50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

09:12
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
19:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
14:33
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
04:05
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 32นาที
 คืนเงิน
18:55
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
18:55
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
18:55
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
20:23
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
 คืนเงิน
20:23
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
08:40
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 17นาที
 คืนเงิน
22:48
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 22นาที
 คืนเงิน
22:48
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 22นาที
 คืนเงิน

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง เชียงใหม่ โดย รถบัส

06:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
16:00
เชียงใหม่
9ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
20:15
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
15:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
01:35
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
05:00
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
19:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
11ชั่วโมง
20:20
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:55
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:05
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:10
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:10
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง
21:19
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:19
Chiang Mai Bus Terminal 3
10ชั่วโมง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินดอนเมือง
เวลา
สถานีรถไฟเชียงใหม่
9ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงใหม่
8ชั่วโมง 20นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

06:05
DMK สนามบินดอนเมือง
07:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL504
06:25
DMK สนามบินดอนเมือง
07:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL7104
06:25
DMK สนามบินดอนเมือง
07:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:50
DMK สนามบินดอนเมือง
08:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL506
08:20
DMK สนามบินดอนเมือง
09:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:05
DMK สนามบินดอนเมือง
10:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL508
09:30
DMK สนามบินดอนเมือง
10:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:40
DMK สนามบินดอนเมือง
11:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:10
DMK สนามบินดอนเมือง
12:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
12:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL510
11:30
DMK สนามบินดอนเมือง
12:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:40
DMK สนามบินดอนเมือง
13:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL7508
12:45
DMK สนามบินดอนเมือง
14:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:10
DMK สนามบินดอนเมือง
14:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL512
13:40
DMK สนามบินดอนเมือง
14:55
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:40
DMK สนามบินดอนเมือง
14:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
DMK สนามบินดอนเมือง
15:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL514
14:55
DMK สนามบินดอนเมือง
16:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL516
15:50
DMK สนามบินดอนเมือง
17:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:30
DMK สนามบินดอนเมือง
17:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:15
DMK สนามบินดอนเมือง
18:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL518
18:35
DMK สนามบินดอนเมือง
19:45
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:10
DMK สนามบินดอนเมือง
20:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:50
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL520
20:00
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL522
20:05
DMK สนามบินดอนเมือง
21:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
20:25
DMK สนามบินดอนเมือง
21:35
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL524
22:10
DMK สนามบินดอนเมือง
23:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก รังสิต ถึง เชียงใหม่ โดย รถไฟ

09:20
รังสิต, ปทุมธานี
19:30
เชียงใหม่
10ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
14:42
รังสิต, ปทุมธานี
04:05
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 23นาที
 คืนเงิน
19:10
รังสิต, ปทุมธานี
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
19:10
รังสิต, ปทุมธานี
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
19:10
รังสิต, ปทุมธานี
07:15
เชียงใหม่
12ชั่วโมง 5นาที
 คืนเงิน
22:58
รังสิต, ปทุมธานี
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 12นาที
 คืนเงิน
22:58
รังสิต, ปทุมธานี
12:10
เชียงใหม่
13ชั่วโมง 12นาที
 คืนเงิน

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เชียงใหม่ โดย เที่ยวบิน

00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
01:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ100
06:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG5952
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
06:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2168
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ116
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG102
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5946
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ118
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
09:50
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:05
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:00
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2160
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:15
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ102
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
12:10
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ104
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG217
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2156
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:20
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:30
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG110
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
14:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ106
14:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:40
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
16:25
CNX สนามบินเชียงใหม่
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที