50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถโดยสารเซกามัต ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES46
KTM
00:29
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
36นาที
ทันที 
#ES42
KTM
13:23
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
36นาที
ทันที 
#ES44
KTM
18:05
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
36นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
23:26
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
37นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
23:26
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
37นาที
ทันที 

จาก โจโฮร์บะฮ์รู ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
09:15
โจโฮร์บะฮ์รู
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
#ES44
KTM
14:00
โจโฮร์บะฮ์รู
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:15
โจโฮร์บะฮ์รู
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:15
โจโฮร์บะฮ์รู
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:15
โจโฮร์บะฮ์รู
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
#ES46
KTM
20:35
โจโฮร์บะฮ์รู
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก เคมปัส บารู ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
09:36
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
#ES44
KTM
14:21
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:37
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:37
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
19:37
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#ES46
KTM
20:56
เคมปัส บารู, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 9นาที
ทันที 

จาก คูไล ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
10:04
คูไล, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
#ES44
KTM
14:49
คูไล, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
20:09
คูไล, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
20:09
คูไล, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
20:09
คูไล, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
#ES46
KTM
21:24
คูไล, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 41นาที
ทันที 

จาก Layang Layang ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
10:29
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
#ES44
KTM
15:15
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#ES46
KTM
21:50
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Rengam ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
11:01
Rengam, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
#ES44
KTM
15:32
Rengam, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
#ES46
KTM
22:07
Rengam, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 58นาที
ทันที 

จาก กลวง ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
11:26
กลวง, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
#ES44
KTM
15:57
กลวง, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 44นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
21:32
กลวง, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
21:32
กลวง, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
#ERT 26
KTM
21:32
กลวง, รัฐยะโฮร์
00:03
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
#ES46
KTM
22:32
กลวง, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 

จาก Chamek ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
11:44
Chamek, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#ES44
KTM
16:15
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
#ES46
KTM
22:50
Chamek, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Paloh ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
11:58
Paloh, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
#ES44
KTM
16:29
Paloh, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
#ES46
KTM
23:04
Paloh, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที 

จาก Bekok ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
12:18
Bekok, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
#ES44
KTM
16:49
Bekok, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
#ES46
KTM
23:24
Bekok, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 41นาที
ทันที 

จาก Labis ไป รัฐเนกรีเซมบีลัน ด้วย รถไฟ

#ES42
KTM
12:42
Labis, รัฐยะโฮร์
13:59
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
#ES44
KTM
17:24
Labis, รัฐยะโฮร์
18:41
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
#ES46
KTM
23:48
Labis, รัฐยะโฮร์
01:05
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 17นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

เดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัสอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ: - รถไฟ

ระยะทางจาก รัฐยะโฮร์ ไกลจาก เกอมัส แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส เป็นระยะทาง 85 ไมล์ส (136 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 66 ไมล์ส (105 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MYR 16.50 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 1 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง รัฐยะโฮร์ และ เกอมัส โดย รถไฟ การเดินทางจาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้. ##รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 536 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก รัฐยะโฮร์ ไป เกอมัส ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.