50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ (KIX) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย เที่ยวบิน

00:10
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
04:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#XW111
08:30
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
12:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#XW111
08:55
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:55
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
14:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#SL305
15:00
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
19:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ (KIX) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

00:45
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
04:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
00:55
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
04:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG623
11:00
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG673
17:35
KIX ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ, โอซาก้า
21:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 

เวลา ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ ถึง กรุงเทพ

เวลา ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai AirAsia X Economy #XJ61100:10 – 04:25¥ 24,686
Bangkok Air Economy #PG417000:45 – 04:30¥ 77,693
Japan Airlines Economy #JL72700:55 – 04:40¥ 71,229
NokScoot Economy #XW11108:30 – 12:10¥ 12,780
Scoot Economy #XW11108:55 – 13:10¥ 18,476
Thai AirAsia X Economy #XJ61309:55 – 14:10¥ 24,686
Thai Airways Economy #TG62311:00 – 14:50¥ 52,220
Thai Lion Air Economy #SL30515:00 – 19:05¥ 12,835
Thai Airways Economy #TG67317:35 – 21:25¥ 52,220

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น