จาก เอมีเลียโรมัญญา (อิตาลี)

แอลเบเนีย

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อียิปต์

ไอร์แลนด์

มอลโดวา

โมร็อกโก

นอร์เวย์

โปรตุเกส

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

แทนซาเนีย

อเมริกา