50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Indonesia

No visa on arrival/tourist visa starting until April 20th.
Gili Islands and Lombok have been closed until March 31st. Check for updates here

จาก ปูโลมาส ถึง ยกยาการ์ตา โดย รถบัส

16:00
ปูโลมาส, จาการ์ตา
01:00
เจแอล คไย โมโจ, ยกยาการ์ตา
9ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีโกรกอล ถึง ยกยา โดย รถบัส

15:30
สถานีโกรกอล, จาการ์ตา
04:25
สถานรกิวันกัน, ยกยา
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
15:30
สถานีโกรกอล, จาการ์ตา
04:35
Banguntapan Janti, ยกยา
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 

จาก สถานีปาซาร์มิงกู ถึง ยกยา โดย รถบัส

15:00
สถานีปาซาร์มิงกู, จาการ์ตา
00:10
สถานรกิวันกัน, ยกยา
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก เจแอล แคปเตน เทนดีน ถึง ยกยา โดย รถบัส

13:00
เจแอล แคปเตน เทนดีน, จาการ์ตา
22:10
สถานรกิวันกัน, ยกยา
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
13:00
เจแอล แคปเตน เทนดีน, จาการ์ตา
22:10
สถานรกิวันกัน, ยกยา
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก คัมปัง รัมบูทัน ถึง ยกยา โดย รถบัส

15:10
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
02:25
สถานรกิวันกัน, ยกยา
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:10
คัมปัง รัมบูทัน, จาการ์ตา
02:45
Banguntapan Janti, ยกยา
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 

จาก ปูโลเกบัง ถึง ยกยา โดย รถบัส

15:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
02:15
สถานรกิวันกัน, ยกยา
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
02:25
Banguntapan Janti, ยกยา
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
16:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
04:30
สถานรกิวันกัน, ยกยา
12ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:15
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
04:40
Banguntapan Janti, ยกยา
12ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
03:35
สถานรกิวันกัน, ยกยา
10ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:45
ปูโลเกบัง, จาการ์ตา
03:55
Banguntapan Janti, ยกยา
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก สถานีเครโอ ถึง ยกยา โดย รถบัส

14:30
สถานีเครโอ, จาการ์ตา
00:00
สถานรกิวันกัน, ยกยา
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก Halim Perdanakusuma Airport (HLP) ถึง ยกยาการ์ตา โดย เที่ยวบิน

#QG1101
07:25
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
08:55
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG100
07:25
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
08:50
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
10:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
10:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
10:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG132
11:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
12:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG132
11:40
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
12:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:10
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
14:20
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:10
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
14:20
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG104
14:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
15:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG1107
15:00
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
16:30
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:50
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
17:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:50
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
17:00
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
15:50
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
17:00
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
17:00
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
18:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
17:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
18:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
18:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:15
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
19:30
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#QG106
18:20
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
19:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG108
19:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
21:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
19:40
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
20:30
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
50นาที
ทันที 
 
19:40
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
20:30
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
50นาที
ทันที 
 
19:40
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
20:30
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
50นาที
ทันที 
 
#QG110
21:30
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
22:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา (CGK) ถึง ยกยาการ์ตา โดย เที่ยวบิน

#JT34
04:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
04:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT544
04:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT544
04:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT38
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:50
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
05:50
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:25
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
06:40
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
07:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:15
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
08:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
09:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
15:15
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:25
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:15
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:25
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
10:35
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT3554
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:35
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:45
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
11:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:25
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
12:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
13:00
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG774
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:55
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#QG774
12:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
12:55
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
13:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT346
14:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:25
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
14:30
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
20:05
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
15:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:10
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
21:30
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:35
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#JT342
16:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
16:30
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT554
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
17:10
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT554
17:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
17:30
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT336
17:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
18:00
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
18:15
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JT564
18:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
18:15
JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
18:40
YIA ท่าอากาศยานยอกยาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที