50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินห์ (SGN) ถึง เคียนเกียง โดย เที่ยวบิน

#VJ9339
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
05:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
07:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
07:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ337
06:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
06:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
06:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
07:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1325
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
07:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ321
07:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ1321
07:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ9323
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
08:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
08:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
09:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ2507
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
09:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ339
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1329
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:10
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
10:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ323
10:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
10:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ1327
10:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
#VJ1323
10:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ343
11:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
12:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
14:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
14:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
14:55
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15:35
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ325
15:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
15:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:40
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ329
16:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
17:05
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
17:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:25
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ331
17:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
17:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ341
18:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:00
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
18:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ327
18:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 
18:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:45
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19:50
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
20:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
20:20
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
21:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
22:15
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#VJ335
23:13
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
00:08
PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง
55นาที
ทันที 

เวลา โฮจิมินห์ ถึง เคียนเกียง

เวลา โฮจิมินห์ ถึง เคียนเกียง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
VietJet Air Economy #VJ933905:00 – 05:55VND 550k
VietJet Air Economy #VJ932308:00 – 08:55VND 550k
VietJet Air Economy #VJ132910:15 – 11:10VND 550k
Vietnam Airlines Economy #VN182714:00 – 15:05VND 514k
VietJet Air Economy #VJ32916:10 – 17:05VND 550k
VietJet Air Economy #VJ34118:05 – 19:00VND 550k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก โฮจิมินห์ ถึง เคียนเกียง

CF
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Vietnam Airlines, 25 ก.พ. 2020
As always, booking through 12Go Asia was straightforward. The one thing to be mindful of is that you can't manage your booking on Vietnam Airways because the email addresss used in the booking is for 12Go. I did worry a bit when it couldn't find my booking so perhaps 12Go should mention this in the booking details. There were plenty of Vietnam Airways staff at the airport to direct you to the correct check in desk so check in and immigration went really smoothly. The flight was good, although we were a bit late leaving as we were waiting for a slot on the runway. Still only landed 5 minutes after the predicted time. All in all, a good trip.
RB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 21 ก.พ. 2020
Quick and easy flight. Thank you 12Go!
BZ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 21 ก.พ. 2020
You postponed our flight
QM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Vietnam Airlines, 11 ม.ค. 2020
Highly recommend both 12goasia as well as Vietnam airlines. Flawless trip.
FL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Vietnam Airlines, 6 ม.ค. 2020
Perfect flight
NM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 17 ธ.ค. 2019
2 keer met Vietjet gevlogen. 1 ste van Da Nang naar HCMC: vlucht van 16:45 uur was geannuleerd, daarna kregen wij vlucht om 18:05uur die eindelijk om 19:45 vertrok. Daarna nog lange wachttijd voor het ophalen van de bagage gehad. 2de vlucht van HCMC naar Phu Quoc: vervroegd met 15 min. die toch half uur vertraging gehad met vlotte bagage service. Kregen voor beide vliegtuigen verwittiging via email over veranderde vertrek tijden. Toch gewenst een betere vluchtschema.
FA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 6 พ.ย. 2019
Check in went smoothly but flight was delayed for about 30 minutes, they said that was caused by ground staff at boarding... flight was good overall.
JH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 19 ก.ย. 2019
Vietjet moved us to later flight due to overbooked plane, only got notified by txt that morning, had to rearrange transport at both ends, not happy.
PM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, VietJet Air, 18 ส.ค. 2019
No fuss and cheap
MP
รถบัส กึ่งนอน, Kumho Samco, 22 เม.ย. 2019
Pros: Got from Ho Chi Minh to Rach Gia in Kien Giang safely and on time. We had a toilet break at a really good place which had good food and flushing toilets. There was air con. Complimentary bottle of water on the bus. We had a complimentary lift from bus station to our accomodation in a sumo kuhmo minivan. Cons: a very bumpy ride, the toilet at the bus station in Ho Chi Minh reminded me I am in a developing country, and the drivers could have announced locations along the way. The driver used the horn every 2 seconds for safety reasons (so no napping) but I'd rather be safe.
3.4
77 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
35%
4
21%
3
12%
2
10%
1
22%

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียงอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก โฮจิมินห์ ไกลจาก เคียนเกียง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง เป็นระยะทาง 248 ไมล์ส (398 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 191 ไมล์ส (306 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย VND 1,099,536 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง ให้บริการ 18 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โฮจิมินห์ และ เคียนเกียง โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไปยัง เคียนเกียง
    Jetstar Pacific (แปซิฟิค แิอร์ไลน์), Vietnam Airlines (เวียดนาม แิอร์ไลน์).

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 593 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก โฮจิมินห์ ไป เคียนเกียง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.