50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก คาเฟ่ดานังฮานห์ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

15:30
คาเฟ่ดานังฮานห์
13:30
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
22ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานดานัง (DAD) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

#VJ9633
00:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9641
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9631
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9315
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91625
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91641
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9623
00:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9645
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9635
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91621
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91643
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9665
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9647
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9661
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9643
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
00:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9629
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9659
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
01:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9669
01:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
01:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:01
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:01
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ651
04:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1635
05:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ685
05:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
05:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ1639
05:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ1629
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1625
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ629
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ665
06:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ681
06:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ667
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
07:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ621
07:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ623
07:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1641
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ627x
08:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ627X
08:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ625
08:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ661
08:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ627
08:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ1627
08:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ673
08:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
08:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
10:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
11:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
11:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
11:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
11:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9653
10:50
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ637
11:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
11:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
13:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
13:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ1612
12:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง