50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง ปากช่อง โดย รถตู้

07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ซอยหัวหิน 51 ถึง ปากช่อง โดย รถตู้+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:00
ซอยหัวหิน 51
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
15:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
18:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
10ชั่วโมง
10:00
ซอยหัวหิน 51
14:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
20:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
10ชั่วโมง
17:30
ซอยหัวหิน 51
21:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที

จาก หัวหิน ถึง ปากช่อง โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
หัวหิน
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง

จาก หัวหินขนส่งโรงแรม ถึง ปากช่อง โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง
อื่นๆ
หัวหินขนส่งโรงแรม
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพฯ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง

เวลา หัวหิน ถึง ปากช่อง

เวลา หัวหิน ถึง ปากช่อง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Pakchong Carrent 2009 Regional 14pax 07:00 – 10:00฿ 250

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่องอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก หัวหิน ไกลจาก ปากช่อง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก หัวหิน ไป ปากช่อง เป็นระยะทาง 227 ไมล์ส (365 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 179 ไมล์ส (288 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง ใช้เวลา 6 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 364 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก หัวหิน ไป ปากช่อง วิ่ง 2 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง หัวหิน และ ปากช่อง โดย รถบัส การเดินทางจาก หัวหิน ไป ปากช่อง มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก หัวหิน ไป ปากช่อง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 514 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก หัวหิน ไป ปากช่อง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.