Ho Chi Minh ปลายทาง ดานัง @ รถไฟ, รถบัส, เที่ยวบิน 29 ก.ค. 2017

76 การเดินทาง (THB 571 — 8,005)

จาก Ho Chi Minh City Sinh ถึง ดานัง โดย รถบัส+รถบัส+รถบัส ตั๋วรถร่วม

Ho Chi Minh to Danang with SinhTourist VIP Sleeper 41
The SinhTourist
07:00
Ho Chi Minh City Sinh
18:15
Nha Trang Sinh
11h 15m
คืนเงิน
25 ที่นั่งว่าง
เที่ยวถัดไป 45 นาที
The SinhTourist
19:00
Nha Trang Sinh
06:00
Hoi An Sinh, จังหวัดกว๋างนาม
11h
คืนเงิน
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที
The SinhTourist
08:30
Hoi An Sinh, จังหวัดกว๋างนาม
09:15
Danang Sinh, ดานัง
45m
คืนเงิน
25 ที่นั่งว่าง
Total
1d 2h 15m
฿ 1,039
× 2 = ฿ 2,078

จาก Ho Chi Minh City ถึง ดานัง โดย รถไฟ

#SE8
Đường Sắt Việt Nam
06:00
Ho Chi Minh City
23:00
Danang, ดานัง
17h
Instant คืนเงิน
฿ 1,406
× 2 = ฿ 2,812
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
06:00
Ho Chi Minh City
23:00
Danang, ดานัง
17h
Instant คืนเงิน
฿ 1,043
× 2 = ฿ 2,086
  ที่นั่งว่าง
#SE8
Đường Sắt Việt Nam
06:00
Ho Chi Minh City
23:00
Danang, ดานัง
17h
Instant คืนเงิน
฿ 1,564
× 2 = ฿ 3,128
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
09:00
Ho Chi Minh City
03:05
Danang, ดานัง
18h 5m
Instant คืนเงิน
฿ 1,350
× 2 = ฿ 2,700
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
09:00
Ho Chi Minh City
03:05
Danang, ดานัง
18h 5m
Instant คืนเงิน
฿ 906
× 2 = ฿ 1,812
  ที่นั่งว่าง
#SE6
Đường Sắt Việt Nam
09:00
Ho Chi Minh City
03:05
Danang, ดานัง
18h 5m
Instant คืนเงิน
฿ 1,215
× 2 = ฿ 2,430
  ที่นั่งว่าง
#SE22
Đường Sắt Việt Nam
11:55
Ho Chi Minh City
06:15
Danang, ดานัง
18h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,019
× 2 = ฿ 2,038
  ที่นั่งว่าง
#SE22
Đường Sắt Việt Nam
11:55
Ho Chi Minh City
06:15
Danang, ดานัง
18h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,603
× 2 = ฿ 3,206
  ที่นั่งว่าง
#SE22
Đường Sắt Việt Nam
11:55
Ho Chi Minh City
06:15
Danang, ดานัง
18h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,413
× 2 = ฿ 2,826
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
13:10
Ho Chi Minh City
08:35
Danang, ดานัง
19h 25m
Instant คืนเงิน
฿ 1,064
× 2 = ฿ 2,128
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
13:10
Ho Chi Minh City
08:35
Danang, ดานัง
19h 25m
Instant คืนเงิน
฿ 739
× 2 = ฿ 1,478
  ที่นั่งว่าง
#TN2
Đường Sắt Việt Nam
13:10
Ho Chi Minh City
08:35
Danang, ดานัง
19h 25m
Instant คืนเงิน
฿ 964
× 2 = ฿ 1,928
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
19:30
Ho Chi Minh City
12:50
Danang, ดานัง
17h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,003
× 2 = ฿ 2,006
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
19:30
Ho Chi Minh City
12:50
Danang, ดานัง
17h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,413
× 2 = ฿ 2,826
  ที่นั่งว่าง
#SE2
Đường Sắt Việt Nam
19:30
Ho Chi Minh City
12:50
Danang, ดานัง
17h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 1,575
× 2 = ฿ 3,150
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
22:00
Ho Chi Minh City
14:15
Danang, ดานัง
16h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 571
× 2 = ฿ 1,142
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
22:00
Ho Chi Minh City
14:15
Danang, ดานัง
16h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,855
× 2 = ฿ 3,710
  ที่นั่งว่าง
#SE4
Đường Sắt Việt Nam
22:00
Ho Chi Minh City
14:15
Danang, ดานัง
16h 15m
Instant คืนเงิน
฿ 1,663
× 2 = ฿ 3,326
  ที่นั่งว่าง

จาก Mien Dong ถึง ดานัง โดย รถบัส

Hoàng Long
07:00
Mien Dong, Ho Chi Minh
04:05
Da Nang HoangLong
21h 5m
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
10 ที่นั่งว่าง
Hoàng Long
08:00
Mien Dong, Ho Chi Minh
05:05
Da Nang HoangLong
21h 5m
฿ 735
× 2 = ฿ 1,470
10 ที่นั่งว่าง
Hoàng Long
14:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
11:35
Da Nang HoangLong
21h 5m
฿ 735
× 2 = ฿ 1,470
10 ที่นั่งว่าง
Hoàng Long
17:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
13:35
Da Nang HoangLong
20h 5m
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
10 ที่นั่งว่าง
Hoàng Long
18:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
15:35
Da Nang HoangLong
21h 5m
฿ 779
× 2 = ฿ 1,558
10 ที่นั่งว่าง

จาก Ho Chi Minh Airport ถึง ดานัง โดย เที่ยวบิน

#VJ622
05:00
Ho Chi Minh Airport
06:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,736
× 2 = ฿ 7,472
  ที่นั่งว่าง
#VJ620
05:10
Ho Chi Minh Airport
06:25
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,120
× 2 = ฿ 6,240
  ที่นั่งว่าง
#VN104
เวียดนาม แิอร์ไลน์
05:40
Ho Chi Minh Airport
07:00
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VN110
เวียดนาม แิอร์ไลน์
06:30
Ho Chi Minh Airport
07:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VJ656
06:40
Ho Chi Minh Airport
07:55
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,859
× 2 = ฿ 7,718
  ที่นั่งว่าง
#VJ628
07:00
Ho Chi Minh Airport
08:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,325
× 2 = ฿ 6,650
  ที่นั่งว่าง
#VJ696
07:00
Ho Chi Minh Airport
08:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VJ626
07:25
Ho Chi Minh Airport
08:40
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,859
× 2 = ฿ 7,718
  ที่นั่งว่าง
#BL592
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
07:50
Ho Chi Minh Airport
09:10
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 3,736
× 2 = ฿ 7,472
  ที่นั่งว่าง
#VN112
เวียดนาม แิอร์ไลน์
08:00
Ho Chi Minh Airport
09:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 8,005
× 2 = ฿ 16,010
  ที่นั่งว่าง
#VJ630
09:30
Ho Chi Minh Airport
10:45
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 3,613
× 2 = ฿ 7,226
  ที่นั่งว่าง
#BL590
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
09:30
Ho Chi Minh Airport
10:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 6,404
× 2 = ฿ 12,808
  ที่นั่งว่าง
#VN116
เวียดนาม แิอร์ไลน์
10:00
Ho Chi Minh Airport
11:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#BL608
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
10:55
Ho Chi Minh Airport
12:15
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 6,404
× 2 = ฿ 12,808
  ที่นั่งว่าง
#BL594
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
11:20
Ho Chi Minh Airport
12:40
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,568
× 2 = ฿ 5,136
  ที่นั่งว่าง
#VN122
เวียดนาม แิอร์ไลน์
11:30
Ho Chi Minh Airport
12:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VN124
เวียดนาม แิอร์ไลน์
12:00
Ho Chi Minh Airport
13:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VJ624
13:10
Ho Chi Minh Airport
14:25
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,032
× 2 = ฿ 4,064
  ที่นั่งว่าง
#VN126
เวียดนาม แิอร์ไลน์
13:30
Ho Chi Minh Airport
14:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VN7136
เวียดนาม แิอร์ไลน์
13:41
Ho Chi Minh Airport
15:01
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#VN7132
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:15
Ho Chi Minh Airport
15:35
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#VN128
เวียดนาม แิอร์ไลน์
14:30
Ho Chi Minh Airport
15:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VJ636
15:00
Ho Chi Minh Airport
16:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 1,929
× 2 = ฿ 3,858
  ที่นั่งว่าง
#VN130
เวียดนาม แิอร์ไลน์
15:00
Ho Chi Minh Airport
16:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 3,448
× 2 = ฿ 6,896
  ที่นั่งว่าง
#VJ638
15:30
Ho Chi Minh Airport
16:45
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 4,988
× 2 = ฿ 9,976
  ที่นั่งว่าง
#VN7128
เวียดนาม แิอร์ไลน์
15:30
Ho Chi Minh Airport
16:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#BL602
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
15:45
Ho Chi Minh Airport
17:05
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,299
× 2 = ฿ 4,598
  ที่นั่งว่าง
#VJ634
15:45
Ho Chi Minh Airport
17:00
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VJ658
16:00
Ho Chi Minh Airport
17:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VJ642
16:05
Ho Chi Minh Airport
17:20
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 1,929
× 2 = ฿ 3,858
  ที่นั่งว่าง
#VN132
เวียดนาม แิอร์ไลน์
16:30
Ho Chi Minh Airport
17:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 8,005
× 2 = ฿ 16,010
  ที่นั่งว่าง
#BL600
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
16:30
Ho Chi Minh Airport
17:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,568
× 2 = ฿ 5,136
  ที่นั่งว่าง
#VN134
เวียดนาม แิอร์ไลน์
17:00
Ho Chi Minh Airport
18:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#BL596
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
17:35
Ho Chi Minh Airport
18:55
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,258
× 2 = ฿ 4,516
  ที่นั่งว่าง
#VN136
เวียดนาม แิอร์ไลน์
18:00
Ho Chi Minh Airport
19:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VN7122
เวียดนาม แิอร์ไลน์
18:25
Ho Chi Minh Airport
19:45
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#BL604
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
18:50
Ho Chi Minh Airport
20:10
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,568
× 2 = ฿ 5,136
  ที่นั่งว่าง
#VN7120
เวียดนาม แิอร์ไลน์
19:00
Ho Chi Minh Airport
20:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VN7138
เวียดนาม แิอร์ไลน์
19:10
Ho Chi Minh Airport
20:30
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#VN140
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:00
Ho Chi Minh Airport
21:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 5,870
× 2 = ฿ 11,740
  ที่นั่งว่าง
#BL598
แปซิฟิค แิอร์ไลน์
20:00
Ho Chi Minh Airport
21:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 2,258
× 2 = ฿ 4,516
  ที่นั่งว่าง
#VN142
เวียดนาม แิอร์ไลน์
20:20
Ho Chi Minh Airport
21:40
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VJ644
20:40
Ho Chi Minh Airport
21:55
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 1,786
× 2 = ฿ 3,572
  ที่นั่งว่าง
#VN7130
เวียดนาม แิอร์ไลน์
21:00
Ho Chi Minh Airport
22:20
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 7,615
× 2 = ฿ 15,230
  ที่นั่งว่าง
#VJ650
21:00
Ho Chi Minh Airport
22:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VN7142
เวียดนาม แิอร์ไลน์
21:30
Ho Chi Minh Airport
22:50
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
#VJ632
21:45
Ho Chi Minh Airport
23:00
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 1,786
× 2 = ฿ 3,572
  ที่นั่งว่าง
#VJ646
22:00
Ho Chi Minh Airport
23:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 1,786
× 2 = ฿ 3,572
  ที่นั่งว่าง
#VJ648
22:00
Ho Chi Minh Airport
23:15
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VJ640
22:05
Ho Chi Minh Airport
23:20
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,750
× 2 = ฿ 5,500
  ที่นั่งว่าง
#VJ654
23:30
Ho Chi Minh Airport
00:45
Da Nang Airport
1h 15m
Instant
฿ 2,097
× 2 = ฿ 4,194
  ที่นั่งว่าง
#VN7116
เวียดนาม แิอร์ไลน์
23:41
Ho Chi Minh Airport
01:01
Da Nang Airport
1h 20m
Instant
฿ 4,579
× 2 = ฿ 9,158
  ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก Ho Chi Minh ถึง ดานัง ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน Ho Chi Minh - ดานัง ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 6h 48m ด้วยรถบัส, รถไฟ, เที่ยวบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 613 กม. ผ่าน 76 สถานี จนถึงสถานีปลายทางดานัง โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 6 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางHo Chi Minh - ดานัง เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 05:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:41 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากHo Chi Minh - ดานัง ได้แก่ The SinhTourist, Đường Sắt Việt Nam, Hoàng Long, , เวียดนาม แิอร์ไลน์, แปซิฟิค แิอร์ไลน์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากHo Chi Minh - ดานัง ด้วยรถไฟ ในราคา ฿ 571 (US $ 17.11) โดยĐường Sắt Việt Nam (ใช้เวลา 16h 15m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 8,005 (US $ 239.81) โดยเวียดนาม แิอร์ไลน์ (ใช้เวลา 1h 20m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากHo Chi Minh - ดานัง ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากHo Chi Minh - ดานัง ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย