จาก ไอนด์โฮเวน (เนเธอร์แลนด์)

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ไอร์แลนด์

ลิทัวเนีย

มาซิโดเนีย

มอลตา

โรมาเนีย

รัสเซีย

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

ตุรกี

อเมริกา

เวเนซุเอลา