50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เกอมัส ถึง สิงคโปร์ โดย รถไฟ+รถไฟ ตั๋วร่วม

#43
KTM
15:20
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
20:02
โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 28 นาที
#93
KTM
21:30
โจโฮร์บะฮ์รู
21:35
ป่า, สิงคโปร์
5นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
#43
KTM
15:20
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
20:02
โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 28 นาที
#93
KTM
21:30
โจโฮร์บะฮ์รู
21:35
ป่า, สิงคโปร์
5นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที
#43
KTM
15:20
เกอมัส, รัฐเนกรีเซมบีลัน
20:02
โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 1 ชั่วโมง 28 นาที
#93
KTM
21:30
โจโฮร์บะฮ์รู
21:35
ป่า, สิงคโปร์
5นาที
ทันที 
เวลารวม
6ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย