50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ฮานอย ถึง โฮจิมินห์ โดย รถไฟ

06:00
HNO ฮานอย
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
 
06:00
HNO ฮานอย
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
 
06:00
HNO ฮานอย
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
08:50
HNO ฮานอย
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 10ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 13ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 13ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
14:25
HNO ฮานอย
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 13ชั่วโมง
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
04:40
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
04:40
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
19:25
HNO ฮานอย
04:40
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
 
22:20
HNO ฮานอย
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
1วัน 7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
 

จาก สถานีฮานอยนุกนาม ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

07:00
สถานีฮานอยนุกนาม
19:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 
08:00
สถานีฮานอยนุกนาม
20:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 
13:00
สถานีฮานอยนุกนาม
01:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 
16:00
สถานีฮานอยนุกนาม
04:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 
20:00
สถานีฮานอยนุกนาม
08:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีฮานอยนุกนาม
09:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
1วัน 12ชั่วโมง
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย (HAN) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

#VJ9157
00:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9175
00:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9185
00:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9189
00:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9193
00:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9179
00:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9187
00:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9173
00:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9183
00:35
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9167
00:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9171
00:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9177
00:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
02:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9197
00:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
03:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9169
00:55
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
03:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9161
01:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
03:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9119
01:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
03:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
02:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
04:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
02:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
04:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
02:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
04:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
02:58
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
05:08
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ9117
03:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
05:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ9151
03:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
05:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
03:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
05:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
04:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
06:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
04:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
04:34
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
06:44
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
04:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
06:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ667
04:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ151
05:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
05:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ197
05:05
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ121
05:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
05:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ123
05:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ125
05:40
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
05:50
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
05:55
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ143X
06:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ117
06:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
06:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
06:25
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
06:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
08:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VJ135X
07:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ1141
07:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:20
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ137
07:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
07:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:30
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
07:45
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ1145
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ187
08:00
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ129
08:10
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VJ1197
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
#VJ1189
08:15
HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย
10:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที