50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Guadalajara Guadalupe ถึง กัวซาเว โดย รถบัส

06:00
Guadalajara Guadalupe
23:05
กัวซาเว
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
06:15
Guadalajara Guadalupe
23:20
กัวซาเว
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
12:30
Guadalajara Guadalupe
05:30
กัวซาเว
18ชั่วโมง
ทันที 
AUN
13:05
Guadalajara Guadalupe
19:50
กัวซาเว
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:30
Guadalajara Guadalupe
10:30
กัวซาเว
20ชั่วโมง
ทันที 
16:10
Guadalajara Guadalupe
07:55
กัวซาเว
1วัน 16ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
21:30
Guadalajara Guadalupe
07:30
กัวซาเว
11ชั่วโมง
ทันที 

จาก Guadalajara Portales ถึง กัวซาเว โดย รถบัส

05:30
Guadalajara Portales
23:20
กัวซาเว
18ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
AUN
10:30
Guadalajara Portales
19:00
กัวซาเว
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
AUN
12:05
Guadalajara Portales
19:50
กัวซาเว
8ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:25
Guadalajara Portales
07:55
กัวซาเว
1วัน 15ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:15
Guadalajara Portales
07:30
กัวซาเว
12ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Tlaquepaque ถึง ลอสโมชิส โดย รถบัส

08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
19:40
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
19:40
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
20:05
Los Mochis Tufesa
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
22:00
Los Mochis Tufesa
13ชั่วโมง
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
02:20
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
01:30
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
01:30
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง
ทันที 
15:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
02:30
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง
ทันที 
16:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
03:10
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
19:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
04:45
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
04:45
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
06:10
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
06:10
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
21:45
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
07:55
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
21:45
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
07:55
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
23:59
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
11:10
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง 11นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Tlaquepaque ถึง กัวซาเว โดย รถบัส

08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
18:45
Guasave Tufesa
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
20:45
Guasave Tufesa
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
01:10
Guasave Tufesa
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
05:30
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง
ทันที 
23:59
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
09:50
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง 51นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Tlaquepaque ถึง นาโวฮัว โดย รถบัส

08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
21:30
Navojoa Tufesa
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
20:45
Navojoa Tufesa
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
02:50
Navojoa Tufesa
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
19:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
06:10
Navojoa Tufesa
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
07:40
Navojoa Tufesa
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
23:59
Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก
11:40
Navojoa Tufesa
13ชั่วโมง 41นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Zapopan ถึง ลอสโมชิส โดย รถบัส

00:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
11:10
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
19:40
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
20:05
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
19:40
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
22:00
Los Mochis Tufesa
12ชั่วโมง
ทันที 
15:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
02:20
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:20
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
02:30
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
16:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
03:10
Los Mochis Tufesa
11ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
04:45
Los Mochis Tufesa
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
04:45
Los Mochis Tufesa
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
06:10
Los Mochis Tufesa
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
21:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
06:10
Los Mochis Tufesa
9ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
22:45
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
07:55
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
22:45
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
07:55
Los Mochis Tufesa
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Zapopan ถึง กัวซาเว โดย รถบัส

00:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
09:50
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
18:45
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
11:00
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
20:45
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
01:20
Guasave Tufesa
10ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
21:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
05:10
Guasave Tufesa
8ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก Guadalajara Zapopan ถึง นาโวฮัว โดย รถบัส

00:50
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
11:40
Navojoa Tufesa
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
21:30
Navojoa Tufesa
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:10
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
20:45
Navojoa Tufesa
13ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
15:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
02:50
Navojoa Tufesa
13ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
20:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
06:10
Navojoa Tufesa
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
21:30
Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก
07:40
Navojoa Tufesa
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก

เดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเวอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก กัวดาลาฮารา ไกลจาก กัวซาเว แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว เป็นระยะทาง 482 ไมล์ส (775 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 491 ไมล์ส (790 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว ใช้เวลา 16 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MXN 1,142.88 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว วิ่ง 30 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กัวดาลาฮารา และ กัวซาเว โดย รถบัส การเดินทางจาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 537 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก กัวดาลาฮารา ไป กัวซาเว ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.