50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19: Mexico

The Mexican government has not closed the borders or forbid entrance to any person as per now. Mexican airline Aeromexico announced that their flights to/from Europe (MAD & PAR) are cancelled.

จาก Guasave Tufesa ถึง มาซัตลันซีนาโลอา โดย รถบัส

01:00
Guasave Tufesa
05:30
Mazatlan
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
04:00
Guasave Tufesa
08:30
Mazatlan
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Guasave Tufesa
12:30
Mazatlan
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:10
Guasave Tufesa
16:40
Mazatlan
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:10
Guasave Tufesa
16:40
Mazatlan
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:40
Guasave Tufesa
23:40
Mazatlan
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก Los Mochis Tufesa ถึง มาซัตลันซีนาโลอา โดย รถบัส

03:00
Los Mochis Tufesa
08:30
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:00
Los Mochis Tufesa
10:40
Mazatlan
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
05:40
Los Mochis Tufesa
11:00
Mazatlan
5ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:00
Los Mochis Tufesa
12:30
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:10
Los Mochis Tufesa
14:50
Mazatlan
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
11:10
Los Mochis Tufesa
16:40
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:10
Los Mochis Tufesa
16:40
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:10
Los Mochis Tufesa
17:40
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
Los Mochis Tufesa
18:10
Mazatlan
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
15:30
Los Mochis Tufesa
21:00
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:40
Los Mochis Tufesa
23:40
Mazatlan
6ชั่วโมง
ทันที 
22:40
Los Mochis Tufesa
04:10
Mazatlan
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
Los Mochis Tufesa
05:30
Mazatlan
5ชั่วโมง 31นาที
ทันที 

จาก Navojoa Tufesa ถึง มาซัตลันซีนาโลอา โดย รถบัส

03:30
Navojoa Tufesa
12:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
03:30
Navojoa Tufesa
12:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
07:30
Navojoa Tufesa
16:50
Mazatlan
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:30
Navojoa Tufesa
16:50
Mazatlan
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:40
Navojoa Tufesa
17:40
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
08:40
Navojoa Tufesa
17:40
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
14:00
Navojoa Tufesa
23:40
Mazatlan
8ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
14:00
Navojoa Tufesa
23:40
Mazatlan
8ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
19:10
Navojoa Tufesa
04:10
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
19:10
Navojoa Tufesa
04:10
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
20:30
Navojoa Tufesa
05:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
20:30
Navojoa Tufesa
05:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
23:30
Navojoa Tufesa
08:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 
23:30
Navojoa Tufesa
08:30
Mazatlan
8ชั่วโมง
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก