50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกง (HKG) ไป ไทเป ด้วย เที่ยวบิน

#OZ746 #OZ6877
00:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 10m
Incheon Airport
08:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA5446
07:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
08:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#BR828
07:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
09:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
07:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
09:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5486
08:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
09:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA486
08:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
09:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX5486
08:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
09:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5564
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5530
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#BR2898
09:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5450
09:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#BR892
09:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5450
10:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5494
10:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5474
10:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#5J111 #5J310
11:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 15m
Manila Airport
01:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13ชั่วโมง 50นาที
 
#BR852
11:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5474
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
11:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5406
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
14:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
13:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
14:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#BR2894
13:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
14:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5400
13:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5430
13:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#BR868
13:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR868
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
14:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA5484
14:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
14:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
14:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#BR870
15:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#BR870
15:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA5472
15:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
15:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
16:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR856
17:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR856
17:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
17:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA5470
17:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
17:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR2892
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
18:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5402
18:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5402
18:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
18:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX5482
18:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA482
18:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5482
18:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5478
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5464
19:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
2ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5464
19:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
19:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#BR872
19:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR872
19:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA5468
19:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
19:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
19:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
20:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA5468
20:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
20:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR858
21:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
21:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
21:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR810
21:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR810
21:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#5J115 #5J312
22:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h
Manila Airport
09:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
11ชั่วโมง 50นาที
 
22:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
00:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
22:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
00:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5408
22:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
00:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
22:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
00:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
1ชั่วโมง 50นาที
ทันที