50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ชัยปุระ ถึง โชธปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:45
ชัยปุระ
07:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
00:45
ชัยปุระ
07:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
00:45
ชัยปุระ
07:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:45
ชัยปุระ
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:45
ชัยปุระ
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:45
ชัยปุระ
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:45
ชัยปุระ
08:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
03:15
ชัยปุระ
09:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:15
ชัยปุระ
09:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:15
ชัยปุระ
09:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
03:15
ชัยปุระ
09:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:00
ชัยปุระ
10:55
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:00
ชัยปุระ
10:55
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:00
ชัยปุระ
10:55
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:30
ชัยปุระ
12:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
ชัยปุระ
12:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
ชัยปุระ
12:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
ชัยปุระ
12:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:25
ชัยปุระ
19:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
09:25
ชัยปุระ
17:27
จอดห์ปูร์ คันตต์
8ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
09:25
ชัยปุระ
17:27
จอดห์ปูร์ คันตต์
8ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
09:25
ชัยปุระ
19:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
17:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
17:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
17:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
17:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
17:45
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:10
ชัยปุระ
17:25
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:10
ชัยปุระ
17:25
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:10
ชัยปุระ
17:25
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:15
ชัยปุระ
18:50
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
12:35
ชัยปุระ
18:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:35
ชัยปุระ
18:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:30
ชัยปุระ
21:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:30
ชัยปุระ
21:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:30
ชัยปุระ
21:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:00
ชัยปุระ
22:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:00
ชัยปุระ
22:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:00
ชัยปุระ
22:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:00
ชัยปุระ
22:35
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:40
ชัยปุระ
04:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:40
ชัยปุระ
04:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:40
ชัยปุระ
04:30
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:20
ชัยปุระ
06:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:20
ชัยปุระ
06:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:20
ชัยปุระ
06:00
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:45
ชัยปุระ
05:15
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:45
ชัยปุระ
05:15
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:45
ชัยปุระ
05:15
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:45
ชัยปุระ
05:15
สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก เมืองไจปูร์ ถึง โชธปุระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองไจปูร์
เวลา
โชธปุระ
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองไจปูร์
เวลา
โชธปุระ
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานไจปูร์ ถึง โชธปุระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานไจปูร์
เวลา
โชธปุระ
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานไจปูร์
เวลา
โชธปุระ
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ชัยปุระ ถึง โชธปุระ

เวลา ชัยปุระ ถึง โชธปุระ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van 6pax ตลอดเวลา₹ 14,711

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ชัยปุระ ถึง โชธปุระ

AP
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 16 มี.ค. 2020
Train was pretty much on time, and the class was comfortable enough. There was some school class trip in the same car so the kids invited me to play some Indian game with them (Ludo?). Overall perfectly fine trip.
NM
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 14 มี.ค. 2020
Train left and arrived on time. 12go.asia website is very user friendly and customer service is excellent.
IS
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 29 ก.พ. 2020
All good once the train arrived... it was 40 mins delayed
RL
รถไฟ #14865 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 23 ก.พ. 2020
Pünklich,aber keine Sitze sondern Liegeflachen zum Teilen.Ankunft noch vor der Zeit, nicht unerfüllt.hab mich also solo Reisende sicher gefühlt.
MS
รถไฟ #22478 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
Bang on time, comfortable, good chai
RB
รถไฟ #14863 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 20 ธ.ค. 2019
The seat was reasonably comfortable and the train not too crowded. People were friendly and helpful. The train was over 4 hours late, so instead of enjoying the countryside, we were in the dark....
JS
รถไฟ #22478 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 12 ธ.ค. 2019
On time, clean.
GS
รถไฟ #22478 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 7 ธ.ค. 2019
Clean and comfortable. They provide fresh sheets and blankets. Also outlet plugs. Slept the entire time
AJ
รถไฟ #14816 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 15 ต.ค. 2019
Train was on time and we arrived jodhpur one hour earlier than planned. The seats were ok.
ZA
รถไฟ #12461 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 9 ต.ค. 2019
Comfortable stay but no breakfast provided to us. Its just 5 hours train approximately and we have comfortable sleep. The bed sheet is provided but the pillow unchanged (at least the pillow cover) hence we use our bag as a pillow for 5 hours sleep
RH
รถไฟ #22478 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 28 ก.ย. 2019
Pleasant day time journey.
BG
รถไฟ #14816 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 16 ก.ย. 2019
On time. Train not very clean, as usual, but comfortable.
3.9
25 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
40%
4
28%
3
20%
2
8%
1
4%

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก ชัยปุระ ไกลจาก โชธปุระ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ เป็นระยะทาง 187 ไมล์ส (300 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 198 ไมล์ส (318 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ ใช้เวลา 6 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 10,508 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ชัยปุระ และ โชธปุระ โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 580 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก ชัยปุระ ไป โชธปุระ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.