50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก รถโดยสารด่วน CB ในฮานอย ถึง ไฮฟอง โดย รถบัส

07:30
รถโดยสารด่วน CB ในฮานอย
11:30
CBExpress แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:00
รถโดยสารด่วน CB ในฮานอย
15:00
CBExpress แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:15
รถโดยสารด่วน CB ในฮานอย
18:15
CBExpress แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก Hanoi SB ถึง อ่าวหะล็อง โดย รถบัส+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

07:30
Hanoi SB
07:30
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
2วัน
คืนเงิน 
07:30
Hanoi SB
07:30
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
3วัน
คืนเงิน 
07:30
Hanoi SB
07:30
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
2วัน
คืนเงิน 

จาก Hanoi Ruby Guest House ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถบัส

08:00
Hanoi Ruby Guest House
12:00
Tuan Chau Gateway, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ฮานอย ถึง ไฮฟอง โดย รถไฟ

06:00
HNO ฮานอย
08:25
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
VND 136k
2 ท่าน: VND 272k
 
06:00
HNO ฮานอย
08:25
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
VND 151k
2 ท่าน: VND 302k
 
15:20
HNO ฮานอย
18:00
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
VND 0
2 ท่าน: VND 0
 

จาก ฮานอยกรีนไลออน ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถตู้

08:00
ฮานอยกรีนไลออน
12:30
ฮาลองกรีนไลออน, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง 30นาที

จาก ฮานอย SSB ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถตู้

06:45
ฮานอย SSB
10:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:30
ฮานอย SSB
11:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:45
ฮานอย SSB
11:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:30
ฮานอย SSB
12:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
08:45
ฮานอย SSB
12:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:30
ฮานอย SSB
13:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:45
ฮานอย SSB
13:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:30
ฮานอย SSB
14:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:45
ฮานอย SSB
14:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:30
ฮานอย SSB
15:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
11:45
ฮานอย SSB
15:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:30
ฮานอย SSB
16:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:45
ฮานอย SSB
16:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:30
ฮานอย SSB
17:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
13:45
ฮานอย SSB
17:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:30
ฮานอย SSB
18:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:45
ฮานอย SSB
18:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:30
ฮานอย SSB
19:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:45
ฮานอย SSB
19:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:30
ฮานอย SSB
20:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:45
ฮานอย SSB
20:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:30
ฮานอย SSB
21:30
Tuan Chau SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:45
ฮานอย SSB
21:45
Ha Long SSB, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ฮานอย SSB ถึง ไฮฟอง โดย รถบัส

07:30
ฮานอย SSB
11:30
SSB แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:00
ฮานอย SSB
14:00
SSB แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
12:00
ฮานอย SSB
16:00
SSB แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:00
ฮานอย SSB
18:00
SSB แคทบา, ไฮฟอง
4ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก ฮานอย SSB ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถบัส

08:00
ฮานอย SSB
12:00
Ha Long SSB1, ก๋วงนินห์
4ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก Ha Noi Full Moon Bus ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถบัส

08:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
11:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
14:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
15:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
16:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
17:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Ha Noi Full Moon Bus, ฮานอย
18:18
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 18นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Ha Noi Full Moon Party Tour ถึง ไฮฟอง โดย รถบัส

07:30
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
10:55
Cat Ba island Full Moon, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:50
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
07:50
Cat Ba Full Moon Party Tour, ไฮฟอง
2วัน
ทันที  คืนเงิน 
08:10
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
08:10
Cat Ba Full Moon Party Tour, ไฮฟอง
2วัน
ทันที  คืนเงิน 
10:30
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
13:55
Cat Ba island Full Moon, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
17:25
Cat Ba island Full Moon, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Ha Noi Full Moon Party Tour ถึง ก๋วงนินห์ โดย รถบัส

07:50
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
11:28
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 38นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:10
Ha Noi Full Moon Party Tour, ฮานอย
11:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 38นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Hanoi Good Morning CB ถึง ไฮฟอง โดย รถบัส

07:30
Hanoi Good Morning CB
11:00
Good morning Cat Ba, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:30
Hanoi Good Morning CB
14:00
Good morning Cat Ba, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:00
Hanoi Good Morning CB
17:30
Good morning Cat Ba, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ซาลัม ถึง ไฮฟอง โดย รถไฟ

06:16
GLA ซาลัม
08:25
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 9นาที
คืนเงิน 
VND 136k
2 ท่าน: VND 272k
 
06:16
GLA ซาลัม
08:25
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 9นาที
คืนเงิน 
VND 151k
2 ท่าน: VND 302k
 
15:45
GLA ซาลัม
18:00
HPH ไฮฟอง
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
VND 136k
2 ท่าน: VND 272k
 

จาก ฮานอยนุกนาม HL ถึง ไฮฟอง โดย รถบัส

08:00
ฮานอยนุกนาม HL, ฮานอย
11:40
แคทบาฮองลอง, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
10:30
ฮานอยนุกนาม HL, ฮานอย
14:10
แคทบาฮองลอง, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
14:30
ฮานอยนุกนาม HL, ฮานอย
18:10
แคทบาฮองลอง, ไฮฟอง
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก ฮานอย ถึง อ่าวหะล็อง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
อ่าวฮาลอง ฮอนกัน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
อ่าวฮาลอง ฮอนกัน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
อ่าวฮาลอง ฮอนกัน
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ฮานอย ถึง ก๋วงนินห์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ฮานอย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานฮานอย ถึง ก๋วงนินห์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
เกาะตวนเจา, ก๋วงนินห์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานฮานอย ถึง อ่าวหะล็อง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
3ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
อ่าวฮาลอง ตวนเชา
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
เวลา
อ่าวฮาลอง ฮอนกัน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานฮานอย ถึง ก๋วงนินห์ โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
08:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
09:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
11:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
13:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
15:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
17:48
Ha Long Bay Tuan Chau island, ก๋วงนินห์
2ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานฮานอย ถึง ไฮฟอง โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

06:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
08:30
Ha Long Bay Party Cruise, ไฮฟอง
2วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:15
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
08:45
Ha Long Bay Party Cruise, ไฮฟอง
2วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:30
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
11:00
Cat Ba Full Moon Bus, ไฮฟอง
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:30
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
09:00
Ha Long Bay Party Cruise, ไฮฟอง
2วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:45
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
09:15
Ha Long Bay Party Cruise, ไฮฟอง
2วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
11:40
Good morning Cat Ba, ไฮฟอง
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
09:30
Ha Long Bay Party Cruise, ไฮฟอง
2วัน 2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:05
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
11:05
Cat Ba Full Moon Party Tour, ไฮฟอง
2วัน 4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
07:15
ท่าอากาศยานฮานอย, ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย
11:15
Cat Ba Full Moon Party Tour, ไฮฟอง
2วัน 4ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน