50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โฮจิมินห์ 3S ลิโม่ ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

07:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
14:00
ดาลัต 3S ลิโม่
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:00
โฮจิมินห์ 3S ลิโม่
05:00
ดาลัต 3S ลิโม่
7ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถประจำทางอันซวง ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

07:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
15:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
09:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
17:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
11:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
19:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
13:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
21:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
22:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
06:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
23:00
สถานีรถประจำทางอันซวง, โฮจิมินห์
07:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง

จาก โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่ ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

08:30
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
15:30
คาเฟ่ดาลัตฮานห์
7ชั่วโมง
23:00
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
06:00
คาเฟ่ดาลัตฮานห์
7ชั่วโมง

จาก โฮจิมินห์ตานห์โบย ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

00:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
08:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
05:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
13:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
06:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
14:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
07:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
15:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
08:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
16:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
09:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
17:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
10:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
18:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
11:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
19:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
12:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
20:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
13:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
21:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
14:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
22:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
15:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
23:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
16:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
00:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
17:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
01:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
18:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
02:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
19:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
03:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
20:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
04:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
21:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
05:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
22:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
06:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที
23:00
โฮจิมินห์ตานห์โบย
07:10
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง 10นาที

จาก เมียนดง ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

07:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
15:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
09:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
17:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
21:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
05:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
23:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
07:30
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง

จาก สถานีรถเมียนเตย์ ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

07:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
15:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
09:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
17:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
11:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
19:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
13:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
21:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
21:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
05:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
22:00
สถานีรถเมียนเตย์, โฮจิมินห์
06:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง

จาก ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ (SGN) ถึง จังหวัดเลิมด่ง (DLI) โดย เที่ยวบิน

06:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:10
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
06:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#VJ9362
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
06:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
06:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
07:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
08:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
09:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
10:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
#VJ362
10:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
#VJ360
11:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
11:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
11:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
55นาที
ทันที 
 
12:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
12:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
12:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
13:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
14:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:15
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
14:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:30
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
14:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
15:40
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
16:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
16:55
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
#VJ366
16:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
16:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
17:25
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
55นาที
ทันที 
 
17:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
18:45
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
18:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:00
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
#VJ9364
18:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:05
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
19:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
19:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
19:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:05
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
19:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
#VJ364
19:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
20:35
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
#VJ1360
21:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
22:10
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
21:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
22:20
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 
 
#VJ1362
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
22:50
DLI ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง, จังหวัดเลิมด่ง
50นาที
ทันที 

จาก โฮจิมินห์ ถึง ด่าหลัต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โฮจิมินห์
เวลา
ใจกลางเมืองดาลัต
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ถึง ด่าหลัต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ใจกลางเมืองโฮจิมินห์
เวลา
ด่าหลัต
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก De Tham ถึง ด่าหลัต โดย รถบัส

00:00
De Tham, โฮจิมินห์
08:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
05:00
De Tham, โฮจิมินห์
13:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
06:00
De Tham, โฮจิมินห์
14:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
07:00
De Tham, โฮจิมินห์
15:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
08:00
De Tham, โฮจิมินห์
16:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
09:00
De Tham, โฮจิมินห์
17:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
10:00
De Tham, โฮจิมินห์
18:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
11:00
De Tham, โฮจิมินห์
19:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
12:00
De Tham, โฮจิมินห์
20:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
13:00
De Tham, โฮจิมินห์
21:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
14:00
De Tham, โฮจิมินห์
22:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
15:00
De Tham, โฮจิมินห์
23:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
16:00
De Tham, โฮจิมินห์
00:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
17:00
De Tham, โฮจิมินห์
01:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
18:00
De Tham, โฮจิมินห์
02:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
19:00
De Tham, โฮจิมินห์
03:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
20:00
De Tham, โฮจิมินห์
04:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
21:00
De Tham, โฮจิมินห์
05:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง
22:00
De Tham, โฮจิมินห์
06:00
สถานีรถประจำทางด่าหลัต
8ชั่วโมง