50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Hong Kong West Kowloon ถึง ปักกิ่ง โดย รถไฟ

08:05
XJA Hong Kong West Kowloon
17:01
ปักกิ่งตะวันตก
8ชั่วโมง 56นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
XJA Hong Kong West Kowloon
17:01
ปักกิ่งตะวันตก
8ชั่วโมง 56นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานฮ่องกง (HKG) ถึง ปักกิ่ง (BJS) โดย เที่ยวบิน

#HU8190
07:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
07:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA6510
08:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5900
08:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA900
08:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA118
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX6118
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA1118
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA5386
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KA5390
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA5390
09:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA108
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX6108
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA1108
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA6606
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA5332
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA102
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX6102
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA1102
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA6522
14:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5992
14:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA1112
14:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX6112
14:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA992
14:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA112
14:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
17:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HU8192
14:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CA6512
15:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5902
15:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA902
15:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA6524
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5974
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA974
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
19:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA6602
17:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA5312
17:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA110
17:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA1110
17:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
20:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA6514
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5904
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA904
18:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
21:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA6516
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5906
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA906
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA116
20:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA1116
20:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
23:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA6536
22:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
02:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5996
22:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
02:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA996
23:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
02:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เวลา ฮ่องกง ถึง ปักกิ่ง

เวลา ฮ่องกง ถึง ปักกิ่ง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Hainan Airlines Economy #HU819007:40 – 11:15¥ 3,962
China Railway Second Class Seat 08:05 – 17:01¥ 1,165
Air China Economy #CA10810:30 – 13:55¥ 3,747
Air China Economy #CA660612:00 – 15:25¥ 3,747
Air China Economy #CA652214:00 – 17:25¥ 3,747
Cathay Pacific Economy #CX599214:00 – 17:20¥ 2,150
Cathay Dragon Economy #KA111214:10 – 17:25¥ 4,632
Trans North Air Economy #HX31215:35 – 18:40¥ 2,302
Air China Economy #CA652416:00 – 19:25¥ 3,747
Cathay Dragon Economy #KA90418:00 – 21:15¥ 4,632
Air China Economy #CA11620:00 – 23:25¥ 3,747
Air China Economy #CA653622:50 – 02:15¥ 3,747

เส้นทางยอดนิยมใน จีน

จะเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ CNY 4,634 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง CNY 1,165 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ฮ่องกง ถึง ปักกิ่ง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 278 ไมล์ (447 กิโลเมตร) จาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 1229 ไมล์ (1977 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง?

ถ้าคุณเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก China Railway: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ CNY 1,165 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ CNY 4,634 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ CNY 1,164 บาท จนถึง CNY 1,829 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ CNY 1,751 บาท จนถึง CNY 4,634 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ฮ่องกง ไปที่ ปักกิ่ง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง มีไฟลท์ประมาณ 52 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ฮ่องกง ไป ปักกิ่ง ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ CNY 1,751 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง Air China, Cathay Dragon, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Trans North Air

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ฮ่องกง ไปยัง ปักกิ่ง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.