50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์ ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
09:00
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
09:00
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
09:00
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
07:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
07:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
07:35
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
14:20
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
14:20
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
14:20
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
14:20
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
14:20
ชัยปุระ
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
16:40
ชัยปุระ
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
16:40
ชัยปุระ
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
15:30
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
19:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
19:25
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:20
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
20:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:20
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
20:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
16:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
16:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
16:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:30
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:30
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:30
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
21:30
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:15
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
00:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
01:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
01:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
01:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
04:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
04:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
04:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
04:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
04:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก โชธปุระ ถึง ชัยปุระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โชธปุระ
เวลา
เมืองไจปูร์
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โชธปุระ
เวลา
ท่าอากาศยานไจปูร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โชธปุระ
เวลา
ท่าอากาศยานไจปูร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
โชธปุระ
เวลา
เมืองไจปูร์
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก จอดห์ปูร์ คันตต์ ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

08:20
จอดห์ปูร์ คันตต์
16:40
ชัยปุระ
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

เวลา โชธปุระ ถึง ชัยปุระ

เวลา โชธปุระ ถึง ชัยปุระ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van Family 6 ตลอดเวลา₹ 14,619

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก โชธปุระ ถึง ชัยปุระ

JA
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 9 มี.ค. 2020
The train was fine but we felt very intimidated but a male passenger who decided to join us in our sleeping compartment. We are two women travelling alone and the compartment would have been empty apart from us but he left his own bed and sat on the upper bed watching us for most of the night. There was no guard to report to so we were unable to sleep due to feeling threatened.
VH
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Wind by window, fan is not work
JM
รถไฟ #22477 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 15 ธ.ค. 2019
12go.asia was an easy service tip use, go good reminders and found the right train It seems as if they don’t have all Indian trains and you need irctc to find them Train left on time, hen got behind, then made it up, till 1km Togo, when it stopped for 40 minutes So we all arrived late Quite a few coughers onboard. The guys selling tea and snacks work really hard
JH
รถไฟ #22477 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 8 ธ.ค. 2019
Really impressed with this train. Was in Ac chair class and was very comfortable and clean. Train was on time too.
CM
รถไฟ #14660 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 ธ.ค. 2019
Once you get on the train it's comfy and good to stretch out. The train was late and was a bit difficult to get any information from anyone as the only staff there seemed to be police or people working in ticket booth. No one on the platform.
DR
รถไฟ #14660 ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 7 พ.ย. 2019
Great idea from 12go, to remind customer before trip....thanks
PM
รถไฟ #22477 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 8 ต.ค. 2019
Train was completely full in my carriage. All were Indian travellers. Not other tourists. Kids screaming whole trip. Would have preferred option of selecting an aisle seat instead of crushed at window in row of 3 seats. Everyone talking loudly in Indian. But nothing really you could complain about. Train left and arrived on time. All is good. Thanks.
DJ
รถไฟ #22477 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 17 ก.ย. 2019
Train left and arrived on time with allocated seats close together. Great service thank you
3.9
17 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
35%
4
29%
3
29%
2
0%
1
6%

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 14,619 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 240 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก โชธปุระ ถึง ชัยปุระ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 214 ไมล์ (344 กิโลเมตร) จาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 198 ไมล์ (317 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ?

ถ้าคุณเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 240 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 14,619 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก โชธปุระ ไป ชัยปุระ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 240 บาท จนถึง INR 1,560 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 10,442 บาท ไปจนถึง INR 14,619 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก โชธปุระ ไปที่ ชัยปุระ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 25 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 10,442 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก โชธปุระ ไปยัง ชัยปุระ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: