จาก คาลามาตา (กรีซ)

บัลแกเรีย

ฝรั่งเศส

รัสเซีย

สวีเดน

อังกฤษ