50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก นครโฮจิมินห์ ถึง ฮานอย โดย รถไฟ

06:00
SGO นครโฮจิมินห์
15:54
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
15:54
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
 
06:00
SGO นครโฮจิมินห์
15:54
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 54นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
19:12
HNO ฮานอย
1วัน 10ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
19:12
HNO ฮานอย
1วัน 10ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
08:45
SGO นครโฮจิมินห์
19:12
HNO ฮานอย
1วัน 10ชั่วโมง 27นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
03:08
HNO ฮานอย
1วัน 12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
03:08
HNO ฮานอย
1วัน 12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
 
14:30
SGO นครโฮจิมินห์
03:08
HNO ฮานอย
1วัน 12ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
04:48
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
04:48
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
19:25
SGO นครโฮจิมินห์
04:48
HNO ฮานอย
1วัน 9ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
HNO ฮานอย
1วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
HNO ฮานอย
1วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
HNO ฮานอย
1วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
 
21:55
SGO นครโฮจิมินห์
05:30
HNO ฮานอย
1วัน 7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
 

จาก โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่ ถึง ฮานอย โดย รถบัส

08:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
19:00
Hanoi My Dinh
1วัน 11ชั่วโมง
20:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
07:00
Hanoi My Dinh
1วัน 11ชั่วโมง

จาก เมียนดง ถึง ฮานอย โดย รถบัส

07:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
17:00
สถานีฮานอยนุกนาม
1วัน 10ชั่วโมง
ทันที 
17:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
03:30
สถานีฮานอยนุกนาม
1วัน 10ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ (SGN) ถึง ฮานอย (HAN) โดย เที่ยวบิน

00:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
02:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
01:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
03:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
03:16
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
05:21
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:55
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:55
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
05:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
06:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
08:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
10:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:19
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:24
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
11:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
14:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมิ