50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Miami Airport (MIA) ถึง ออแลนโด (MCO) โดย เที่ยวบิน

#AA1477 #AA1849
06:00
MIA Miami Airport
Stop 1h 10m
Charlotte Airport
10:57
MCO Orlando Airport
4ชั่วโมง 57นาที
ทันที 
 
#UA1007 #UA413
06:20
MIA Miami Airport
Stop 1h
Houston Airport
12:46
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#DL2250 #WN1350
06:30
MIA Miami Airport
Stop 7h 43m
Atlanta Airport
17:30
MCO Orlando Airport
11ชั่วโมง
ทันที 
 
#DL2250 #DL2400
06:30
MIA Miami Airport
Stop 3h 30m
Atlanta Airport
13:10
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AA551 #AA2569
06:50
MIA Miami Airport
Stop 1h 5m
Philadelphia Airport
13:20
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AA2808 #AA1966
07:20
MIA Miami Airport
Stop 1h 17m
Dallas Fort Worth Airport
14:35
MCO Orlando Airport
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
08:30
MIA Miami Airport
09:35
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AA1397 #AA1611
09:00
MIA Miami Airport
Stop 2h 25m
Charlotte Airport
15:16
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
#AA2717 #DL2274
09:30
MIA Miami Airport
Stop 3h 9m
Atlanta Airport
15:55
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AA2717 #WN1350
09:30
MIA Miami Airport
Stop 4h 41m
Atlanta Airport
17:30
MCO Orlando Airport
8ชั่วโมง
ทันที 
 
#AA2567 #AA1669
11:00
MIA Miami Airport
Stop 3h 35m
Dallas Fort Worth Airport
20:35
MCO Orlando Airport
9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DL2294 #WN1350
11:10
MIA Miami Airport
Stop 3h 2m
Atlanta Airport
17:30
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#DL2294 #DL2274
11:10
MIA Miami Airport
Stop 1h 30m
Atlanta Airport
15:55
MCO Orlando Airport
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AA2358 #AA1629
12:57
MIA Miami Airport
Stop 1h 16m
Charlotte Airport
18:07
MCO Orlando Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AA2570 #AA2525
13:55
MIA Miami Airport
Stop 1h 19m
Philadelphia Airport
20:54
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#AA2550 #AA1669
14:00
MIA Miami Airport
Stop 38m
Dallas Fort Worth Airport
20:35
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AA2550 #AA1660
14:00
MIA Miami Airport
Stop 2h 43m
Dallas Fort Worth Airport
22:41
MCO Orlando Airport
8ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#AA2345 #AA1660
15:00
MIA Miami Airport
Stop 1h 47m
Dallas Fort Worth Airport
22:41
MCO Orlando Airport
7ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#DL926 #DL508
17:00
MIA Miami Airport
Stop 37m
Atlanta Airport
20:59
MCO Orlando Airport
3ชั่วโมง 59นาที
ทันที 
 
#DL1028 #DL2483
18:59
MIA Miami Airport
Stop 11h 26m
Atlanta Airport
09:35
MCO Orlando Airport
14ชั่วโมง 36นาที
ทันที 
 
19:58
MIA Miami Airport
21:06
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#AA1058 #DL2400
20:23
MIA Miami Airport
Stop 13h 29m
Atlanta Airport
13:10
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#AA1058 #WN863
20:23
MIA Miami Airport
Stop 10h 57m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
14ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#AA1058 #DL2483
20:23
MIA Miami Airport
Stop 9h 58m
Atlanta Airport
09:35
MCO Orlando Airport
13ชั่วโมง 12นาที
ทันที 
 
#AA1058 #DL446
20:23
MIA Miami Airport
Stop 10h 7m
Atlanta Airport
09:45
MCO Orlando Airport
13ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#AA2362 #WN1442
20:31
MIA Miami Airport
Stop 9h 23m
Reagan National Airport
10:45
MCO Orlando Airport
14ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#AA2362 #B61223
20:31
MIA Miami Airport
Stop 7h 31m
Reagan National Airport
08:46
MCO Orlando Airport
12ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

จาก Fort Lauderdale Airport (FLL) ถึง ออแลนโด (MCO) โดย เที่ยวบิน

#AA1982 #AA1849
06:00
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 1h 7m
Charlotte Airport
10:57
MCO Orlando Airport
4ชั่วโมง 57นาที
ทันที 
 
#UA2261 #UA413
06:30
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 1h
Houston Airport
12:46
MCO Orlando Airport
6ชั่วโมง 16นาที
ทันที 
 
09:25
FLL Fort Lauderdale Airport
10:45
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#WN1650
11:45
FLL Fort Lauderdale Airport
12:55
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:55
FLL Fort Lauderdale Airport
16:20
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#WN104
15:50
FLL Fort Lauderdale Airport
17:05
MCO Orlando Airport
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WN538 #DL2483
16:55
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 13h 21m
Atlanta Airport
09:35
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#WN538 #DL2400
16:55
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 16h 52m
Atlanta Airport
13:10
MCO Orlando Airport
20ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WN538 #DL446
16:55
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 13h 30m
Atlanta Airport
09:45
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#WN538 #WN863
16:55
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 14h 20m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
17ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#DL1980 #DL2483
17:05
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 13h 15m
Atlanta Airport
09:35
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DL1980 #WN863
17:05
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 14h 14m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#WN591 #WN294
18:20
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 10h 10m
Baltimore Airport
09:25
MCO Orlando Airport
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#WN591 #NK133
18:20
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 16h 5m
Baltimore Airport
15:21
MCO Orlando Airport
21ชั่วโมง 1นาที
ทันที 
 
#B6170 #B6251
18:45
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 8h 30m
Boston Airport
09:30
MCO Orlando Airport
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#WN474 #B61223
20:05
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 7h 53m
Reagan National Airport
08:46
MCO Orlando Airport
12ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#WN474 #WN1442
20:05
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 9h 45m
Reagan National Airport
10:45
MCO Orlando Airport
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#B61802 #B6283
20:19
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 18h 24m
John F Kennedy Airport
20:04
MCO Orlando Airport
23ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#B61802 #B683
20:19
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 8h 24m
John F Kennedy Airport
10:04
MCO Orlando Airport
13ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#B61802 #B61683
20:19
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 15h 24m
John F Kennedy Airport
17:22
MCO Orlando Airport
21ชั่วโมง 3นาที
ทันที 
 
#B61802 #B61983
20:19
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 14h 24m
John F Kennedy Airport
16:07
MCO Orlando Airport
19ชั่วโมง 48นาที
ทันที 
 

จาก West Palm Beach Airport (PBI) ถึง ออแลนโด (MCO) โดย เที่ยวบิน

#AA550 #AA1611
06:18
PBI West Palm Beach Airport
Stop 5h 15m
Charlotte Airport
15:16
MCO Orlando Airport
8ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
 
#AA818 #AA2314
07:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 3h 33m
Dallas Fort Worth Airport
16:29
MCO Orlando Airport
9ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
 
#DL2424 #DL2400
08:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 2h 9m
Atlanta Airport
13:10
MCO Orlando Airport
5ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#DL1184 #WN1350
08:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 6h 21m
Atlanta Airport
17:30
MCO Orlando Airport
9ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#DL1184 #WN863
08:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 23h 36m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
1วัน 2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#DL1184 #DL446
08:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 22h 46m
Atlanta Airport
09:45
MCO Orlando Airport
1วัน 1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#G41423 #WN803
09:08
PBI West Palm Beach Airport
Stop 8h 23m
Pittsburgh Airport
22:15
MCO Orlando Airport
13ชั่วโมง 7นาที
ทันที 
 
#DL1017 #DL2274
10:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 2h 47m
Atlanta Airport
15:55
MCO Orlando Airport
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#DL1017 #WN863
10:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 21h 34m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
1วัน 45นาที
ทันที 
 
#WN785 #WN1796
12:35
PBI West Palm Beach Airport
Stop 5h 45m
Baltimore Airport
23:00
MCO Orlando Airport
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#DL711 #WN775
12:48
PBI West Palm Beach Airport
Stop 5h 16m
Atlanta Airport
21:15
MCO Orlando Airport
8ชั่วโมง 27นาที
ทันที 
 
#WN6956 #WN1796
13:35
PBI West Palm Beach Airport
Stop 4h 45m
Baltimore Airport
23:00
MCO Orlando Airport
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#UA1226 #B6227
14:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 2h 23m
Newark Airport
22:04
MCO Orlando Airport
8ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#DL742 #WN775
16:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 2h 2m
Atlanta Airport
21:15
MCO Orlando Airport
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WN798 #WN294
16:50
PBI West Palm Beach Airport
Stop 11h 55m
Baltimore Airport
09:25
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#DL2230 #WN863
17:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 14h 31m
Atlanta Airport
10:45
MCO Orlando Airport
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#DL2230 #DL2483
17:00
PBI West Palm Beach Airport
Stop 13h 32m
Atlanta Airport
09:35
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#AA2466 #AA1560
17:17
PBI West Palm Beach Airport
Stop 12h 35m
Charlotte Airport
09:40
MCO Orlando Airport
16ชั่วโมง 23นาที
ทันที 
 
#WN6958 #WN294
17:50
PBI West Palm Beach Airport
Stop 10h 55m
Baltimore Airport
09:25
MCO Orlando Airport
15ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

จาก Fort Lauderdale Airport (FLL) ถึง ซานฟอร์ด (MCO) โดย เที่ยวบิน

#WN1342 #G42760
07:00
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 3h 29m
Nashville Airport
14:14
SFB Orlando Sanford Airport
7ชั่วโมง 14นาที
ทันที 
 
#G41726 #G42214
07:40
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 11h 20m
Belleville Airport
23:43
SFB Orlando Sanford Airport
16ชั่วโมง 3นาที
ทันที 
 
#G41313 #G42148
10:53
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 8h 26m
Cincinnati Airport
23:44
SFB Orlando Sanford Airport
12ชั่วโมง 51นาที
ทันที 
 
#G41216 #G41247
15:54
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 23h 36m
Asheville Airport
18:54
SFB Orlando Sanford Airport
1วัน 3ชั่วโมง
ทันที 
 
#G41313 #G42800
16:34
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 18h
Cincinnati Airport
15:00
SFB Orlando Sanford Airport
22ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#WN460 #G42760
19:50
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 15h 58m
Nashville Airport
15:45
SFB Orlando Sanford Airport
19ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#G4422 #G4437
21:01
FLL Fort Lauderdale Airport
Stop 8h 16m
Knoxville Airport
08:48
SFB Orlando Sanford Airport
11ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อเมริกา

เดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airportอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไกลจาก Orlando Airport แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport เป็นระยะทาง 232 ไมล์ส (372 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 178 ไมล์ส (286 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 49.92 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป ออแลนโด ให้บริการ 65 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ฟอร์ตลอเดอร์เดล และ Orlando Airport โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไปยัง ออแลนโด
    Linear Air, Southwest, Spirit Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 533 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก ฟอร์ตลอเดอร์เดล ไป Orlando Airport ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.