50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ฮานอย ไป ซาปา ด้วย รถไฟ

#SP1
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#SP1
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#SP1
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
 
21:35
ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 

จาก ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย ไป ซาปา ด้วย รถบัส

07:00
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
12:30
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
21:00
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา
6ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย ไป จังหวัดหล่าวกาย ด้วย รถบัส

07:15
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
13:15
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา2, จังหวัดหล่าวกาย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:00
ซาปาเอ็กเพรส ฮานอย
04:00
รถโดยสารด่วนซาปาในซาปา2, จังหวัดหล่าวกาย
6ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ฮานอยกรีนไลออน ไป จังหวัดหล่าวกาย ด้วย รถตู้

07:00
ฮานอยกรีนไลออน
12:30
ซาปากรีนไลออน, จังหวัดหล่าวกาย
5ชั่วโมง 30นาที

จาก ฮานอยซาปาดรากอน ไป ซาปา ด้วย รถบัส

07:00
ฮานอยซาปาดรากอน
13:00
H'mong Sapa hotel
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:00
ฮานอยซาปาดรากอน
04:00
H'mong Sapa hotel
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sân bay Nội Bài ไป ซาปา ด้วย รถตู้

07:00
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
12:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:00
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
13:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:00
Sân bay Nội Bài, ฮานอย
20:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก SSB ฮานอย ไป ซาปา ด้วย รถตู้

06:30
SSB ฮานอย
12:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:30
SSB ฮานอย
13:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:30
SSB ฮานอย
20:00
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:00
SSB ฮานอย
20:30
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก SSB ฮานอย ไป ซาปา ด้วย รถบัส

06:45
SSB ฮานอย
12:45
SSB ซาปา
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:45
SSB ฮานอย
12:15
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:50
SSB ฮานอย
13:20
SSB ซาปา
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
09:50
SSB ฮานอย
16:20
SSB ซาปา
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:00
SSB ฮานอย
17:30
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:45
SSB ฮานอย
20:15
SSB ซาปา
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:45
SSB ฮานอย
22:15
SSB ซาปา
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:00
SSB ฮานอย
03:30
SSB ซาปา
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
22:00
SSB ฮานอย
03:30
SSB ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานฮานอย ไป ซาปา ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ฮานอย ไป ซาปา ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
ซาปา
5ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ซาลัม ไป ซาปา ด้วย รถไฟ

21:53
ซาลัม
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
21:53
ซาลัม
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
 
22:18
ซาลัม
06:05
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
 
22:18
ซาลัม
06:05
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
 

จาก เยนเวียน ไป ซาปา ด้วย รถไฟ

22:06
เยนเวียน, ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
 
22:06
เยนเวียน, ฮานอย
05:30
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 24นาที
คืนเงิน 
 
22:31
เยนเวียน, ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 
22:31
เยนเวียน, ฮานอย
06:05
ซาปา ลาวไก
7ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
 

เวลา ฮานอย ถึง ซาปา

เวลา ฮานอย ถึง ซาปา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Grouptour Van 16pax ตลอดเวลาVND 4,950k
Sapa Express VIP 20 07:00 – 12:30VND 368k
Grouptour VIP 08:00 – 13:00VND 414k
Grouptour VIP 20 12:00 – 17:30VND 517k
Sapa Express VIP-Class 15:00 – 21:00VND 414k
Fanxipan VIP Sleeper 4x 21:35 – 05:30VND 880k
Chapa Express VIP Sleeper 22:00 – 06:05VND 2,360k
Victoria Express VIP Sleeper 4x 22:00 – 06:05VND 2,605k
Sapaly Express VIP Sleeper 22:00 – 06:05VND 1,760k
Sapa Express Semi Sleeper 22:00 – 04:00VND 275k
Sapa Dragon Express Sleeper 22:00 – 04:00VND 250k
Grouptour VIP 20 22:00 – 03:30VND 517k

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก ฮานอย ถึง ซาปา

KR
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 8 มี.ค. 2020
Nice service
SL
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 23 ก.พ. 2020
ถือว่าดีครับตอนไปคนเยอะเลยถือว่าโอเครครับ
PS
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 11 ก.พ. 2020
สะดวกสบาย เดินทางปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องนอนและห้องน้ำสะอาด พนักงานดูแลดีเยี่ยม
SP
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 7 ก.พ. 2020
บริการดีมาก ไกด์ที่มากับรถเป็นมิตรพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างดีมากๆ
JS
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 16 ม.ค. 2020
good guider and driver
KN
รถไฟ #SP1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 3 ม.ค. 2020
The passengers in nearly cabin , loud noise
MN
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 2 ม.ค. 2020
สำหรับคนไทยนะคะ จองง่ายมาก ไม่ต้องไปแลกตั๋วแค่ปริ้นมาจากเมลล์ ห้องน้ำดีมาก มี 1 ห้อง 2 อ่างล้างหน้าภายในห้องก็ดี น้ำเปล่า น้ำอัดลม ขนม กล้วย ผ้าเย็น ปลั้กไฟ รวมๆประทับใจมากค่ะ
NC
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Laman Express, 1 ม.ค. 2020
พนักงานที่พาไปรถไฟ เดินเร็วมากหาไม่เจอ ไม่รู้รถไฟ ขบวนไหน ไม่ค่อยยิ้มแย้ม ทางเดินลากกระเป๋าไปไม่สะดวก ขรุขระมาก แต่พนักงานที่โรงแรมต้อนรับดีมาก ให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม ช่วยจองรถให้ ที่นอนดี แต่ห้องน้ำเล็กมาก มีแต่เรื่องพนักงานที่พาไปส่งที่รถไฟ น่าจะใส่ใจลูกค้าทุกคน มากกว่านี้ ถ้าหารถไฟไม่เจอ อาจตกรถไฟ เพราะไม่ทราบว่าขึ้นตรงไหน
VC
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 1 ม.ค. 2020
เวลาในการแวะพักรถน้อยเกินไป และไม่ตรงเวลา
AB
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Laman Express, 21 ธ.ค. 2019
Good service, New Room
PT
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 20 ธ.ค. 2019
All it’s good but my driver he’s so rude this needs to fix and smell in the bus
T
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 13 ธ.ค. 2019
1.รถออกไม่ตรงเวลาที่จอง 2.พนง.แจ้งว่าต้องเปลี่ยนรถกระทันหัน 3.พนง.สื่อสารไม่ได้
KL
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 6 ธ.ค. 2019
Good service, toilet was clean
VB
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 2 ธ.ค. 2019
It's comfortable for travel at night.
PL
รถไฟ #SP3 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 1 พ.ย. 2019
ทุกอย่างดีครับ
PT
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 27 ต.ค. 2019
ขับรถดี มีไวไฟให้บนรถ แต่ไม่มีที่ชาร์จแบตให้บนรถ
EJ
รถตู้ วีไอพี, Grouptour, 26 ต.ค. 2019
overall is ok
PP
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 25 ต.ค. 2019
Best
TC
รถบัส ชั้น VIP, Sapa Express, 14 ต.ค. 2019
Good services Comfortable chair
TP
รถไฟ #SP1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Fanxipan, 2 ต.ค. 2019
Overall is acceptable. Room is comfortable for 4 pax, bed is clean but the toiltet is dirty and bad smell.
SP
รถไฟ #SP1 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 25 ก.ย. 2019
สบายดี แต่ aircondition มัน เดี๋ยว ดี เดี๋ยว ร้อน นะ
SS
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 9 ก.ย. 2019
good
CN
รถไฟ #SP3 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Sapaly Express, 30 ส.ค. 2019
รถไฟสะอาด นอนสบาย
KN
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 17 ส.ค. 2019
Late 1 hr.
NN
รถไฟ #SP3 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Sapaly Express, 4 ส.ค. 2019
Good service mind,good bed ,good room but 1 our comment about toilet too durty.
ST
รถบัส วีไอพี 27, Sapa Dragon Express, 30 ก.ค. 2019
No service mind
CP
รถไฟ #SP3 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 23 มี.ค. 2020
It was nice. I was actually warn on the first level. People downstairs were a bit cold. But quite comfortable. Nicely organised and clean. Just don't follow people straight out of the train... They didn't leave us a chance, and we didn't do what we wanted to. Also prices were as usual.... Pricier. Don't get the coffee outside as well, its 3 times the price.
MT
รถไฟ #SP3 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 21 มี.ค. 2020
too much cold with the air conditioning too much noise! impossible to sleep on this train!
JH
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 19 มี.ค. 2020
I can’t tell anything because we didn’t go because everything was closed in Sapa because of Corona . We payed for a trip and had nothing.
JS
รถบัส วีไอพี 27, Sapa Dragon Express, 14 มี.ค. 2020
Well, the driver was on eine in the morning. He offers a small snack after collecting all 5 passengers. On the ride we had 2 short tests for bathroom, etc.
IL
รถไฟ #SP1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Pumpkin Express, 13 มี.ค. 2020
Very dirty, cockroaches in cabin. Bathroom filthy. Staff not very friendly. Beds hard and air conditioning doesn't work properly. Room was very hot, no air. Left half an hour late.
PV
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 12 มี.ค. 2020
Arrived two hours later, traveled with multiple buses, unclear communication.
HS
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Laman Express, 12 มี.ค. 2020
Wonderful check-in with welcome drink and very friendly staff, spacious room for a train with fairly comfortable beds that looked and smelled clean. Nice amenities (2 beers, 2 water, 2 sodas, 2 bananas and 2 danish). Really nothing to complain about!
JH
รถไฟ #SP1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Orient Express, 12 มี.ค. 2020
Train was easy to access and on time. Snacks and water were left for us in our 4 person cabin. There were no interruptions we were able to get in and go to sleep. Woke up in Sapa!
SM
รถไฟ #SP1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Orient Express, 10 มี.ค. 2020
Our train was cancelled and we were moved to a later train but this was not communicated to us in advance. Otherwise the cabin itself was clean, the beds firm but completely fine to sleep for 6-7 hours on the way to Sapa.
JK
รถบัส วีไอพี 20, Grouptour, 29 ก.พ. 2020
Best bus ever. Great driver too!
IK
รถบัส วีไอพี 27, Sapa Dragon Express, 28 ก.พ. 2020
Fast, reliable and friendly staff
BF
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 25 ก.พ. 2020
Mostly good. Our cabin had some garbage in when we arrived. Slamming doors next to our room woke us up a couple times.
KR
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 24 ก.พ. 2020
The bus journey was good and reliable, seemed to be quicker than I thought it would be. Is wasnt as uncomfortable as others made out, just cold, but they do give you a blanket. I managed to sleep in patches along the way. The only reason I reduced the stars is that I arranged for pick up at the hostel, which I thought meant the bus would actually pick us up, but it meant some guy comes to collect you and walks you to a different meeting point, where you get on a bus for a short ride out to the main bus. There is a toilet on the bus, but when we got on it was full, so nobody could use it.
RG
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 18 ก.พ. 2020
First off, we had no problem with the booking platform. This worked smoothly. Secondly, this is the cheapest way to travel in Vietnam is by the long haul sleeper buses. We booked through Grouptour on the platform but it was a Sao Viet office/bus we brought to when arriving at Grouptour; which was a bit confusing for us at first. We wished the booking platform noted this information as it is misleading. About the trip: While this trip was not great, it was what we needed to get to one place to another. We were transferred in 4 different buses which was a bit frustrating. The bus makes A LOT of stops along the way and picks up people on the route. The time length of trip noted is not accurate, therefore I would not recommend using this bus service if you have restricted time or made plans. The bus did not have a bathroom on it and the bus driver/assistant didn't really speak English which wasn't a huge issue, but still some language barrier when asking about the next stops. We didn't have an issue with overcrowding as others have noted. If you want an inexpensive way to travel, this is it but know what you are getting into.
MR
รถไฟ #SP1 รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Orient Express, 16 ก.พ. 2020
"Luxury" is another thing but we sleeped well.
ST
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Vietnam Railways, 15 ก.พ. 2020
Comfortable
KS
รถบัส กึ่งนอน, Grouptour, 12 ก.พ. 2020
Super zážitek i jizda
SB
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 11 ก.พ. 2020
Excellent trip. The staff member on our bus was very regimented and the bus itself is very comfortable with reclining seats and plenty of leg room. Wish all long haul busses were like this!
NW
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 11 ก.พ. 2020
It has ok
GP
รถบัส ชั้น VIP, Sapa Express, 5 ก.พ. 2020
Very comfortable seats and smooth driving. The bus arrived earlier than expected in Sapa while making 2 stops on the road.
DM
รถบัส วีไอพี 27, Sapa Dragon Express, 3 ก.พ. 2020
Comfortable and quick trip to Sapa, two stops along the way too.
HM
รถบัส วีไอพี 20, Sapa Express, 3 ก.พ. 2020
Comfy bus for a 5 1/2 hour bus ride. We took the 7:00 am so we could see the countryside along the way, nice scenery. The bus host, Aurora was helpful and very friendly. Take your TP and hand sanitizer, the first bathroom stop didn't provide toilet paper, or soap to wash hands, even though they charge you to use the facilities....
AF
รถไฟ รถนอนวีไอพี 4 ล้อ, Laman Express, 1 ก.พ. 2020
Maybe a bit cold but pretty comfortable. One important thing though, if you need to charge, there are sockets next to the lower beds. In my way to sapa I slept in upper bed and didn’t notice.
F
รถบัส รถนอน, Sapa Dragon Express, 21 ม.ค. 2020
Disfrute del viaje
3.9
1646 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
40%
4
31%
3
14%
2
7%
1
8%

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม

จะเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

 • รถบัส
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ+แท๊กซี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ VND 6,720,002 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง VND 209,004 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ฮานอย ถึง ซาปา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 283 ไมล์ (454 กิโลเมตร) จาก ฮานอย ไปยัง ซาปา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 164 ไมล์ (263 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ฮานอย ไป ซาปา?

ถ้าคุณเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 10 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Grouptour (Công ty du lịch quốc tế Grouptour): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ VND 209,004 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ VND 6,720,002 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ VND 209,004 บาท จนถึง VND 517,006 บาท;
 • ตั๋วรถตู้ : VND 330,000 - VND 414,008;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ VND 331,008 บาท จนถึง VND 2,605,005 บาท;
 • รถไฟ+แท๊กซี่ ราคาตั๋ว: VND 1,540,004 - VND 2,420,000. รอบรถออกเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา มีตั้งแต่ 21:35 นาฬิกา ที่ Hanoi จนถึง 22:00 นาฬิกา ที่ Hanoi
 • แท๊กซี่+รถไฟ ราคาตั๋ว: VND 1,540,007 - VND 2,060,012. รอบรถออกเดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา มีตั้งแต่ 21:35 นาฬิกา ที่ Hanoi จนถึง 21:35 นาฬิกา ที่ Hanoi

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ VND 3,300,010 บาท ไปจนถึง VND 6,720,002 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ฮานอย ไปที่ ซาปา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 21 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:45 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 15 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก ฮานอย ไป ซาปา มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 8 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 6 โดย รถไฟ+แท๊กซี่ จาก ฮานอย ไปยัง ซาปา ออกเดินทางตั้งแต่ 21:35 โมง จาก Hanoi จนถึงเวลา 22:00 ที่ Hanoi
 • เส้นทาง 2 โดย แท๊กซี่+รถไฟ จาก ฮานอย ไปยัง ซาปา ออกเดินทางตั้งแต่ 21:35 โมง จาก Hanoi จนถึงเวลา 21:35 ที่ Hanoi

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ฮานอย ไปยัง ซาปา ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก VND 3,300,010 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ฮานอย ไปยัง ซาปา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ฮานอย ไปยัง ซาปา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 35% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 30% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 10% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 10% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 9% เลือกเดินทางโดย รถไฟ+แท๊กซี่
 • 6% เลือกเดินทางโดย แท๊กซี่+รถไฟ