50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีเรือเฟอร์รีเอล นิโด ไป โครอน ด้วย เรือเฟอร์รี่

12:30
สถานีเรือเฟอร์รีเอล นิโด
16:00
ท่าเรือโครอน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
สถานีเรือเฟอร์รีเอล นิโด
16:00
ท่าเรือโครอน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:30
สถานีเรือเฟอร์รีเอล นิโด
16:00
ท่าเรือโครอน
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก El Nido Airport (ENI) ไป โครอน (XCN) ด้วย เที่ยวบิน

#T6111 #DG6055
07:55
ENI El Nido Airport
Stop 24h 20m
Manila Airport
11:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1วัน 3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#T6111 #DG6051
07:55
ENI El Nido Airport
Stop 3h 50m
Manila Airport
14:30
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#T6111 #DG6041
07:55
ENI El Nido Airport
Stop 20h 55m
Manila Airport
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
23ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#T6113 #DG6051
08:30
ENI El Nido Airport
Stop 3h 15m
Manila Airport
14:30
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#T6113 #DG6051
08:35
ENI El Nido Airport
Stop 3h 10m
Manila Airport
14:30
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#T6332 #DG6066
08:40
ENI El Nido Airport
Stop 24h 5m
Mactan Cebu Airport
12:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1วัน 3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#T6332 #DG6064
08:40
ENI El Nido Airport
Stop 21h 5m
Mactan Cebu Airport
09:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1วัน 20นาที
ทันที 
 
#T6538
08:40
ENI El Nido Airport
09:20
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
40นาที
ทันที 
 
#T6332 #PR2682
08:40
ENI El Nido Airport
Stop 18h 55m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
22ชั่วโมง
ทันที 
 
#T6332 #PR2680
08:40
ENI El Nido Airport
Stop 2h 50m
Mactan Cebu Airport
14:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
5ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#T6540
09:25
ENI El Nido Airport
10:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
40นาที
ทันที 
 
#T6127 #PR2961
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 16h
Manila Airport
07:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
18ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#T6127 #DG6041
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 17h
Manila Airport
08:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
19ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#T6127 #DG6043
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 21h 15m
Manila Airport
12:20
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
23ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#T6127 #DG6047
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 23h 10m
Manila Airport
14:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
1วัน 1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#T6127 #PR2963
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 20h 50m
Manila Airport
11:55
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#T6127 #DG6057
12:25
ENI El Nido Airport
Stop 19h 45m
Manila Airport
10:50
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
22ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#T6336 #PR2682
13:00
ENI El Nido Airport
Stop 14h 35m
Mactan Cebu Airport
06:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#T6336 #DG6064
13:00
ENI El Nido Airport
Stop 16h 55m
Mactan Cebu Airport
09:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
20ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#T6336 #DG6066
13:00
ENI El Nido Airport
Stop 19h 45m
Mactan Cebu Airport
12:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
23ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#T6143 #PR2963
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 17h 20m
Manila Airport
11:55
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
20ชั่วโมง
ทันที 
 
#T6143 #DG6047
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 19h 40m
Manila Airport
14:15
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
22ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#T6143 #DG6055
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 16h 20m
Manila Airport
11:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
19ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#T6143 #PR2961
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 12h 30m
Manila Airport
07:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
15ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#T6143 #DG6041
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 13h 30m
Manila Airport
08:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#T6143 #DG6057
15:55
ENI El Nido Airport
Stop 16h 15m
Manila Airport
10:50
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#T6149 #PR2961
16:50
ENI El Nido Airport
Stop 11h 35m
Manila Airport
07:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
14ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#T6149 #DG6041
16:50
ENI El Nido Airport
Stop 12h 35m
Manila Airport
08:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#T6149 #DG6043
16:50
ENI El Nido Airport
Stop 16h 50m
Manila Airport
12:20
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
19ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#T6149 #DG6057
16:50
ENI El Nido Airport
Stop 15h 20m
Manila Airport
10:50
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
18ชั่วโมง
ทันที 
 
#T6149 #DG6055
16:55
ENI El Nido Airport
Stop 15h 20m
Manila Airport
11:00
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#T6149 #DG6041
16:55
ENI El Nido Airport
Stop 11h 55m
Manila Airport
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#T6151 #DG6041
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 11h 30m
Manila Airport
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#T6227 #PR2684
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 11h 50m
Clark International Airport
07:40
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#T6227 #PR2678
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 14h 55m
Clark International Airport
10:45
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
17ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#T6227 #PR2698
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 15h 55m
Clark International Airport
11:45
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
18ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#T6227 #PR2687
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 20h 15m
Clark International Airport
16:05
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
22ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#T6227 #PR2691
17:20
ENI El Nido Airport
Stop 20h 45m
Clark International Airport
16:35
USU สนามบินบูซวนกา, โครอน
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก เอลนิโด ถึง โครอน

QB
เรือเฟอร์รี่ โอเพ่นแอร์, Jomalia Shipping, 26 มี.ค. 2020
Due to coronavirus the gouvernement has closed the island so i couldnt go to palawan so i wanted to cancel my booking and getting a refund But the ferry company didnt allow me to get a refund so i am angry and rate it low
ME
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 18 มี.ค. 2020
We were delayed and should have been a little organize at the dock with passengers baggage.
MF
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 8 มี.ค. 2020
NA
JM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 5 มี.ค. 2020
Nice cabin. Smooth sailing. Just no system of 1st come 1st serve. Been at the terminal since 4am, others since 2am but those who came later got assisted first during ticketing
CM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 4 มี.ค. 2020
The boat was on time and luckily not much passengers. We can sit anywhere we wanted. The boat seems can withstand huge waves. Feels like being in a submarine when the boat battled with the waves and the water was leaking inside.
TT
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 3 มี.ค. 2020
It says 3.5hrs but actually it took 5.5hrs. And the ferry was shaking a lot. Many people vomited. Terrible.
RM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 25 ก.พ. 2020
Not great at all. Some of the staff on board are nice but the boat is really old and there were lots of flies. The sea sickness was awful. About 50% of people were throwing up! I’d recommend getting a more expensive boat where you’d be more comfortable. The toilets were horrible and water would somehow leak in?
SV
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 22 ก.พ. 2020
Well... the time of departure at 8h20am is convenient and that's pretty much it... It is indeed an old boat and you are in the lower deck with no air. It's a very rocky/bumpy ride and a lot of people got sick. The crew provided sickness bags. Good advice take medications for seasickness with you and warm clothes but for once the A.C. is not that cold. And yes the boat was late is was almost 5 hours and not 4 and you wait until they unload the luggages... If you want an early but not as early the 6am ferry and are not subject to seasickness it is okay... otherwise take a flight or the afternoon ferry.
RS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 21 ก.พ. 2020
The ferry started on time and the boarding process was quite smooth. The folks at the ferry terminal and their office are very helpful but... The ferry seats are located below the deck and are very uncomfortable for a 4.5 hour journey. On our trip a number of people felt sick and had to repeatedly use the sea sickness bags. Not sure whether the other options are any better but in general is a very bad experience for such a long journey.
CK
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 15 ก.พ. 2020
Very organized, clean and safe. No toilet paper in bathroom and AC is a little too cold.
MP
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 15 ก.พ. 2020
Too cramped for tall people (my height is 6.1) Water dripping on the seat continually Too crowded And very Expensive. I could give 500-1000peso more next time and go in a flight instead
DM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 8 ก.พ. 2020
Nice ferry transport. Seems we got pretty lucky with the 6am ferry as it was only rough seas for a short period of time!
ER
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 8 ก.พ. 2020
The boat was on time, and not overcrowded. The voice of the television was very high, but I asked the crew and they turned it down so that we could sleep, which I really appreciated. The negative things were a small cockroach which I saw on the boat, and the fact that there was no outside area to sit.
AB
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 29 ม.ค. 2020
Can get choppy at times when at full speed. Departed and arrived at close to scheduled times. Would of liked to see water dispenser
JO
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 23 ม.ค. 2020
Nice trip, very bumpy though
JW
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 22 ม.ค. 2020
Made it safe, seats were comfortable, plenty of leg room, but a very unorganized check in process. Just go with the flow, and seats are assigned so you don’t have to rush to get on the boat or be first in line.
AM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 20 ม.ค. 2020
The ship is old, it was very sickly, the air conditioning did not work, cockroaches ran, they were late with arrival
การตอบกลับจาก 12Go
Dear Alexandra Matyushkina, Thank you for the rating and the review! We totally understand your frustrations and concerns regarding this service. Please accept our sincere apologies for this dissatisfactory experience you had with the Phimal Fast Ferry operator. You may rest assured knowing that we will pass your concerns and these issues on to the management of the Phimal Fast Ferry operator. We are hopeful that the matter will be investigated and improvements implemented! We hope that this inconvenience will not discourage you from using the 12Go booking service again. Best regards, Maksym Allianov, 12Go Support Team [Support case #1064956](https://12go.asia/en/support-case?token=7b1cf5f923b38263771c6e9c00df0a00)
HT
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 20 ม.ค. 2020
Dumb security process and super rocky ride. If you can take a flight at a comparable price, DO IT!!!
FL
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 10 ม.ค. 2020
Crowded, seats way to close to each other. If you are over 190cm, it is almost impossible to sit without getting your knees smashed in the seat in front of you. We were told that the ac was very cold and that we should wear warm clothes. The ac was almost none existing. It was so warm and humid!
ML
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 7 ม.ค. 2020
Worse!! Never again. They don't mind the waves being strong, they still run the boat very fast. We all puked inside because of it. They provided the plastic bags when a lot of the guests can't manage to go the the restroom because the lines are getting long. It was not well ventilated as well (I guess that's one factor). The crew should've been more concerned with the welfare of the guests than meeting the expected time arrival considering the situation. Shame to us Filipinos for letting foreigners experience such.
SS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 3 ม.ค. 2020
So so so seasick
HY
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 2 ม.ค. 2020
It takes 5hr from el nido to coron more than the website said 4 hr.
JE
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Phimal Fast Ferry, 30 ธ.ค. 2019
If you get seasickness make sure you take some medication beforehand
YK
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 15 ธ.ค. 2019
on time
MM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 11 ธ.ค. 2019
We enjoy from the boat. Was good
LP
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 3 ธ.ค. 2019
First half of the journey was the air conditioning at max and it was freezing cold inside. Then it got better. Thanks to reviews from other people we were prepared and had warm clothes wit us, so it was not a big deal for us. Other than that the journey was all right. It took approx 5 hours
DM
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 2 ธ.ค. 2019
Check in procedure takes too long
MT
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 29 พ.ย. 2019
It was good because we were assigned seats in the area with air conditioning. When we took Coron to El Nido, it was not a pleasant experience. It was way too hot, I don’t think the A/C can accommodate both rooms. They also charged us an additional 20 pesos to give our ticket. This wasn’t mentioned online.
FF
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 29 พ.ย. 2019
Not very organized for the check in process but the ride was fine.
TB
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 28 พ.ย. 2019
Unfortunately dalay of departure and arrival time (almost 1 hour) and not working A/C. Everything else quite OK
MV
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 21 พ.ย. 2019
sailed with a delay.
CT
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 20 พ.ย. 2019
The line was a bit not orginaze. And the travel time was a bit late from the arrival time. But the ferrybwas cold and nice.
JH
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 17 พ.ย. 2019
Took 5 hours but the ferry was comfortable
MJ
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 17 พ.ย. 2019
The ferry was good with a movie playing but the AC was very chilly and took more than 4 hours to reach destination as they departed late. Otherwise all good.
TK
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 13 พ.ย. 2019
Was a bit bouncy because of the waves and not very comfortable because of the crowd. Better to also have an outdoor area where you can sit.
CB
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 11 พ.ย. 2019
No communication at all from them. It took like 40min to pay fee taxes as there was a bunch of people all over each other and we didn’t know why, at the end we had to pay 20pesos per person as fee. Another wait till they open the gate, we had to put our bags on the floor for a dog guard to smell, we had to take our bags again and go to the ferry and wait like 10min outside of the boat. Finally the ferry left at 6:30am, half an hour late, and we arrived at 10:30am, half an hour late too.... could be much better....
DG
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 6 พ.ย. 2019
You need to offer coffee or tea to your passengers...4 hours travel without food ...in 2019 felt like we are in 1850....best thing is you must offer cut pineapples to all passengers
VJ
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 16 ต.ค. 2019
Boat left on time and arrived in Coron around 10:30. It was nice enough for the price. The AC was very strong and I couldn’t get to my bag so it was a cold 4 hrs. There needs to be more signs in the waiting area so that you know you are in the right spot as getting there in the dark I didn’t know if I was was in the right spot
JN
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 13 ก.ย. 2019
On time ferry arrival. Boarding process is organized.
AR
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 13 ก.ย. 2019
It was on time, staff was friendly and chairs were comfy.
DP
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 15 ส.ค. 2019
It was a nice trip, it took 4 hours and we watched 2 movies.
LW
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 5 ส.ค. 2019
Top Service
MB
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 2 ส.ค. 2019
The seats were a bit dirty and the air condition was too strong. Windows were so dirty that it was difficult to lpok through them.
SN
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 24 ก.ค. 2019
It was really too cold into the ferry, the air con was too strong.
MC
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Montenegro Lines, 21 ก.ค. 2019
Was unbelievable cold
2.9
187 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
20%
4
24%
3
15%
2
10%
1
31%

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์

จะเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • เรือเฟอร์รี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น เที่ยวบิน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ PHP 11,510 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะ เที่ยวบิน เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง PHP 3,139 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เอลนิโด ถึง โครอน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 170 ไมล์ (272 กิโลเมตร) จาก เอลนิโด ไปยัง โครอน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 81 ไมล์ (129 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เอลนิโด ไป โครอน?

ถ้าคุณเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 23 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก AirSWIFT: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ PHP 3,139 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ PHP 11,510 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เอลนิโด ไป โครอน:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ PHP 3,139 บาท จนถึง PHP 11,510 บาท;
  • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ PHP 42,949,672 บาท จนถึง PHP 0 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เอลนิโด ไปที่ โครอน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน มีไฟลท์ประมาณ 2 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก เอลนิโด ไป โครอน ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ PHP 3,139 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน AirSWIFT

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เอลนิโด ไปยัง โครอน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เอลนิโด ไปยัง โครอน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 99% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
  • 1% เลือกนั่งเครื่องบิน.