50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินห์ (SGN) ไป จังหวัดเสียมราฐ (REP) ด้วย เที่ยวบิน

#CZ368 #CZ3053
00:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 4h 50m
Guangzhou Baiyun Airport
10:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#QH202 #VN837
05:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 7h 25m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VN6002 #VN837
06:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 6h 55m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BL111 #3K601
07:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 45m
Singapore Airport
14:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#VN6024 #VN837
08:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 5h 5m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
09:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
09:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN601 #TG7062
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 15m
Suvarnabhumi Airport
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN3853 #LQ671
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 4h
Phnom Penh Airport
14:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN3837 #K6130
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 20m
Sihanoukville Airport
13:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN240 #VN837
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 4h 25m
Noibai Airport
16:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#K6839 #K6130
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 20m
Sihanoukville Airport
13:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#K6813 #LQ671
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 4h
Phnom Penh Airport
14:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#3K556 #3K601
08:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h
Singapore Airport
15:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN651 #SQ5026
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 1h 35m
Singapore Airport
15:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VN210 #VN837
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 10m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN6006 #VN837
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 55m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG551 #TG7062
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 1h 50m
Suvarnabhumi Airport
14:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN252 #VN837
10:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 40m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN254 #VN837
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 10m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CX766 #CX5240
11:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 20m
Hong Kong Airport
19:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CZ3070 #CZ3063
11:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 1h 35m
Guangzhou Baiyun Airport
18:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN212 #VN843
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 40m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN236 #VN843
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 40m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QH214 #VN843
12:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 35m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#VN126 #VN3829
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h 50m
Da Nang Airport
20:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN254 #VN843
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 40m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VN122 #K6841
14:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 45m
Da Nang Airport
20:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN214 #VN837
14:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 23h 10m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1วัน 3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TR307 #3K603
14:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 2h 5m
Singapore Airport
21:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
17:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
17:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
17:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN920 #K6105
16:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 16h 45m
Phnom Penh Airport
11:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN920 #K6117
16:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 1h 30m
Phnom Penh Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
16:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
17:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
16:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VN607 #WE588
16:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 13h 20m
Suvarnabhumi Airport
08:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#VN607 #TG2588
16:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 13h 20m
Suvarnabhumi Airport
08:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#QH206 #VN837
18:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 19h 10m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
23ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#K6819 #KR4801
18:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 3h
Phnom Penh Airport
23:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#K6819 #K6105
18:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 14h 35m
Phnom Penh Airport
11:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN4106 #VN837
18:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 18h 35m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CX764 #CX5242
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 9h 20m
Hong Kong Airport
09:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
19:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
20:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
20:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
20:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#SQ185 #SQ5026
19:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 15h 10m
Singapore Airport
15:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SQ185 #SQ5002
19:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 10h 5m
Singapore Airport
09:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN4118 #VN837
19:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 17h 30m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
21ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN142 #K6841
20:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 20h 50m
Da Nang Airport
20:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1วัน 20นาที
ทันที 
 
#TG557 #TG2590
20:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 21h 35m
Suvarnabhumi Airport
20:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1วัน 5นาที
ทันที 
 
#TG557 #TG2588
20:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 10h 15m
Suvarnabhumi Airport
08:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG557 #WE588
20:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 10h 15m
Suvarnabhumi Airport
08:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#3K552 #3K603
21:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 19h 50m
Singapore Airport
21:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
1วัน 5นาที
ทันที 
 
#3K552 #SQ5002
21:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 8h 30m
Singapore Airport
09:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#3K552 #SQ5026
21:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 13h 10m
Singapore Airport
15:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#3K552 #3K601
21:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 13h 15m
Singapore Airport
15:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#3K552 #SQ5002
21:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 8h 5m
Singapore Airport
09:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN290 #VN837
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 15h 10m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN142 #K6841
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 18h 45m
Da Nang Airport
20:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN142 #VN3829
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 18h 45m
Da Nang Airport
20:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#BL794 #VN837
22:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 14h 55m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#VN292 #VN837
22:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 14h 40m
Noibai Airport
17:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN284 #VN931
22:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 12h 10m
Noibai Airport
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN284 #VN837
22:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 14h 25m
Noibai Airport
16:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
18ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VN286 #VN931
23:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 11h 40m
Noibai Airport
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN286 #VN843
23:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 16h 40m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QH282 #VN843
23:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 16h 40m
Noibai Airport
19:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#QH282 #VN931
23:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 11h 40m
Noibai Airport
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN408 #OZ9685
23:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 12h 35m
Incheon Airport
22:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#KE684 #OZ9685
23:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
Stop 12h 25m
Incheon Airport
22:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก โฮจิมินห์ ถึง จังหวัดเสียมราฐ

TA
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 12 ก.พ. 2020
Good service
JS
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 14 ม.ค. 2020
Charging 5 USD for the visa (on top of the visa fee) is fine by me, let's call it a service fee. But why the hell do I need to pay another dollar for having an e-visa for Vietnam when I am leaving Vietnam, this I won't understand. You need a bribe- fine, but please let me know beforehand, because I had no dollars left and was thus threatened by the fat cat Vietnamese immigration officer as well as the bus staff who was fully cooperating with him. It's not about the amount, it's about the employees being dicks.
LT
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 11 ธ.ค. 2019
Driver didn't know explain where we should transfer to another bus in Phenomenon, it was 10pm e another would leave at 11pm, many tuk tuk driver's were offering a lift, but they didn't know where take de 2nd bus, after all we found out that the company would sent a tuk tuk to pickup us. In Saigon I saw other companies offer the same trip for the same price in direct bus, so if I come back I will not travel anymore with Kumbho.
JA
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 4 ธ.ค. 2019
The entire trip was very comfortable and the staff are accomodating and helpful to our needs. Though we arrived late to our destination due to long immigration line but atleast we arrived safe. Thank you so much!
JL
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 22 พ.ย. 2019
I am fully aware that we will be transferred to a different bus upon reaching Phnom Penh. For me it was a seamless travel experience
MB
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 12 พ.ย. 2019
Bus is on time. Seats are comfortable and AC is working well. Works well on this very long trip.
MJ
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 22 ต.ค. 2019
The conductor of the bus is nice and looked after us during the trip.
MD
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 16 ต.ค. 2019
The bus trip was alright and at the border crossing was good because the staff was their to assist us. Arriving at Phnom Penh, we had to wait for a van that would take us to Siem Reap. So, he drive around town picking up passengers. But, i think it was alright. The van was spacious enough and were'nt jammed pack. Important thing is that we arrived at our destination safely.
TS
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 5 ต.ค. 2019
Buses very confortables and always at time, even the person who picked up us at the transfer. But no wifi at the bus, no information about nothing from the personal buses.
MN
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cambodia Angkor Air, 30 ก.ย. 2019
No thrills easy flight to Siem reap airport from Saigon. Arrived early!!
FL
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 25 ก.ย. 2019
The trip was as expected, long but seats were somewhat comfortable. My only concern is that the driver and conductor of the buses do not communicate with foreign passengers/tourists. They do not even guide them of what to do or where to go next i.e. immigration, eat, etc. If the staff in the bus cannot speak in English, the best effort I may suggest is for them to at least have placards/sign boards to show tourists which may say IMMIGRATION or BORDER and REST STOP. I hope you consider this. Thanks!
AP
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 16 ก.ย. 2019
Everything was perfect! A big atention, a great comfortable and calm journey. On time with kindness of the staff. The border without any problem (with our evisa to Cambodia). Sufficient stops during the travel! We recomand!
KM
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 16 ก.ย. 2019
The Conductor of the bus was approachable and communicates well. The sad thing was, we did not arrive on time going to siem reap. We were late more than 2 hours from the expected arrival time. The bus was too slow.
HL
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 7 ก.ย. 2019
I expect that we will ride bus up to Siem Reap.
IW
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 1 ก.ย. 2019
Unfortunately my wife got travel sickness, so we flew.
SK
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 18 ส.ค. 2019
The transferred me into another bus and told me about that change just 5 minutes before I had to do it. The bus supposed to arrive at 7.30Pm at siem reap and arrived at 9pm. The last driver stopped to buy some food with another passenger in our way. That it was Unbelievable!
EJ
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 13 ส.ค. 2019
The first half of our trip, travelling from Ho Chi Minh to Phnom Penh, was fine. We had good seats, enough space for our legs and the bagage and a friendly man who helped us with the visa. However, when we arrived in Phnom Penh it was not sure which bus we had to take and after asking the men from the travel agency, they put us on a tuktuk to the other side of the city. They said our bus would leave there, but it turned out it wasn’t a comfortable bus like we had the first part. We we’re put in a “VIP bus”, but I’m not quite sure why they call it this: it was a 12 person mini bus instead of a VIP coach. The seats were small and the bus was overcrowded. The travel agency that put us on this bus was not very helpful. When we asked if we could use Wifi or a telephone to let our hostel in Siem Reap know that we would come with this agency (so that they could pick us up at the “bus station”), they told us that this wasn’t possible and that there would be someone at the agency where we would arrive in Siem Reap to help us call the hostel. This wasn’t the case when we arrived in Siem Reap and we had to pay for a a tuktuk instead of being able to use the free pickup service from the hostel. We give our trip 3 stars, because the first half of it, there was nothing to complain about. Nevertheless the second half of the trip wasn’t that good: when promised a VIP coach one shouldn’t get a minivan.
IM
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 13 ส.ค. 2019
the bus are all on time.. we liked the Kumho Samco Bus.. its so comfy.. only downside is most of their staffs cannot speak english so we are having a hard time talking/asking them about the booking.. but overall, it's good =D you just need to be persistent in asking the details of the booking to avoid conflict or issues while the travel i'm also thankful for the reviews here.. it did help me in this trip =)
MJ
รถบัส ด่วน, Kumho Samco, 8 ส.ค. 2019
The bus from HCMC-PP was great. It has wide legroom, new bus, AC working properly and a huge bus. However, the bus from PP-SReap was quite small and with tiny sleeperchair/bed but it’s ok because they provided blankets and AC working properly. The only problem was the conductor and driver just drop us instantly to a certain place without informing us that it is already our destination. Thank God there were some passengers who knows how to speak english so we were able to asked around.
JR
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 7 ส.ค. 2019
It was a lot of space in the van, very friendly staff.
3.3
198 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
24%
4
25%
3
21%
2
14%
1
16%

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก โฮจิมินห์ ไกลจาก จังหวัดเสียมราฐ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ เป็นระยะทาง 345 ไมล์ส (554 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 265 ไมล์ส (426 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย VND 2,102,259 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ ให้บริการ 5 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โฮจิมินห์ และ จังหวัดเสียมราฐ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ

การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถเป็นเวลานาน หากบินภายในประเทศ จะใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินที่เปิดให้บริการอาจจะไม่ได้มีรองรับในทุกจังหวัด หากจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไป ไม่มีสนามบินคุณอาจจะต้องเลือกการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางทุกครั้งควรวางแผนและตรวจสอบตารางบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ หรือ ตารางเที่ยวบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ ให้เรียบร้อยก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลาเที่ยวบิน ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น

  • การจองตั๋วเครื่องบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ หากคุณต้องการได้โปรโมชั่นราคาที่ดีและถูกที่สุด แนะนำให้คุณทำการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางหลายๆวัน ในปัจจุบันมีบริการระบบจองตั๋วออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ โดยการเช็คเที่ยวบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ ในวันและเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้เลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในแบบที่คุณชอบ ทั้งง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเหนื่อยค้นหาทีละเว็บให้เมื่อยมือ เพราะ 12โก ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ จะเริ่มต้นที่ VND 2,102,259 ไปจนถึง VND 4,645,908 ราคาของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือคลาสที่นั่งที่คุณเลือก นี้ยังรวมไปถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากคุณอยากได้ตั๋วที่ดีและราคาถูกแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าหลายๆวัน โดยคุณสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน โฮจิมินห์ จังหวัดเสียมราฐ ได้จากข้อมูลด้านบน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 525 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก โฮจิมินห์ ไป จังหวัดเสียมราฐ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.