50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีไชน่าเกาลูน ถึง มาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่

07:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
08:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
08:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
10:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
10:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
10:40
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
10:40
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
11:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
12:40
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
12:40
สถานีมาเก๊าไทปา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
13:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
15:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
15:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
15:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
15:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
16:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
16:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
18:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:00
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
18:00
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
19:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:30
สถานีไชน่าเกาลูน, ฮ่องกง
19:30
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์ ถึง มาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่

11:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
12:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
12:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:40
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
13:50
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:40
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
13:50
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
17:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
17:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
19:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:00
ท่าอากาศยานฮ่องกงสกายเพียร์
19:10
ท่าเรือนอกมาเก๊า
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

จาก สถานีฮ่องกงมาเก๊า ถึง มาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่

01:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
01:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
01:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
01:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
01:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
01:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
02:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
02:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
02:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
02:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
04:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
05:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
04:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
05:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
04:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
05:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
07:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
07:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
07:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
07:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
08:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
08:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
09:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
09:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
10:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
10:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
11:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:20
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:15
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:30
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:25
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
11:40
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:35
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที 
 
12:00
สถานีฮ่องกงมาเก๊า
12:55
ท่าเรือนอกมาเก๊า
55นาที
ทันที