50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Indonesia

No visa on arrival/tourist visa starting until April 20th.
Gili Islands and Lombok have been closed until March 31st. Check for updates here

จาก สถานีโกรกอล ถึง สุราบายา โดย รถบัส

12:55
สถานีโกรกอล, จาการ์ตา
04:15
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:30
สถานีโกรกอล, จาการ์ตา
04:35
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
14ชั่วโมง 5นาที
ทันที 

จาก Pulo Gebang Bus Terminal ถึง สุราบายา โดย รถบัส

18:30
Pulo Gebang Bus Terminal, จาการ์ตา
08:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
14ชั่วโมง
ทันที 

จาก ปูโลเกบัง ถึง สุราบายา โดย รถบัส

11:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
00:35
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
12:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
05:05
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
13:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
00:40
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
15:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
07:05
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
16ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:40
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
02:40
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
11ชั่วโมง
ทันที 
17:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
06:50
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
13ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
06:25
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
17:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
06:55
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
18:30
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
08:20
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
13ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:00
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
11:50
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
13ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก ปอนด็อกปีนัง ถึง สุราบายา โดย รถบัส

11:15
ปอนด็อกปีนัง, จาการ์ตา
03:20
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
16ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:30
ปอนด็อกปีนัง, จาการ์ตา
07:35
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
14:00
ปอนด็อกปีนัง, จาการ์ตา
04:20
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก คัมปัง รัมบูทัน ถึง สุราบายา โดย รถบัส

11:40
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
03:20
Agen Rizky Mandiri, สุราบายา
15ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
13:25
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
04:45
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:30
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
02:40
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก Halim Perdanakusuma Airport (HLP) ถึง ชวาตะวันออก (SUB) โดย เที่ยวบิน

05:15
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
06:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:35
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
11:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:50
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
14:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:45
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
17:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG170
15:50
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
17:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG172
17:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
19:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG174
17:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
19:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:45
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
19:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG176
18:25
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
20:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
19:00
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
20:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
20:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
21:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG178
20:15
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
21:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QG178
20:20
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
21:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา (CGK) ถึง ชวาตะวันออก (SUB) โดย เที่ยวบิน

#QG710
04:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
04:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT890
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT890
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT690
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT690
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
05:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
05:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QG712
05:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT748
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT748
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT574
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
07:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT574
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
07:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
07:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG714
07:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
09:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
09:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT692
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
09:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT692
09:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
09:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT588
09:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG9724
09:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT588
10:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
10:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT694
11:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT694
11:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT580
11:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG716
12:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JT580
12:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT580
12:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
13:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
13:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JT857
13:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT857
13:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT582
13:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG718
13:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT598
14:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT598
14:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
15:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
15:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
15:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JT596
16:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JT596
16:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG720
16:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JT696
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
17:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT696
16:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
17:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG722
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
17:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที