50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ไฮเดอราบัดเดคัน ถึง มทุราย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

14:30
ไฮเดอราบัดเดคัน
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:30
ไฮเดอราบัดเดคัน
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
14:30
ไฮเดอราบัดเดคัน
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก สามแยกเซกันเดอราบัด ถึง มทุราย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

15:05
สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:05
สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:05
สามแยกเซกันเดอราบัด, ไฮเดอรา
20:15
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
1วัน 5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 

จาก Kacheguda ถึง มทุราย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

16:00
Kacheguda, ไฮเดอรา
14:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:00
Kacheguda, ไฮเดอรา
14:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:00
Kacheguda, ไฮเดอรา
14:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
17:50
Kacheguda, ไฮเดอรา
15:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:50
Kacheguda, ไฮเดอรา
15:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:50
Kacheguda, ไฮเดอรา
15:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:50
Kacheguda, ไฮเดอรา
15:55
สามแยกทางรถไฟมาดูไร
22ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 

จาก ไฮเดอรา ถึง มทุราย โดย รถบัส

18:15
ไฮเดอรา
09:00
มทุราย
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:15
ไฮเดอรา
09:00
มทุราย
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานราจีฟคานธี (HYD) ถึง มทุราย (IXM) โดย เที่ยวบิน

#SG1042
09:10
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
11:05
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SG1042
10:05
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
12:00
IXM Madurai Airport
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E7156
12:25
HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา
14:45
IXM Madurai Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย