ไหหลำ ไป ฮ่องกง

ไหหลำ ไป ฮ่องกง

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
+
06:50
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16ชั่วโมง 35นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
07:20
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16ชั่วโมง 5นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
10:10
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง 15นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
10:25
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
13:05
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10ชั่วโมง 20นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
14:10
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
9ชั่วโมง 15นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
เร็วที่สุด
15:00
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
23:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
8ชั่วโมง 25นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
21:05
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง 55นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
21:05
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง 55นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
21:55
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง 5นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
22:05
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12ชั่วโมง 55นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ
+
22:35
SYX Sanya Airport, ไหหลำ
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12ชั่วโมง 25นาที ป้ายหยุดรถประจำทาง: 1 ไม่รับประกันว่ามีรถเชื่อมต่อ

Transport types between ไหหลำ and ฮ่องกง

  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถตู้ ไม่พร้อมใช้งาน