จาก เอสเซกซ์ (อังกฤษ)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

เอสโตเนีย

ฮังการี

ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

มอนเตเนโกร

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์