50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Hai Van Airport ถึง หมูยแน้ โดย รถบัส

07:00
Hai Van Airport, โฮจิมินห์
11:40
Hai Van Office Mui Ne
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
Hai Van Airport, โฮจิมินห์
11:05
Hai Van Office Phan Thiet, หมูยแน้
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
Hai Van Airport, โฮจิมินห์
12:40
Hai Van Office Mui Ne
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
Hai Van Airport, โฮจิมินห์
12:05
Hai Van Office Phan Thiet, หมูยแน้
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีโฮจิมินห์ 2 ถึง หมูยแน้ โดย รถบัส

08:30
สถานีโฮจิมินห์ 2
13:30
มุยเน่กัมโฮ
5ชั่วโมง
09:30
สถานีโฮจิมินห์ 2
14:30
มุยเน่กัมโฮ
5ชั่วโมง
20:30
สถานีโฮจิมินห์ 2
01:30
มุยเน่กัมโฮ
5ชั่วโมง
22:00
สถานีโฮจิมินห์ 2
03:00
มุยเน่กัมโฮ
5ชั่วโมง

จาก โฮจิมินห์ 3S ลิโม่ ถึง หมูยแน้ โดย รถบัส

07:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
13:00
3S ลิโม่
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
14:00
3S ลิโม่
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก เมียนดง ถึง หมูยแน้ โดย รถบัส

06:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
10:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
07:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
11:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
07:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
11:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
08:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
12:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
08:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
13:00
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
09:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
13:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
10:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
14:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
10:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
14:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
11:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
15:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
12:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
16:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
12:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
16:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
13:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
17:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
14:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
18:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
14:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
18:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
15:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
19:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
16:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
20:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
16:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
20:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
17:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
21:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
18:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
22:30
Phan Thiet Ben xe, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
18:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
22:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
18:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
22:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
19:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
23:30
ฟานเที้ยตคัมโฮ, หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที

จาก โฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นครโฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้ โดย รถไฟ

06:00
SGO นครโฮจิมินห์
09:36
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 36นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
09:36
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 36นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
09:36
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 36นาที
คืนเงิน 
 
06:40
SGO นครโฮจิมินห์
10:24
PTH ฟานเถียต, หมูยแน้
3ชั่วโมง 44นาที
คืนเงิน 
 
06:40
SGO นครโฮจิมินห์
10:12
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
 
07:15
SGO นครโฮจิมินห์
11:01
PTH ฟานเถียต, หมูยแน้
3ชั่วโมง 46นาที
คืนเงิน 
 
07:15
SGO นครโฮจิมินห์
10:50
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
12:13
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
12:13
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
12:13
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
15:22
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
15:22
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
 
11:40
SGO นครโฮจิมินห์
15:22
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
16:40
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
16:40
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
12:40
SGO นครโฮจิมินห์
16:40
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
18:26
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
18:26
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
18:26
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
22:58
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
22:58
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
22:58
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
01:10
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
01:10
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
01:10
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
01:10
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:45
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:45
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
 
22:25
SGO นครโฮจิมินห์
03:45
MMA บินห์ถ่วน, หมูยแน้
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
 

จาก ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก เดินเซินเญิ้ต ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
เดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Tan Son Nhat Colum A14 A15 ถึง หมูยแน้ โดย เที่ยวบิน+รถตู้ ตั๋วร่วม

09:00
Tan Son Nhat Colum A14 A15, โฮจิมินห์
13:00
3S ลิโม่
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:00
Tan Son Nhat Colum A14 A15, โฮจิมินห์
18:00
3S ลิโม่
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเดินเซินเญิ้ต ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานเดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานเดินเซินเญิ้ต, โฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟโฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟโฮจิมินห์
เวลา
หมูยแน้
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา โฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้

เวลา โฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
DichungTaxi Comfort ตลอดเวลาVND 2,812k
Kumho Samco VIP Sleeper 41 08:30 – 13:30VND 205k
3S Limo Executive 08:00 – 14:00VND 410k
Kumho Samco Semi Sleeper 10:00 – 14:30VND 210k
Kumho Samco Express 12:00 – 16:30VND 175k
Kumho Samco Semi Sleeper 14:00 – 18:30VND 210k
Kumho Samco Semi Sleeper 16:00 – 20:30VND 210k
Kumho Samco Express 18:00 – 22:30VND 175k
Kumho Samco VIP Sleeper 41 20:30 – 01:30VND 205k
Kumho Samco VIP Sleeper 41 22:00 – 03:00VND 205k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก โฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้

4.4
52 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
63%
4
21%
3
12%
2
2%
1
2%
RA
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, OUROS Travel, 18 ม.ค. 2020
Very punctual and safe driver
JS
3
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 15 ม.ค. 2020
Crowded and cramped mini bus but it got us where we needed to be
HG
5
รถบัส Executive, 3S Limo, 15 ม.ค. 2020
Bus war neu, wlan funktionierte einwandfrei! Busfahrer konnte kein Englisch aber versuchte sein bestes!
AD
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 7 ม.ค. 2020
Perfect
EM
4
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 7 ม.ค. 2020
Comfort ok, seats a little bit narrow. Quiet No wifi
AG
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 2 ม.ค. 2020
Everything was well arranged. We got water, we had one break and they dropped us at the hotel in Mui Ne.
HN
5
แท๊กซี่ รถตู้สำหรับผู้โดยสาร 11 คน, Mui Ne Sky Travel, 27 ธ.ค. 2019
Very nice driver. Smooth transport. All good.
RJ
3
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Hanh Cafe, 27 ธ.ค. 2019
the bus driver forced us to leave our back packs in the compartments. I asked him if I can bring the boiled corn which my partner and I supposed to eat as our breakfast since we have not ate our breakfast yet. He said NO.. then i asked him if i can bring soya milk.. he again said no in an irritated way.. okay, that's accepted. that's your rule... no food and drink allowed inside the bus. again, that's accepted even if we are really hungry. But what is not accepted was the reclining chair. the stopping joints are not working, like if I want to make into a sitting position it does not lock in. if i put a little force it goes all the way down. haaay.. it was not a good experience.. somebody must fix it so other tourist will experience a relaxing journey.
MS
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 27 ธ.ค. 2019
The bus was so comfortable and nice! I had a good sleep on the bus. Our bus got delayed and I think every bus is not on time due to traffic so if your schedule would be tight, you should take a previous bus than the actual one you take.
CB
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 27 ธ.ค. 2019
All was great. The sleeping bus is really confortable. We received water into thr car and they let us exactly.in front of our hotel. ( the drivers dont know no word in english so you have to speak with the hands sometimes ;)) )
LC
5
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, OUROS Travel, 26 ธ.ค. 2019
Excellent service and the car was more luxurious than we expected. We all had captains chairs. Lovely way to travel. Good value
NK
4
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 25 ธ.ค. 2019
The bus was clean and nice, comfortable beds, 5 hours trip went very quickly. The driver dropped us directly to the hotel in Mui Ne what was very good, because it was 1am at night. The only thing that was missing is a toilet in the bus.
GM
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 20 ธ.ค. 2019
great condition, punctuality, I recommend it
RL
3
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 18 ธ.ค. 2019
En helt ok resa som motsvarade förväntningarna.
KC
4
รถบัส ด่วน, The SinhTourist, 18 ธ.ค. 2019
All in all a very nice bus drive. Driver was nice and offered two stops to go to the restroom. Only negative thing was that the seats were too small to sit comfortably. But because the bus was quite empty we just switched places.
AB
5
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, OUROS Travel, 15 ธ.ค. 2019
Great service
SY
5
รถบัส วีไอพีนอน 41, Kumho Samco, 15 ธ.ค. 2019
Clean and comfy
NS
5
รถบัส กึ่งนอน, The SinhTourist, 14 ธ.ค. 2019
My first time experience. Very comfortable bed. Blanket provided. Pickup on time. Arrived earlier.
MH
4
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, Mui Ne Sky Travel, 9 ธ.ค. 2019
Transportation in time and we made a stop for dinner. But the offencive way of driving is too much for me as a European.
SV
3
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, Mui Ne Sky Travel, 5 ธ.ค. 2019
Vehicle was in a very good condition n thts the reason for giving this rating n good driving skills. Driver was uncommunicative n the reason could be his lack of knowing English ( my assumption). Though it’s not a must but in my experience all the vehicles we used had WiFi n bottle of water was given. Both of which was missing. Wat really irritated us was he was on the phone throughout the 3.5 hrs of our journey

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

จะเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ VND 4,250,007 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ VND 214,002 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก โฮจิมินห์ ถึง หมูยแน้?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 187 ไมล์ (300 กิโลเมตร) จาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 107 ไมล์ (171 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้?

ถ้าคุณเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Vietnam Railways (Đường Sắt Việt Nam): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ VND 214,002 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ VND 4,250,007 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้:

 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ VND 214,002 บาท จนถึง VND 653,003 บาท;
 • avia+van ราคาตั๋ว: VND 343,858 - VND 343,858. รอบรถออกเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป หมูยแน้ มีตั้งแต่ 14:00 นาฬิกา ที่ Tan Son Nhat Colum A14 A15 จนถึง 14:00 นาฬิกา ที่ Tan Son Nhat Colum A14 A15
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ VND 409,407 บาท จนถึง VND 409,407 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ VND 1,732,379 บาท ไปจนถึง VND 4,250,007 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก โฮจิมินห์ ไปที่ หมูยแน้ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 23 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 08:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 2 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 1 โดย avia+van จาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ ออกเดินทางตั้งแต่ 14:00 โมง จาก Tan Son Nhat Colum A14 A15 จนถึงเวลา 14:00 ที่ Tan Son Nhat Colum A14 A15

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก VND 1,732,379$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก โฮจิมินห์ ไปยัง หมูยแน้ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 98% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 2% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 1% เลือกเดินทางด้วยรถบัส