50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ (SGN) ถึง เคียนเกียง โดย เที่ยวบิน

#VJ9339
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
05:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
05:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ337
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ321
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
06:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
06:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1325
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
07:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1321
07:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ9323
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ2507
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
08:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ339
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ325
09:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
09:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ1329
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
10:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:36
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:36
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:36
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:36
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:36
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:36
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
10:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1327
10:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ1323
10:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
11:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ343
11:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
11:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
11:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
12:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ331
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
13:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
15:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ323
15:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ329
16:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
16:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ341
16:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
16:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:30
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ327
16:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
16:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
17:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
18:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
19:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
21:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
22:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
21:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
22:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
22:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
23:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
23:13
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
00:13
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง
ทันที