50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์ ไป มาเก๊า ด้วย เรือเฟอร์รี่

14:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
15:10
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
23:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
00:10
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกง (HKG) ไป มาเก๊า ด้วย เที่ยวบิน

#FM726 #CZ3690
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA900 #CA1323
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 30m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5900 #CA1323
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 30m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#MU726 #CZ3690
07:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM726 #CZ3690
07:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 30m
Pu Dong Airport
15:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MU726 #CZ3690
07:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 30m
Pu Dong Airport
15:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA626 #CZ3750
07:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Hangzhou Xiaoshan Airport
17:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5626 #CZ3750
07:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Hangzhou Xiaoshan Airport
17:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA852 #CA8217
08:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 9h 50m
Wuhan Airport
21:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX236 #CZ3679
08:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 5m
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CX5650 #CZ6704
08:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 20m
Sanya Airport
15:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA650 #CZ6704
08:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 20m
Sanya Airport
15:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA118 #CA1323
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 40m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HX336 #CA1323
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 30m
Capital Airport
17:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA660 #SC8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA660 #CA8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5660 #SC8841
08:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA852 #CZ3759
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 10m
Wuhan Airport
16:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#KA722 #MU2965
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h
Changsha Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5852 #CZ3759
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 10m
Wuhan Airport
16:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CX5722 #MU2965
08:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 8h
Changsha Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5650 #CZ6704
08:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Sanya Airport
14:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5838 #FM9215
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 50m
Hongqiao Airport
18:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA618 #CA8817
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 30m
Xiamen Airport
20:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA838 #FM9215
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 50m
Hongqiao Airport
18:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5618 #CA8817
09:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 30m
Xiamen Airport
20:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM724 #CZ3679
09:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Pu Dong Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#HX216 #CZ6581
10:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 5m
Nanjing Airport
18:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX5810 #ZH8315
10:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 10m
Nanjing Airport
17:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA810 #ZH8315
10:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 10m
Nanjing Airport
17:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5804 #FM9215
10:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 35m
Pu Dong Airport
18:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3679
10:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#9C8922 #MU5263
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 21h 20m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3690
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 22h 20m
Pu Dong Airport
15:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3679
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#9C8922 #CZ3756
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 50m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CX5640 #9C8631
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 40m
Ningbo Airport
21:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#9C8922 #SC8715
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 22h 15m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX161 #CZ6727
11:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 30m
Sanya Airport
20:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#ZH3476 #MU2174
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 7h 45m
Xian Xianyang Airport
01:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#ZH3476 #9H8303
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h
Xian Xianyang Airport
21:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MF8696 #SC8841
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 15m
Fuzhou Airport
18:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MU766 #CZ3760
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 6h 15m
Nanjing Airport
22:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า
11ชั่วโมง
ทันที 
 
#MU766 #CZ6581
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Nanjing Airport
18:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5892 #CZ3679
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 35m
Pu Dong Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#KA892 #CZ3679
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 35m
Pu Dong Airport
19:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MU722 #FM9497
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Hongqiao Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#FM722 #FM9497
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Hongqiao Airport
19:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU722 #MU5219
12:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#FM722 #MU5219
12:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA620 #CZ3882
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 30m
Hangzhou Xiaoshan Airport
22:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5620 #CZ3882
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 30m
Hangzhou Xiaoshan Airport
22:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#FM5018 #9C8819
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
21ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#FM5018 #MU5219
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 15m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU5018 #MU5219
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 25m
Hongqiao Airport
19:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU5018 #9C8819
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
21ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#MU5018 #HO1159
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 50m
Hongqiao Airport
09:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
20ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA740 #RY8903
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Zhengzhou Airport
20:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA740 #TV6504
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 35m
Zhengzhou Airport
21:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5740 #CZ3738
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 55m
Zhengzhou Airport
23:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX5740 #RY8903
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 20m
Zhengzhou Airport
20:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM502 #CZ3756
12:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 5m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#MU502 #CZ3756
12:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h 5m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX246 #MU5263
13:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 19h 30m
Pu Dong Airport
13:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 50นาที
ทันที 
 
#HX246 #SC8715
13:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 20h 25m
Pu Dong Airport
14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า
1วัน 1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX246 #CZ3756
13:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 4h
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#KA882 #9C8819
13:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 15h 25m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
20ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA882 #HO1157
13:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 30m
Hongqiao Airport
20:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
7ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA840 #CZ2885
13:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 5h 55m
Chongqing Airport
00:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#FM5018 #9C8819
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5018 #9C8819
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 55m
Hongqiao Airport
09:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5018 #HO1159
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 14h 50m
Hongqiao Airport
09:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า
19ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA5360 #CZ3756
13:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 10m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX360 #CZ3756
13:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 3h 10m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU9812 #CZ3756
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU702 #CZ3756
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM702 #CZ3756
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 2h 55m
Pu Dong Airport
22:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า
8ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA992 #CA1479
14:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 16h 10m
Capital Airport
13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
23ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5992 #CA1479
14:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
Stop 16h 10m
Capital Airport
13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า
23ชั่วโมง
ทันที