50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kanyakumari ถึง บังกาลอร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

10:00
CAPE Kanyakumari
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:00
CAPE Kanyakumari
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก นาเกอร์คอยล์ ถึง บังกาลอร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
SBC Ksr บังกะโล
21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
07:25
YPR สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
18วัน 21ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:25
NCJ นาเกอร์คอยล์
06:30
BNCE Bangalore East
20ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:30
SBC Ksr บังกะโล
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:30
SBC Ksr บังกะโล
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
09:30
SBC Ksr บังกะโล
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

เวลา Kanyakumari ถึง บังกาลอร์

เวลา Kanyakumari ถึง บังกาลอร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways SL - Sleeper Class 10:00 – 06:30₹ 860
Indian Railways SL - Sleeper Class 19:10 – 09:30₹ 775

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย