50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง พัทยา โดย รถบัส

08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
12:30
สถานีขนส่งพัทยา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก เอกมัย ถึง พัทยา โดย รถบัส

13:30
เอกมัย, กรุงเทพ
16:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
เอกมัย, กรุงเทพ
20:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง พัทยา โดย รถตู้

06:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
09:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
13:30
สถานีพัทยาทีทัวร์
3ชั่วโมง
ทันที 
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
15:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
ทันที 
13:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
16:30
สถานีพัทยาทีทัวร์
3ชั่วโมง
ทันที 
16:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
19:00
พรรณ์นิภา ท่าพัทยา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
21:00
สถานีพัทยาทีทัวร์
3ชั่วโมง
ทันที 

จาก หมอชิต ถึง พัทยา โดย รถบัส

13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
21:30
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ถนนข้าวสาร ถึง พัทยา โดย รถตู้

09:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
11:30
ถนนคนเดิน พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
14:30
ถนนคนเดิน พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:20
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
17:50
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง พัทยา โดย รถตู้

09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
11:40
Central Festival Beach Road, พัทยา
2ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
11:30
Terminal 21, พัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
12:00
หาดจอมเทียน, พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง พัทยา โดย รถบัส

10:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
14:00
สถานีขนส่งพัทยา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สุวรรณภูมิ ถึง พัทยา โดย รถบัส

08:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640
10:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640
11:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
13:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
12:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640
13:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
14:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640
16:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
18:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640
17:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
19:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
17:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
19:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
18:00
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20:00
สถานีขนส่งพัทยา
2ชั่วโมง
ทันที 
฿ 320
2 ท่าน: ฿ 640

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พัทยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยานาจอมเทียน, พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยานาจอมเทียน, พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยานาจอมเทียน, พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยาจอมเทียน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยาจอมเทียน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยาจอมเทียน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยาจอมเทียน
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
พัทยานาจอมเทียน, พัทยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พัทยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองพัทยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พัทยา

เวลา ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พัทยา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Economy ตลอดเวลา฿ 1,800
PGS Comfort ตลอดเวลา฿ 1,700
MCC VAN Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,850
Glassflower Premium ตลอดเวลา฿ 2,640
Pannipa Pattaya Tour Regional 14pax 06:00 – 09:00฿ 210
Tara Tour and Travel Express 08:30 – 12:30฿ 260
T Tour Regional 14pax 10:30 – 13:30฿ 200
Roong Reuang Coach Express 13:30 – 16:30฿ 160
Mama Travel and Tour Regional 14pax 15:20 – 17:50฿ 300
Roong Reuang Coach Express 17:30 – 20:30฿ 160
T Tour Regional 14pax 18:00 – 21:00฿ 200

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 11,000 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 160 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง พัทยา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 125 ไมล์ (200 กิโลเมตร) จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 73 ไมล์ (116 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา?

ถ้าคุณเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Roong Reuang Coach (รถรุ่งเรือง): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 160 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 11,000 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 160 บาท จนถึง THB 320 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : THB 200 - THB 350;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,700 บาท ไปจนถึง THB 11,000 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปที่ พัทยา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 18:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 12 เที่ยวต่อวัน.
  • รถตู้จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป พัทยา มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 12 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,700$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง พัทยา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 53% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
  • 45% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
  • 2% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.