50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โฮจิมินห์ 3S ลิโม่ ถึง คานห์โฮ โดย รถบัส

08:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
18:30
นาตรัง 3S ลิโม่
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่ ถึง คานห์โฮ โดย รถบัส

08:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
17:30
นาตรังฮานห์คาเฟ
9ชั่วโมง 30นาที
20:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
05:30
นาตรังฮานห์คาเฟ
9ชั่วโมง 30นาที
20:30
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
06:00
นาตรังฮานห์คาเฟ
9ชั่วโมง 30นาที
21:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
06:30
นาตรังฮานห์คาเฟ
9ชั่วโมง 30นาที
22:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
07:30
นาตรังฮานห์คาเฟ
9ชั่วโมง 30นาที

จาก นครโฮจิมินห์ ถึง คานห์โฮ โดย รถไฟ

06:00
SGO นครโฮจิมินห์
13:28
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
13:28
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
13:28
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
16:06
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
16:06
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
16:06
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
19:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
19:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
19:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
20:50
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
20:50
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
20:50
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
23:13
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
23:13
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
23:13
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 43นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
02:55
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:02
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:02
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:02
NTR คานห์โฮ
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
19:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
NTR คานห์โฮ
10ชั่วโมง
คืนเงิน 
20:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:35
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
20:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:35
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
20:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
20:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:35
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
20:30
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:25
SGO นครโฮจิมินห์
06:19
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
04:54
NTR คานห์โฮ
6ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
04:48
NTR คานห์โฮ
6ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
04:54
NTR คานห์โฮ
6ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
04:54
NTR คานห์โฮ
6ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
04:54
NTR คานห์โฮ
6ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
07:32
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
07:32
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
07:32
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง 7นาที
คืนเงิน 
 
22:30
SGO นครโฮจิมินห์
07:25
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
 
22:30
SGO นครโฮจิมินห์
07:25
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
 
22:50
SGO นครโฮจิมินห์
07:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 58นาที
คืนเงิน 
 
22:50
SGO นครโฮจิมินห์
07:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 58นาที
คืนเงิน 
 
22:50
SGO นครโฮจิมินห์
07:48
NTR คานห์โฮ
8ชั่วโมง 58นาที
คืนเงิน 
 
23:15
SGO นครโฮจิมินห์
08:15
NTR คานห์โฮ
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:35
SGO นครโฮจิมินห์
10:35
NTR คานห์โฮ
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
 

จาก 205 Pham Ngu Lao ถึง คานห์โฮ โดย รถบัส

08:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
19:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
09:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
20:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
10:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
21:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
11:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
22:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
19:30
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
06:30
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
20:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
07:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
20:30
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
07:30
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
21:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
08:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
21:30
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
08:30
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
22:00
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
09:00
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง
22:30
205 Pham Ngu Lao, โฮจิมินห์
09:30
07 Hoang Hoa Tham, คานห์โฮ
11ชั่วโมง

จาก เมียนดง ถึง คานห์โฮ โดย รถบัส

07:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
16:50
นาตรัง โฮงลอง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
08:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
17:50
นาตรัง โฮงลอง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
14:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
00:20
นาตรัง โฮงลอง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
17:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
03:20
นาตรัง โฮงลอง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
18:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
04:20
นาตรัง โฮงลอง
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก สถานีโฮจิมินห์ 2 ถึง คานห์โฮ โดย รถบัส

09:30
สถานีโฮจิมินห์ 2
19:00
Nha Trang Kumho
9ชั่วโมง 30นาที
20:30
สถานีโฮจิมินห์ 2
06:00
Nha Trang Kumho
9ชั่วโมง 30นาที
22:00
สถานีโฮจิมินห์ 2
07:30
Nha Trang Kumho
9ชั่วโมง 30นาที

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ (SGN) ถึง คานห์โฮ (NHA) โดย เที่ยวบิน

#VJ9608
00:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
01:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9690
00:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
01:05
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
00:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
01:15
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ9698
00:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
01:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ9612
00:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
01:50
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:25
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ9614
05:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:15
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
#VJ1612
05:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:30
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
05:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:50
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
06:55
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ1698
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:00
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:25
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:40
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:45
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:45
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:55
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ698
06:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:50
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:10
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:15
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ1686
07:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:20
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง
ทันที 
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:40
CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที