50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง กระบี่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
, กระบี่
11ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง อ่าวนาง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
11ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง กระบี่ โดย เที่ยวบิน

#SL800
06:45
DMK สนามบินดอนเมือง
07:55
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:35
DMK สนามบินดอนเมือง
08:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:55
DMK สนามบินดอนเมือง
10:20
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL802
09:10
DMK สนามบินดอนเมือง
10:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:35
DMK สนามบินดอนเมือง
11:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:55
DMK สนามบินดอนเมือง
11:15
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL806
11:15
DMK สนามบินดอนเมือง
12:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:45
DMK สนามบินดอนเมือง
13:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:50
DMK สนามบินดอนเมือง
15:15
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:25
DMK สนามบินดอนเมือง
15:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL812
15:25
DMK สนามบินดอนเมือง
16:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:00
DMK สนามบินดอนเมือง
17:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
DMK สนามบินดอนเมือง
18:15
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:35
DMK สนามบินดอนเมือง
20:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL814
18:45
DMK สนามบินดอนเมือง
20:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
22:10
DMK สนามบินดอนเมือง
23:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง กระบี่ โดย เที่ยวบิน

#VZ9344
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:25
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG2243
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ340
07:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8779
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG241
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2241
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8773
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:45
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5968
09:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:05
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5970
12:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:05
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG8781
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:40
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2253
13:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:00
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG249
17:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:35
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5972
17:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:10
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2247
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:30
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ344
19:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:50
KBV สนามบินกระบี่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 10,145 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

15 เม.ย. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
ไม่มีทีวีให้ดู และห้องน้ำยังมีกลิ่นบ้างค่ะ
15 พ.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★☆☆
Good flight. Small seats
15 พ.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Great value and surprisingly comfy id highly recommend this to anyone travelling around thailand it'll save you a tonne of money and also get a great view of the scenery
14 พ.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Very good convenience
8 พ.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
It was very cold from air conditioner, in the morning stewardess took away the blankets, but the trip took another hour, and was not very comfortable.
7 พ.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Flight was delayed and when we tried to check in, even all the desks had agents, all decided to close their desk to check people in and take Not good, not bad.
6 พ.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Nice for a flight this cheap! Make sure to buy your extra baggage weight in advance and you can still save a lot of money.
3 พ.ค. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
The conformation said I would be dropped at the Pak-up hostel. Instead I was dropped somewhere in Krabi. I also had to switch busses 3 times, which wasn't explained to me at all.
29 เม.ย. 2019
bus Express, Songserm
★★★★☆
Four stars simply because it was a rough journey by design: from the meetup point in Bangkok Hua Lamphong Station at 7pm, a five-hour drive before stopping at midnight for a bathroom break and a low-quality, 60-baht meal. Then at 2:30am, the bus stopped in Chumphon, all the lights came on to offload the Koh Tao people. Then at 6am, the bus stopped in Surat Thani to offload everyone else into our respective minivans (Koh Samui/Phangan people in one, Phuket/Krabi/Ao Nang people in another). Then a dropoff in Krabi Town and we waited 30-40 minutes for the final minivan to Ao Nang, finally arriving about 9:30/10am. But, they got us there safely, and despite reports of luggage robbery with this company, I secured my bags and took the usual precautions and did not have a problem. I would only recommend this if you're traveling on a tight budget, have lots of time on your hands, or are determined to travel overland vs by air; otherwise, plan in advance and just take a cheap flight.
11 เม.ย. 2019
bus Express, Songserm
★★★★★
Nice bus and they took me in front of my hostel.
7 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★★
No problems
7 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Excellent ????????
5 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Everything was perfect
19 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
I was dreading the journey from Bangkok to krabi but the VIP bus was exceptional! Plenty of room, very comfortable and even included food and drink!
14 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Thanks aside from advertised free checked luggage and some drama entailing all ok
12 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Best bus I ever get to ride. Super comfortable, huge space for yourself and your belongings, AC not to cold, water, fruit juice, snacks.. etc Highly recommend it !
9 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
The bus ended up taking me to Krabi bus station, which was not planned but was easy to get to koh lanta, my second destination for 350 baht. Didn’t realise anything about a stop for food, may have slept through it but was not informed by staff. Multiple unknown stops along the way making the last part of the journey very long. Overall fast enough bus to Krabi, although seats were a bit uncomfortable. Lots of leg space, blankets provided and a roll with water and juice. No plug sockets.
4 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Efficient check in everything on schedule
3 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
The seats were very comfortable and the bus was clean (I didn't check the toiletts). We get a little bottle of water, a pack of kaukau and a pack of bean filled bun and a blanket which doesn't really helped because the air condition was much too cold and has at the beginning too much parfum in it. I know it is often that it is too cold in a bus or an airplane but this was realy colder than everything I knew before and the next day I feel sick. Maybe i should also mention that the driver drived a little bit rough sometimes like it is normal in Thailand and that we arived in time. We made one break for 20 minutes and the lady which drived with us didn't spoke much englisch but it was okay.
3 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
But was 2.5 hours late arriving with a lot of stop offs. If it wasn’t for this I would have rated 4 as the seats were comfy enough and air con very good for an economy bus!
1 มี.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Trip was fine, bus clean and tidy. It would be nice to see the progress of the trip with pit stops. A gps attached to the tv would work.
28 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Short flight from Bangkok to Krabi, but still very uncomfortable. I’m 5’1” and it was tight for me. Very little legroom. No refreshments, but overhead compartments for bags are big and roomy.
27 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Excelente vuelo, buen precio, rapido y sin tanta perdida de tiempo en el aeropuerto.
25 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
everything was ok .. except our lugguage had been available after 25 minutes of waiting time ... two planes came after us and got their luggage before us
23 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Great flight, more leg room than our flight from Australia! Staff are very friendly. The flight ran on time and refreshments can be purchased on board after take off.
21 ก.พ. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Toilet was very dirty, bus was very uncomfortable, we were forced off the bus by rude people half way to buy food from their restaurant, air con was good. Lots of confusion but i did get where i was i was supposed to.
16 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Nice and comfy ride would recommend it to anyone. You have to be more informative to the tourists regarding luggage tagging and other things.apart from that amazing journey. Be at least hour early to the terminal if you are a tourist and it's your first bus journey.
13 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Perfect Wright with Thai Lion
11 ก.พ. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
I had to change 3 times the bus to arrive at Ao Nang. The buses were very poor quality, but I arrived at the time they told me.
6 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Ok
4 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★★
Comfy seats, snack/water and blanket provided.
1 ก.พ. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
It was a good trip: bus clean, good snack, arrived in time. Just a bit to cold because of the AC.
31 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
All was ok.
28 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★☆☆
The TV doesn't work and the individual light also doesn't work...
24 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Transport Co STM
★★★★☆
Very punctual and the bus was good compared to typical Thai transportation. Absolutely a relaxing trip.
20 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Transport Co STM
★★★★★
Really comfy and excellent service. On time at the departure and arrived earlier which allows new to take the earlier connexion! Perfect :)
20 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Very comfortable and very kind hostess
19 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★☆☆
Overall, the trip was fine and the 11hours trip go pretty fast when you take a night bus because the seats offer confort but the smell each time someone was going to the toilet was litterally awful !
19 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Spóźnienie 45 min
18 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Seats were average in comfort. There was no usb charging available. A/c worked well. Water, a snack and blankets were provided. Heard some kind of banging noise in the bus all night. Overall average journey from the point of comfort.
16 ม.ค. 2019
bus Express, Songserm
★★★★☆
This not perfect perfect...This good trip....GOOD FOR PRICE PAYED
16 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
Very comfortable & clean with a smooth ride
14 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★☆☆
Almost 1 hour delayed, rest all ok
13 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Booked with 12go, no issues. Airline service and flight was good.
13 ม.ค. 2019
avia Economy, Nok Air
★★★☆☆
The plain left 40 minutes later. I was sitting on the wing, along with 4 other persons. The flight attendants brought lunch to the two wing passengers by my side: without explaining why were the two of them being fed while we weren’t. I thought that was that very rude
10 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★☆☆
nice and clean bus. got free water, soy milk and cracker. blanket provided. Unfortunately this bus takes the b-roads the last 4-5 hours so it isn't the fastest. But we had no rush so as long as you know it, its fine.
10 ม.ค. 2019
bus Express, Lignite
★★★★☆
The trip was okey. The bus is comfortable enough, they give you free water soy milk and a bread, and the dinner included is quite fine.
4 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
10 kg of luggage is not enough.
4 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Economical. Free luggage allowance. Quick trip. Running late and they still made it so we can check baggage.
3 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Really comfortable seats! Good service like food and drinks!
2 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Great service! Snacks, meal and water were provided. A very comfortable overnight trip.
1 ม.ค. 2019
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Took the EXPRESS bus to krabi town! Well it was not express direct like stated on the booking form or ticket! Changed bus at 6am and waited an hour outside for second bus. Then had to get off the second buss and wait a furher 30 minutes and then got into a van for the rest of the journey! .
1 ม.ค. 2019
bus Express, Transport Co STM
★★★☆☆
It was an average overnight bus ride. The leg room was smaller than we've experienced on other buses. The only thing that was a bit odd was the gentleman who was passing out all of the snacks and blankets. He seemed quite high strung. He moved really fast, no smiles, and didn't give you a chance to take any of the items from him. They were just put where they went - on the tray table, in your lap. He shook the guy in front of us awake very suddenly and put a blanket in his face. We've traveled throughout Thailand on buses and he was just a bit too much. Morning coffee was a nice touch. Maybe consider having a nut free snack option, too? My husband has an allergy and couldn't eat his.
27 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
The bus needs lot of improvement. Seats broken and old bus. Not too bad but you can improve it.
26 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Good service. Car goes around for a while but yeah still get to Koh Lanta as advertised
26 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Fast and effective
25 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Long journey but the bus was comfortable and I slept almost of time. Water, soda, milk and a snack were served on the road and as always the attendant was really nice.
23 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Bus went broken and we had to wait 2h for a replacement bus
23 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Transport Co STM
★★☆☆☆
Old bus, hard seats and no pillows so impossible to sleep.
23 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
Left and arrived on time. The ride was smooth. Bus clean and well maintained. Blankets provided were clean. Seats recline quite a long way but have an irritating headrest which doesn't stay in position. Plenty of space to stretch out. Would definitely use this service again.
22 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★☆☆☆
Comfy seat,air conditioning was okay, it’s good that you provide blacket! I have enjoyed this journey
22 ธ.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Comfortable + AC, blankets, water and snacks provided
15 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Worked as expected. Plenty of leg space and blanket and video screen.
8 ธ.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Nice trip, like it
22 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Food was delicious
21 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Everything was ok ✌
18 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Free water and ice tea Also some snacks. Aircondition inside works perfect. Best seats ever
17 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
I am very please with the way I travelled with NOK Air. It’s my fitst flight with thrm. Little delay because of previous flight but very relaxed inboarding en personel. Next time I will travel again with this company.
17 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
No internet, stopped for inclusive food but as none of the staff spoke English we missed out. Lights went out at 9.30pm. and no individual lights worked. Bus stopped just the once for passengers (for the food we missed out on!) but about a dozen other times for the staff without explanation. Otherwise the bus was in food condition and reasonably comfortable.
16 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Totally worth the money!
15 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
Good comfort at a low cost, arrived on time after a pleasant trip :)
15 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
Absolutely fine, no problems. Snack a bit odd, small bottle of water & comfortable seats. Not really anything to complain about but nothing to rave about. Good service & gets you where you want safely
10 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
perfect!
10 พ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★★
the service are great! specifically the dinner and the girl that help us on the bus.She is very attentive and simpathic
9 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★☆☆
Depart and arrive time was not in time, was late
7 พ.ย. 2018
bus Express, Songserm
★★☆☆☆
Bangkok - Krabi. Everything was fine despite the fact that the bus stank as if the droppings had spread. Also we had 40 minut break at some “restaurant” and its owner was very rude, he kept shouting and did not let us return to the bus! He started to argue with us and he made us to stay outside, despite the fact that the some of passengers have stayed in the bus.
4 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Great comfy reclinable seats. Lights go off as soon as you are out of Bangkok. Would have liked to read a bit but my phone torch was too strong and didn’t want to disturb the other passsangers. They provide you with a snack and various drinks. Toilets aren’t great but do the job. All in all recommend. Easier than the airport protocol. You just need to arrive 30 min before departure. Once in Krabi you have the local open buses to take you to places like Ao Nang for 60 baht (from Bangkok take the bus 511 to the southern terminal for 15 baht only!!)
28 ต.ค. 2018
bus VIP 24, Lignite
★★★★★
Friendly service. Safe ride. Provided blankets and water. Comfortable seat.
30 ก.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Everything was great
31 ส.ค. 2018
bus Express, Lignite
★★★☆☆
Air conditioning was really intense so had to ask for blankets. Toilet smell was very strong when the door was opened each time it was used. Journey took 1hr 30minutes more than scheduled. They provided water, soymilk and butter bread.
19 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Impeccable
17 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★☆☆☆
45 minutes too late
15 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
No Problems. Easy. Just in time.
15 ส.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
The trip was great except that there was high pressure at the region of Krabi
30 ก.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Great airport services
11 ก.ค. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Very good ????????
5 ก.ค. 2018
bus Express, Transport Co STM
★★★★☆
just a normal standard bus service from A to B. Nothing to say in cons, nothing in pros
29 มิ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Fast and nice :)
17 มิ.ย. 2018
bus Express, Lignite
★★★★☆
It was fine. Comfortable enough to sleep a little
16 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
This is what you want. On time. Courteous Staff. Value for money.
6 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★★
Great Experience.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 14,800 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 643 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Don Mueang Airport ถึง กระบี่?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 353 ไมล์ (567 กิโลเมตร) จาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 418 ไมล์ (671 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่?

ถ้าคุณเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Vietjet: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 643 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 14,800 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 643 บาท จนถึง THB 5,601 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 11,500 บาท ไปจนถึง THB 14,800 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Don Mueang Airport ไปที่ กระบี่ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ มีไฟลท์ประมาณ 38 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก Don Mueang Airport ไป กระบี่ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 643 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่
Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Lion Air, Thai Smile (ไทยสมายล์), Thai Vietjet

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 11,500$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Don Mueang Airport ไปยัง กระบี่ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกนั่งเครื่องบิน.