50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kanyakumari ถึง มุมไบ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก Kanyakumari ถึง นลโศภรา โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
CAPE Kanyakumari
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 22ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง มุมไบ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:35
DR มุมไบดาดาร์
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:35
DR มุมไบดาดาร์
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:35
DR มุมไบดาดาร์
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:20
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:20
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:20
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
CSMT มุมไบ CST
1วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
CSMT มุมไบ CST
1วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:15
DR มุมไบดาดาร์
1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:20
CSMT มุมไบ CST
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:20
CSMT มุมไบ CST
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:20
CSMT มุมไบ CST
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:30
DR มุมไบดาดาร์
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:30
DR มุมไบดาดาร์
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
00:30
DR มุมไบดาดาร์
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง นลโศภรา โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
10:05
BSR Vasai Road, นลโศภรา
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
10:05
BSR Vasai Road, นลโศภรา
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
20:50
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 14ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
06:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
10:05
BSR Vasai Road, นลโศภรา
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
04:40
BSR Vasai Road, นลโศภรา
19วัน 21ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
BSR Vasai Road, นลโศภรา
1วัน 8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
BSR Vasai Road, นลโศภรา
1วัน 8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:20
BSR Vasai Road, นลโศภรา
1วัน 8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง โบริวาลี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:10
BVI โบริวาลี
20วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:10
BVI โบริวาลี
20วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
23:10
BVI โบริวาลี
20วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

เวลา Kanyakumari ถึง มุมไบ

เวลา Kanyakumari ถึง มุมไบ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways 3A - AC 3-Tier Sleeper 12:10 – 00:20₹ 401

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก Kanyakumari ไกลจาก มุมไบ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก Kanyakumari ไป มุมไบ เป็นระยะทาง 1430 ไมล์ส (2300 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 823 ไมล์ส (1324 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ ใช้เวลา 46 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 401 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 21 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง Kanyakumari และ มุมไบ โดย รถไฟ การเดินทางจาก Kanyakumari ไป มุมไบ มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก Kanyakumari ไป มุมไบ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 565 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก Kanyakumari ไป มุมไบ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.