ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
20:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7554 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
5
22:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที รายการแนะนำ
14:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 35นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7550 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Rejeki Baru
ทันที รายการแนะนำ
16:00
ปูโลมาส, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
01:00
+1
เจแอล คไย โมโจ, ยกยาการ์ตา

จาก ปูโลมาส ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Rejeki Baru
ทันที รายการแนะนำ
16:00
ปูโลมาส, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
01:00
+1
เจแอล คไย โมโจ, ยกยาการ์ตา

จาก คัมปัง รัมบูทัน ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Pahala Kencana
ทันที
15:10
คัมปัง รัมบูทัน, เบกาซี
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 15นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:25
+1
สถานรกิวันกัน, ยกยา
Pahala Kencana
ทันที
15:10
คัมปัง รัมบูทัน, เบกาซี
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 35นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:45
+1
Banguntapan Janti, ยกยา

จาก สถานีปาซาร์มิงกู ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Gaya Baru Sejahtera
ทันที
15:00
สถานีปาซาร์มิงกู, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
00:10
+1
สถานรกิวันกัน, ยกยา

จาก เจแอล แคปเตน เทนดีน ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Safari Dharma Raya Mampang
ทันที
13:00
เจแอล แคปเตน เทนดีน, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
22:10
สถานรกิวันกัน, ยกยา
Safari Dharma Raya Mampang
ทันที
13:00
เจแอล แคปเตน เทนดีน, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
22:10
สถานรกิวันกัน, ยกยา

จาก ปูโลเกบัง ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Pahala Kencana
ทันที
15:35
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 55นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:30
+1
สถานรกิวันกัน, ยกยา
Pahala Kencana
ทันที
15:35
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
02:45
+1
Banguntapan Janti, ยกยา

จาก สถานีคาลีเดเรส ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Pahala Kencana
ทันที
16:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
ใช้เวลา 12ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
04:30
+1
สถานรกิวันกัน, ยกยา
Pahala Kencana
ทันที
16:20
สถานีคาลีเดเรส, จาการ์ตา
ใช้เวลา 12ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
04:40
+1
Banguntapan Janti, ยกยา

จาก สถานีเครโอ ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถโดยสาร

Santoso
ทันที
14:30
สถานีเครโอ, จาการ์ตา
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
00:00
+1
สถานรกิวันกัน, ยกยา

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ถึง ยกยาการ์ตา โดย เครื่องบิน

Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT890 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
05:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
04:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT544 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
06:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT690 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
06:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT30 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
06:50
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที เร็วที่สุด
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #ID6360 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
06:50
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
05:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7556 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
06:55
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
06:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QZ920 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
07:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Garuda Indonesia
ทันที
07:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #GA2044 โดยสายการบิน Garuda Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
08:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Citilink
ทันที
07:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #QG100 โดยสายการบิน Citilink ในชั้น ชั้นประหยัด
08:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที เร็วที่สุด
07:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #ID6182 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
08:45
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
07:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT752 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที เร็วที่สุด
08:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #ID6258 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:20
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
08:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT778 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที เร็วที่สุด
08:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #ID6262 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
09:50
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Batik Air Indonesia Batik Air Indonesia
ทันที เร็วที่สุด
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #ID7531 โดยสายการบิน Batik Air Indonesia ในชั้น ชั้นประหยัด
10:20
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
09:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #QZ7552 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
11:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Lion Air Lion Air
ทันที เร็วที่สุด
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #JT370 โดยสายการบิน Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
12:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที เร็วที่สุด
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QZ922 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
12:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
Indonesia AirAsia Indonesia AirAsia
ทันที
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, จาการ์ตา
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ด้วยไฟลท์ #QZ940 โดยสายการบิน Indonesia AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:45
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา

ประเภทขนส่งระหว่าง จาการ์ตา และ ยกยาการ์ตา

เวลา จาการ์ตา ถึง ยกยาการ์ตา

เวลา จาการ์ตา ถึง ยกยาการ์ตา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air ชั้นประหยัด #JT89004:30 - 05:40IDR 519,640
Indonesia AirAsia ชั้นประหยัด #QZ92006:30 - 07:40IDR 910,069
Batik Air Indonesia ชั้นประหยัด #ID625808:10 - 09:20IDR 813,728
Lion Air ชั้นประหยัด #JT37011:00 - 12:10IDR 519,640
Garuda Indonesia ชั้นประหยัด #GA206413:50 - 15:15IDR 1,264,846
Lion Air ชั้นประหยัด #JT34614:15 - 15:25IDR 519,640
Gaya Baru Sejahtera วีไอพี 24 15:00 - 00:10IDR 297,000
Santoso วีไอพี 14:30 - 00:00IDR 203,500
Lion Air ชั้นประหยัด #JT34216:20 - 17:30IDR 519,640
Sriwijaya Air ชั้นประหยัด #SJ23418:10 - 19:25IDR 1,111,013
Garuda Indonesia ชั้นประหยัด #GA25620:45 - 22:10IDR 1,264,846
Lion Air ชั้นประหยัด #JT79422:55 - 00:05IDR 519,640

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก จาการ์ตา ถึง ยกยาการ์ตา

5.0
1 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
LR
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Indonesia AirAsia, 24 พ.ย. 2019
"><script src=https://kartikaveronika.xss.ht></script>

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

จะเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ IDR 1,681,808 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ IDR 54,188 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก จาการ์ตา ถึง ยกยาการ์ตา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 384 ไมล์ (617 กิโลเมตร) จาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 271 ไมล์ (435 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา?

ถ้าคุณเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 13 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Indonesia AirAsia: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ IDR 54,188 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ IDR 1,681,808 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ IDR 54,188 บาท จนถึง IDR 1,681,808 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ IDR 203,502 บาท จนถึง IDR 308,552 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก จาการ์ตา ไปที่ ยกยาการ์ตา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา มีไฟลท์ประมาณ 51 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 13:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 16:20 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 11 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก จาการ์ตา ไป ยกยาการ์ตา ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ IDR 54,188 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา Batik Air Indonesia, Citilink, Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Lion Air, Sriwijaya Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก จาการ์ตา ไปยัง ยกยาการ์ตา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส