จาก ฟารู (โปรตุเกส)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

นอร์เวย์

โปรตุเกส

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

สวีเดน

เวเนซุเอลา