50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถึง เชียงใหม่ (CNX) โดย เที่ยวบิน

#SL1524
05:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
06:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
05:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
06:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 1,717
2 ท่าน: ฿ 3,433
 
06:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 1,918
2 ท่าน: ฿ 3,836
 
#SL1522
06:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 1,770
2 ท่าน: ฿ 3,541
 
#SL504
06:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
06:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,189
2 ท่าน: ฿ 4,379
 
06:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 1,849
2 ท่าน: ฿ 3,698
#SL8506
07:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
#SL1516
08:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
#SL506
08:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
08:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 3,138
2 ท่าน: ฿ 6,276
 
09:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
#SL508
09:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 1,732
2 ท่าน: ฿ 3,463
 
10:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 4,358
2 ท่าน: ฿ 8,715
 
10:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
11:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
#SL510
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 3,951
2 ท่าน: ฿ 7,902
 
11:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 2,596
2 ท่าน: ฿ 5,192
 
12:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 1,269
2 ท่าน: ฿ 2,537
 
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
13:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
#SL512
13:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
13:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,165
2 ท่าน: ฿ 4,329
 
14:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
14:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 3,544
2 ท่าน: ฿ 7,089
 
#SL514
14:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
#SL518
15:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
16:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
15:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 3,285
2 ท่าน: ฿ 6,569
 
#SL516
15:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 
16:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 3,951
2 ท่าน: ฿ 7,902
 
17:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
19:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
฿ 4,629
2 ท่าน: ฿ 9,257
 
19:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,199
2 ท่าน: ฿ 4,398
19:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
#SL520
20:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 1,732
2 ท่าน: ฿ 3,463
 
#SL522
20:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,769
2 ท่าน: ฿ 5,539
 
20:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 3,138
2 ท่าน: ฿ 6,276
 
20:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
฿ 2,049
2 ท่าน: ฿ 4,098
21:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 4,358
2 ท่าน: ฿ 8,715
 
21:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
23:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 3,951
2 ท่าน: ฿ 7,902
 
#SL524
22:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
23:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
฿ 2,214
2 ท่าน: ฿ 4,429
 

จาก ดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
฿ 883
2 ท่าน: ฿ 1,766
14:33
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 1,843
2 ท่าน: ฿ 3,685
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
฿ 1,011
2 ท่าน: ฿ 2,022
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
คืนเงิน 
฿ 1,623
2 ท่าน: ฿ 3,245
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 703
2 ท่าน: ฿ 1,406
22:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 971
2 ท่าน: ฿ 1,942

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หัวลำโพง ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:30
เชียงใหม่
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 891
2 ท่าน: ฿ 1,782
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 891
2 ท่าน: ฿ 1,782
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
฿ 1,178
2 ท่าน: ฿ 2,356
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:15
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
฿ 1,862
2 ท่าน: ฿ 3,725
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
฿ 1,011
2 ท่าน: ฿ 2,022
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
฿ 1,642
2 ท่าน: ฿ 3,285
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
฿ 711
2 ท่าน: ฿ 1,422
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:10
เชียงใหม่
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
฿ 971
2 ท่าน: ฿ 1,942

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

20:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
07:00
ประตูท่าแพ, เชียงใหม่
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Department of Land Transport ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

05:40
Department of Land Transport, กรุงเทพ
15:40
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
05:45
Department of Land Transport, กรุงเทพ
15:45
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
07:25
Department of Land Transport, กรุงเทพ
17:25
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
07:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
17:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
09:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
22:00
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 826
2 ท่าน: ฿ 1,652
10:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
20:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
10:35
Department of Land Transport, กรุงเทพ
20:35
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
16:50
Department of Land Transport, กรุงเทพ
05:50
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 532
2 ท่าน: ฿ 1,063
18:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
07:30
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 532
2 ท่าน: ฿ 1,063
19:25
Department of Land Transport, กรุงเทพ
08:25
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 826
2 ท่าน: ฿ 1,652
19:50
Department of Land Transport, กรุงเทพ
05:50
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
ทันที 
฿ 415
2 ท่าน: ฿ 829
20:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
09:00
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 826
2 ท่าน: ฿ 1,652
21:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
10:00
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 826
2 ท่าน: ฿ 1,652
21:40
Department of Land Transport, กรุงเทพ
10:40
เชียงใหม่
13ชั่วโมง
ทันที 
฿ 532
2 ท่าน: ฿ 1,063

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

09:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
20:30
เชียงใหม่
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
04:00
เชียงใหม่
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
06:50
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก หมอชิต ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:00
หมอชิต, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 579
2 ท่าน: ฿ 1,159
08:30
หมอชิต, กรุงเทพ
19:15
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
02:45
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
฿ 676
2 ท่าน: ฿ 1,351
18:50
หมอชิต, กรุงเทพ
04:50
เชียงใหม่
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที