50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ชัยปุระ ถึง อัจเมอร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:05
ชัยปุระ
02:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
00:05
ชัยปุระ
02:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
00:05
ชัยปุระ
02:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
00:30
ชัยปุระ
02:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
01:20
ชัยปุระ
03:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
01:20
ชัยปุระ
03:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:20
ชัยปุระ
04:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:20
ชัยปุระ
04:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:20
ชัยปุระ
04:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
02:20
ชัยปุระ
04:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:25
ชัยปุระ
06:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
04:25
ชัยปุระ
06:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
04:25
ชัยปุระ
06:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:35
ชัยปุระ
09:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:15
ชัยปุระ
08:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:15
ชัยปุระ
08:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:15
ชัยปุระ
08:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:30
ชัยปุระ
08:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:15
ชัยปุระ
09:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:15
ชัยปุระ
09:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:45
ชัยปุระ
10:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:45
ชัยปุระ
10:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:45
ชัยปุระ
10:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:45
ชัยปุระ
10:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
08:50
ชัยปุระ
11:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:50
ชัยปุระ
11:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:50
ชัยปุระ
11:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:50
ชัยปุระ
11:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:40
ชัยปุระ
11:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
09:40
ชัยปุระ
11:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:10
ชัยปุระ
12:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:10
ชัยปุระ
12:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:10
ชัยปุระ
12:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
13:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
13:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
13:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:30
ชัยปุระ
13:25
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:45
ชัยปุระ
12:45
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
14:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
14:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
14:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:00
ชัยปุระ
14:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:00
ชัยปุระ
14:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:00
ชัยปุระ
14:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:00
ชัยปุระ
14:20
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:25
ชัยปุระ
15:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:25
ชัยปุระ
15:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:25
ชัยปุระ
15:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:25
ชัยปุระ
15:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:25
ชัยปุระ
15:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
14:00
ชัยปุระ
16:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:00
ชัยปุระ
16:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:00
ชัยปุระ
16:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:00
ชัยปุระ
16:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:20
ชัยปุระ
16:30
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
17:30
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
17:30
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
17:30
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:30
ชัยปุระ
17:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:30
ชัยปุระ
20:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:30
ชัยปุระ
20:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:30
ชัยปุระ
20:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
17:30
ชัยปุระ
20:05
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
18:10
ชัยปุระ
20:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:10
ชัยปุระ
20:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:10
ชัยปุระ
20:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:10
ชัยปุระ
20:50
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:55
ชัยปุระ
21:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
18:55
ชัยปุระ
21:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
18:55
ชัยปุระ
21:10
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
19:20
ชัยปุระ
22:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:20
ชัยปุระ
22:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:20
ชัยปุระ
22:00
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:35
ชัยปุระ
22:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:35
ชัยปุระ
22:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:35
ชัยปุระ
22:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:35
ชัยปุระ
22:40
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:15
ชัยปุระ
23:35
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
23:00
ชัยปุระ
01:15
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:00
ชัยปุระ
01:15
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:00
ชัยปุระ
01:15
สถานีรถไฟอัจเมอร์
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 

จาก ชัยปุระ ถึง ราชสถาน โดย รถบัส

08:00
ชัยปุระ
10:00
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
ชัยปุระ
10:00
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:05
ชัยปุระ
16:05
อัจเมอร์, ราชสถาน
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:05
ชัยปุระ
17:10
อัจเมอร์, ราชสถาน
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ชัยปุระ
18:30
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ชัยปุระ
18:30
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
ชัยปุระ
19:00
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:30
ชัยปุระ
19:00
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:00
ชัยปุระ
20:15
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:00
ชัยปุระ
20:30
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:00
ชัยปุระ
20:45
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:25
ชัยปุระ
21:35
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:31
ชัยปุระ
21:31
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
19:31
ชัยปุระ
21:46
อัจเมอร์, ราชสถาน
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน