50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก คาร์มาลี ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

01:40
คาร์มาลี, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
01:40
คาร์มาลี, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
17:36
คาร์มาลี, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
21:12
คาร์มาลี, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
21:12
คาร์มาลี, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 
21:12
คาร์มาลี, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 53นาที
คืนเงิน 

จาก ทีวิม ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:40
ทีวิม, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:40
ทีวิม, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:40
ทีวิม, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:40
ทีวิม, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:40
ทีวิม, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
05:40
ทีวิม, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
12:12
ทีวิม, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
12:12
ทีวิม, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
12:12
ทีวิม, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
12:12
ทีวิม, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 38นาที
คืนเงิน 
18:34
ทีวิม, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
18:34
ทีวิม, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
18:34
ทีวิม, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
20:40
ทีวิม, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:40
ทีวิม, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:40
ทีวิม, กัว
13:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:10
ทีวิม, กัว
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:10
ทีวิม, กัว
14:05
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 

จาก มัดโกน ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

02:25
มัดโกน, กัว
16:10
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
15:20
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
มัดโกน, กัว
16:10
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
05:50
มัดโกน, กัว
19:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
มัดโกน, กัว
18:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
มัดโกน, กัว
18:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
มัดโกน, กัว
19:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
05:50
มัดโกน, กัว
19:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
มัดโกน, กัว
22:05
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
09:00
มัดโกน, กัว
01:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:00
มัดโกน, กัว
01:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:00
มัดโกน, กัว
01:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
16ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:00
มัดโกน, กัว
00:55
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:00
มัดโกน, กัว
00:55
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:05
มัดโกน, กัว
22:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
09:05
มัดโกน, กัว
22:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
09:05
มัดโกน, กัว
22:30
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
12:40
มัดโกน, กัว
03:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
12:40
มัดโกน, กัว
00:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:40
มัดโกน, กัว
00:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
12:40
มัดโกน, กัว
00:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
02:38
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
02:38
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
02:38
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
13:20
มัดโกน, กัว
03:50
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
14:45
มัดโกน, กัว
03:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:35
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
18:50
มัดโกน, กัว
09:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
14ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:40
มัดโกน, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:40
มัดโกน, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:40
มัดโกน, กัว
10:40
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
มัดโกน, กัว
10:30
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:10
มัดโกน, กัว
10:30
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน