50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Rengam ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
00:07
Rengam, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
10:08
Rengam, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 52นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
15:34
Rengam, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 48นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
15:35
Rengam, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 52นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Segamat ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#26
KTM
00:12
Segamat, รัฐยะโฮร์
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
44นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
02:06
Segamat, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
46นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
12:15
Segamat, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
17:42
Segamat, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
17:51
Segamat, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
31นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Kluang ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
00:28
Kluang, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 24นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
10:29
Kluang, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
15:56
Kluang, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 31นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:05
Kluang, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 17นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:16
Kluang, รัฐยะโฮร์
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Chamek ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
00:44
Chamek, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 8นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
10:45
Chamek, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:12
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:22
Chamek, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Paloh ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
00:56
Paloh, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 56นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
10:57
Paloh, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 3นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:24
Paloh, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 3นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:34
Paloh, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 48นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
22:49
Paloh, รัฐยะโฮร์
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
2ชั่วโมง 7นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Bekok ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
01:14
Bekok, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 38นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:15
Bekok, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:42
Bekok, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
16:52
Bekok, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
23:10
Bekok, รัฐยะโฮร์
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 46นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Labis ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#44
KTM
01:31
Labis, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 21นาที
 รับรหัสการจองทันที
#40
KTM
11:37
Labis, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 23นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
17:03
Labis, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 24นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
17:13
Labis, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 9นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
23:32
Labis, รัฐยะโฮร์
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
1ชั่วโมง 24นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Woodlands ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ+รถไฟ ตั๋วร่วม

Train departures and arrivals in India sometimes may be delayed. Please do not plan connection flights based on this info.

#72
08:30
, สิงคโปร์
08:35
Johor Bahru
5นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 10 นาที
#40
KTM
08:45
Johor Bahru
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
4ชั่วโมง 30นาที

จาก Johor Bahru ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#40
KTM
08:45
Johor Bahru
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
14:15
Johor Bahru
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 7นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
14:15
Johor Bahru
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 12นาที
 รับรหัสการจองทันที
#26
KTM
20:15
Johor Bahru
00:56
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 41นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
22:40
Johor Bahru
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
4ชั่วโมง 12นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Layang Layang ถึง รัฐเนกรีเซมบีลัน โดย รถไฟ

#40
KTM
09:54
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
13:00
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 6นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
15:20
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
18:22
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 2นาที
 รับรหัสการจองทันที
#42
KTM
15:21
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
18:27
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 6นาที
 รับรหัสการจองทันที
#44
KTM
23:47
Layang Layang, รัฐยะโฮร์
02:52
Gemas, รัฐเนกรีเซมบีลัน
3ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 4,783 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

16 ก.พ. 2019
bus VIP, Seasons SG
★☆☆☆☆
Had to wait over 2 hours for bus. Won’t be travelling this way again!!
16 ม.ค. 2019
train #40 Class II AC, KTM
★★★★☆
Toughest part of this trip was getting to JB Sentral from Singapore. We had a variety of horror stories about how long it takes so we left Singapore early and went through very easily. The train was old but ok, slow in parts but generally a good trip. Would recommend buying food and drink at Johor bahru station. Lost of choice. The cafe at Gemas seems to be permanently shut, but we had lunch at the close KFC while waiting our connections to Butterworth.
14 ม.ค. 2019
train #86 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
Good
9 ม.ค. 2019
train #40 Class II AC, KTM
★★★★★
Nice train. Booking was simple, could even select my seat. Information which came with the ticket by email was accurate and helpful.
7 ม.ค. 2019
train #78 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
The easiest and most straightforward immigration process I've ever dealt with. Everything was prompt and on time.
24 ธ.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★☆
Older train, charming and comfortable. Many stops along the way and periods of slow movement resulted in a longer trip. Bring food as there's no cafeteria car and the lone vendor has only chops and a limited variety of local flavored juices. Gemas station has a café but it was closed on Sunday.
17 ธ.ค. 2018
train #80 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
Excellent service, and friendly staff.
2 ธ.ค. 2018
train #42 Class II AC, KTM
★★★★★
Great trip
29 พ.ย. 2018
train #84 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
Short trip ... quick, easy and friendly all the way. No hassles
12 ก.ย. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★★
Everything went smoothly.
7 ก.ย. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★★
Nice train. In time. Just a bit too cold. Aircon is brutal
7 ก.ย. 2018
train #72 Shuttle, KTM SGD
★★★★☆
Immigration takes linger then expected. Exchange of eticket tonreal ticket requested upfront... a lot of queing
5 ก.ย. 2018
train #72 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
The train will wait a short time for people still at immigration, which is great!! Actual journey time is 10 minutes, and you can easily change for the Tampin train
17 ส.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★★
Excellent as planned
16 ส.ค. 2018
train #72 Shuttle, KTM SGD
★★★★★
As planed
11 เม.ย. 2018
train #44 Class II AC, KTM
★★★★☆
JB sentral is really a convenient place to wait for your train schedule. However, i find that the seats are a bit itchy probably because it is old thus the 4-hr ride is a bit uncomfortable. Nonetheless, the staff are really friendly and helpful. I'm a solo traveler so im quiet happy that i feel safe in this trip.
6 เม.ย. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★☆☆
Missing the booked train wasn't ideal, but a pleasant trip later in the day and the new ticket wasn't horribly expensive. Comfortable, clean and relaxing.
26 มี.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★☆☆☆
The arrival was delayed and the train encountered multiple disruptions between stations. Trains need to be improved.
9 มี.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★☆
Trip was on time departing and arriving! Clean train and attentive personnel!
9 มี.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★☆
A good old clickity clack train. Clean carraige and comfortable seats, and as noted by a number of reviews the aircon is near sub-antarctic - make sure you take something warm to wear. Lots of good scenery, even managed to spot a monkey at the top of a tree, but with the good comes the bad, there are acres upon acres upon more acres of palm oil plantations, interspersed with acres of rubber plantations. Still, it's a very worthwhile trip.
1 มี.ค. 2018
train #40 Class II AC, KTM
★★★★☆
Train was comfortable. Gap was quite wide and difficult to lift luggage over. Bathroom was VERY small and door was difficult to close. Water, soda and snacks were available for purchase. All in all it was a good trip and 12go.asia has excellent service.

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย