50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Guadalajara Tlaquepaque ถึง เตปิก โดย รถบัส

07:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
08:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
08:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
10:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
10:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
11:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
12:00
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:15
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
13:35
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:15
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
13:35
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
15:40
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
15:40
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
16:00
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
17:10
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
22:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
23:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง
ทันที 
22:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
23:30
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง
ทันที 
23:59
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
01:10
Tepic Tufesa
2ชั่วโมง 11นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Zapopan ถึง เตปิก โดย รถบัส

00:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
01:10
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
09:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:00
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
11:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
12:00
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:15
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
13:35
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
13:15
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
13:35
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
16:00
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
17:10
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:20
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
23:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
23:20
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
23:30
Tepic Tufesa
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก