50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง ภูเก็ต โดย รถบัส

16:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:45
ภูเก็ต
14ชั่วโมง 45นาที

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
Phuket Airport
11ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
Phuket Airport
11ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 50นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

03:35
DMK สนามบินดอนเมือง
05:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL750
05:30
DMK สนามบินดอนเมือง
07:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL750
05:30
DMK สนามบินดอนเมือง
07:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
05:40
DMK สนามบินดอนเมือง
07:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL752
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL752
06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:10
DMK สนามบินดอนเมือง
07:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL754
06:35
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL754
06:35
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:55
DMK สนามบินดอนเมือง
08:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:35
DMK สนามบินดอนเมือง
09:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:50
DMK สนามบินดอนเมือง
09:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:15
DMK สนามบินดอนเมือง
11:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL770
10:25
DMK สนามบินดอนเมือง
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL770
10:25
DMK สนามบินดอนเมือง
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL1756
10:35
DMK สนามบินดอนเมือง
12:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:25
DMK สนามบินดอนเมือง
12:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL1756
11:55
DMK สนามบินดอนเมือง
13:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:25
DMK สนามบินดอนเมือง
14:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL756
13:45
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL756
13:45
DMK สนามบินดอนเมือง
15:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:45
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL768
15:00
DMK สนามบินดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL768
15:00
DMK สนามบินดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:05
DMK สนามบินดอนเมือง
16:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:20
DMK สนามบินดอนเมือง
16:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:35
DMK สนามบินดอนเมือง
17:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:55
DMK สนามบินดอนเมือง
17:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL760
16:15
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL760
16:15
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
18:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL764
17:20
DMK สนามบินดอนเมือง
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL762
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
19:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL206
17:45
DMK สนามบินดอนเมือง
18:40
HKT สนามบินภูเก็ต
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:50
DMK สนามบินดอนเมือง
19:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:40
DMK สนามบินดอนเมือง
19:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
DMK สนามบินดอนเมือง
20:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:35
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:20
DMK สนามบินดอนเมือง
21:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:35
DMK สนามบินดอนเมือง
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:35
DMK สนามบินดอนเมือง
22:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:25
DMK สนามบินดอนเมือง
22:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:55
DMK สนามบินดอนเมือง
23:00
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2211
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG201
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5986
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2285
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2279
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5988
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ304x
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2281
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG205
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ314
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG207
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5990
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG211
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ324
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG215
14:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5992
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ308
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ306
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที