50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ชัยปุระ ถึง อัคระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:05
ชัยปุระ
05:55
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
02:05
ชัยปุระ
05:55
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
02:05
ชัยปุระ
05:55
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
02:35
ชัยปุระ
08:45
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
ชัยปุระ
08:45
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
ชัยปุระ
08:45
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:35
ชัยปุระ
08:45
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:00
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:20
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:00
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:20
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:20
อัคระ คันทท์
4ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:15
ชัยปุระ
08:00
อัคระ คันทท์
3ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:45
ชัยปุระ
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:45
ชัยปุระ
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:45
ชัยปุระ
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:45
ชัยปุระ
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:45
ชัยปุระ
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
08:00
ชัยปุระ
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:00
ชัยปุระ
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
08:00
ชัยปุระ
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:10
ชัยปุระ
13:00
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:10
ชัยปุระ
13:00
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:10
ชัยปุระ
13:00
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:15
ชัยปุระ
15:30
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:15
ชัยปุระ
15:30
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:15
ชัยปุระ
15:30
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:15
ชัยปุระ
15:30
ป้อมอัครา
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
15:15
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
15:15
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
15:15
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:45
ชัยปุระ
15:15
ป้อมอัครา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:50
ชัยปุระ
18:50
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
ชัยปุระ
18:50
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
ชัยปุระ
18:50
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
21:05
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
21:05
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
21:05
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
21:10
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
15:20
ชัยปุระ
21:10
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
15:45
ชัยปุระ
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
16:55
ชัยปุระ
21:40
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
16:55
ชัยปุระ
21:40
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:40
ชัยปุระ
03:15
ป้อมอัครา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:40
ชัยปุระ
03:15
ป้อมอัครา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก ชัยปุระ ถึง อัคระ โดย รถบัส

06:05
ชัยปุระ
10:35
อักกรา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:05
ชัยปุระ
10:35
อักกรา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานซันกาเนียร์ (JAI) ถึง อัคระ (AGR) โดย เที่ยวบิน

#AI9687
07:30
JAI ท่าอากาศยานซันกาเนียร์, ชัยปุระ
08:30
AGR ท่าอากาศยานเคเรีย, อัคระ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AI9687
10:15
JAI ท่าอากาศยานซันกาเนียร์, ชัยปุระ
11:15
AGR ท่าอากาศยานเคเรีย, อัคระ
1ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก เมืองไจปูร์ ถึง อัคระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เมืองไจปูร์
เวลา
อักกรา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เมืองไจปูร์
เวลา
อักกรา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Jaipur via ChandBaori stepwell ถึง อัคระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Jaipur via ChandBaori stepwell
เวลา
อักกรา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Jaipur via ChandBaori stepwell
เวลา
อักกรา
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Gandhinagar Jpr ถึง อัคระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
11:00
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:10
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
08:10
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
08:10
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
12:20
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:32
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
21:10
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
15:32
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
21:10
อัคระ คันทท์
5ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
15:55
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
20:05
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
17:07
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
21:40
ป้อมอัครา
4ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 

เวลา ชัยปุระ ถึง อัคระ

เวลา ชัยปุระ ถึง อัคระ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Comfort ตลอดเวลา₹ 7,428

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 11,311 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 510 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ชัยปุระ ถึง อัคระ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 193 ไมล์ (309 กิโลเมตร) จาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 156 ไมล์ (250 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ชัยปุระ ไป อัคระ?

ถ้าคุณเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 510 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 11,311 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ชัยปุระ ไป อัคระ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 510 บาท จนถึง INR 1,960 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 7,428 บาท ไปจนถึง INR 11,311 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ชัยปุระ ไปที่ อัคระ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 29 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 7,428 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ชัยปุระ ไปยัง อัคระ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: