50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถประจำทางหาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
สถานีรถประจำทางหาดใหญ่
14:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:15
สถานีรถประจำทางหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีรถประจำทางหาดใหญ่
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถประจำทางหาดใหญ่
18:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:15
สถานีรถประจำทางหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
หาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
หาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
หาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
หาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:00
หาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:30
หาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:30
หาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:30
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:30
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
หาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
หาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
16:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
19:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
18:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
13:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
13:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:30
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีขนส่งหาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
สถานีขนส่งหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีขนส่งหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดใหญ่ ดี โฮสเทล ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:50
หาดใหญ่ ดี โฮสเทล
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:50
หาดใหญ่ ดี โฮสเทล
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:50
หาดใหญ่ ดี โฮสเทล
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถไฟหาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
14:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
08:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
16:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
16:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
สถานีรถไฟหาดใหญ่
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
17:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สถานีรถไฟหาดใหญ่
17:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมหาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
โรงแรมหาดใหญ่
14:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
โรงแรมหาดใหญ่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
โรงแรมหาดใหญ่
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
โรงแรมหาดใหญ่
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
โรงแรมหาดใหญ่
18:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก หาดใหญ่โรงแรมใดก็ได้ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
หาดใหญ่โรงแรมใดก็ได้
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
10:00
หาดใหญ่โรงแรมใดก็ได้
15:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 
12:00
หาดใหญ่โรงแรมใดก็ได้
17:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
 

เวลา หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ

เวลา หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Smart En Plus Regional 14pax 08:00 – 14:00฿ 750
Dee Travels Hatyai Van 08:15 – 13:30฿ 650
Jolly Travel Speedboat 08:30 – 13:30฿ 750
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 09:30 – 13:00฿ 700
Smart En Plus Regional 14pax 10:00 – 16:00฿ 750
Sukhothai Tour Hat Yai VIP 11:30 – 17:00฿ 650
Jolly Travel Speedboat 11:00 – 15:30฿ 750
Tigerline Travel Speedboat 11:30 – 15:00฿ 1,150
Satun Pakbara Speed Boat Club Speedboat 11:30 – 15:00฿ 700
Dee Travels Hatyai Van 10:50 – 15:00฿ 650
Smart En Plus Regional 14pax 12:00 – 18:00฿ 750

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ

4.1
561 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
52%
4
25%
3
12%
2
4%
1
7%
WT
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Jolly Travel, 5 ธ.ค. 2019
I would use Jolly Travel again and I do recommend. Good service. The van was supposed to leave at 8:30 but instead arrived closer to 9:00. We made it to the Pak Bara pier on time. The driver was a good drive. The boat departed on time and we made it to Koh Lipe on time. It was a good trip. No complaints. Will use again next time.
CC
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Jolly Travel, 3 ธ.ค. 2019
Driver was polite and punctual.Ferry trip was smooth.
SB
5
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 28 พ.ย. 2019
Все опупенно и своевременно! Однозначно рекомендую этот трансфер
AK
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Satun Pakbara Speed Boat Club, 24 พ.ย. 2019
Trip was ok, but we stopped twice, in other islands. Were not informed about that. We were tired after our flight and wanted to reach our island as soon as possible.
LS
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Satun Pakbara Speed Boat Club, 22 พ.ย. 2019
Trip was ok but you have to stop twice along the way, wasting about 45 minutes, to see national parks where there is absolutely nothing to see. This is so that you will donate an extra 200 baht to the cause, a very transparent move. Get us to the destination!!
LK
4
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 13 พ.ย. 2019
Schedule of pickup at hotel was 930am but the van came at 9am! But was ok as we were ready already. There was a security check enroute pakbara but luckily we managed to arrive at the pier 15min before the 1130am departure to koh lipe. The ferry ride was good. It stopped at tarutau np to do some transfer but we were allowed to get into the np for 10min, it was a bonus for us! Another big bonus was they stopped at the Lover's Gate (rock arch) on koh chuku for us to take pictures! We arrived koh lipe at 1330pm.
FI
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Smart En Plus, 12 พ.ย. 2019
It was good. However, it was a storm in the middle of the journey to Ko Lipe and all got wet, also the luggages.
SC
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Satun Pakbara Speed Boat Club, 8 พ.ย. 2019
Non so per quale motivo, ogni tanto , si fermavano su qualche spiaggia. Chi rimaneva sulla barca moriva di caldo, alla fine un ora di ritardo su un tragitto di due ore.
C
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Smart En Plus, 7 พ.ย. 2019
No water provided and dropped off at harbour with no ticket or explanation of what to do next.
IB
5
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 31 ต.ค. 2019
We used Hat Yai hotel pick up transfer to Koh lipe and everything went well. Driver picked up us at the exact time and there were no problem also on the ferry to Koh Lipe. I fully recommend.
MB
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Jolly Travel, 30 ต.ค. 2019
Staff is very professional and they helped me a lot before and during my trip. Kaew provides me with all necessary information.
EA
4
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 25 ต.ค. 2019
my first time to booked my transportation since i do backpacking. Their service was smooth sailing..highly recommend it. We arrived atthe pier on timeand left the pier on time tokoh lipe..all good
FO
5
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 20 ต.ค. 2019
Fast, efficient and lovely staff - we got to Hat Yai earlier than expected.
AF
2
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 13 ต.ค. 2019
When we arrived at the airport there was no one waiting for us and we had to ask around for the tours representatives. Eventually they arrived and told me my booking was done to 1h later, which is not what was written in my voucher. Mini bus was a bit old and could be cleaner but adequate and had the A/C working. When we arrived at the pier, some lady showed up and gave me a sticker and a plastic ticket and told me to go inside the pier. We were not sure what to do with those. More information would had been helpful. To enter the pier we had to pay 20 THB just because. We tried to argue about that fee but to no avail. It would had been good for 12go to let us know about this extra magic fee. When we got in, we were told our speedboat wad fully booked and we would have to wait 1h for the next one. Not sure how that happened, given that the agency was supposed to have booked the specific 14h30 speedboat. We did get to our destination but the service was mediocre.
ML
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Jolly Travel, 11 ต.ค. 2019
Direction of meeting point and ferry boarding could have been clearer. Overall, smooth and reliable
RR
5
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 29 ก.ย. 2019
Most efficient, effective and friendliest transport I've ever used! Thank you very much. Appreciate your work. We will definitely use it again.
RS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Satun Pakbara Speed Boat Club, 17 ก.ย. 2019
On point! From the airport to Koh lipe everything was as described. Though the sea was very rough and so was the boat ride. Nearly ????????
RV
3
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 2 ก.ย. 2019
The van from our hotel to the pier was good, comfortable and with air conditioner. But the speed boat to Koh Lipe was horrible, everyone was vomiting and the boat was bumping all time, very uncomfortable trip
GC
4
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 2 ก.ย. 2019
Arrived on time. Rough speed boat ride but because of bad weather. Many people were sick on boat. Great experience.
RM
3
รถตู้ วีไอพี, Sukhothai Tour Hat Yai, 17 ส.ค. 2019
The driver to the speed boat was very, very friendly and we went comfortable in a van to the speed boat. The speed boat was very full - to many people were on the boat - that wasn't good.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถตู้+เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถตู้+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 1,150 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว รถตู้+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 650 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก หาดใหญ่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 187 ไมล์ (300 กิโลเมตร) จาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 89 ไมล์ (142 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ?

ถ้าคุณเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Sukhothai Tour Hat Yai: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 650 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ - a one-way รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,150 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ:

 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 650 - THB 650. รอบรถออกเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Hat Yai Hotel Transfer จนถึง 13:00 นาฬิกา ที่ Hat Yai Hotel Transfer
 • charter+van+ferry ราคาตั๋ว: THB 650 - THB 650. รอบรถออกเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Hat Yai any hotel จนถึง 12:00 นาฬิกา ที่ Hat Yai any hotel
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 650 - THB 1,150. รอบรถออกเดินทางจาก หาดใหญ่ ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Hat Yai Railway Station จนถึง 13:30 นาฬิกา ที่ Hat Yai Airport

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก หาดใหญ่ ไปที่ เกาะหลีเป๊ะ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 39 โดย van+ferry จาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Hat Yai Railway Station จนถึงเวลา 13:30 ที่ Hat Yai Airport
 • เส้นทาง 4 โดย charter+ferry จาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Hat Yai Hotel Transfer จนถึงเวลา 13:00 ที่ Hat Yai Hotel Transfer
 • เส้นทาง 3 โดย charter+van+ferry จาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Hat Yai any hotel จนถึงเวลา 12:00 ที่ Hat Yai any hotel

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ในเวลาใดก็ได้

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก หาดใหญ่ ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 875 เลือกเดินทางโดย van+ferry
 • 116 เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 9 เลือกเดินทางโดย charter+van+ferry