50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง พาราณสี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:00
นิวเดลี
14:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:00
นิวเดลี
14:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
8ชั่วโมง
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:25
นิวเดลี
22:15
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
02:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
02:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
02:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
02:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:35
นิวเดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:00
นิวเดลี
08:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:00
นิวเดลี
08:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:00
นิวเดลี
08:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:40
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:40
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:40
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
20:40
นิวเดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
11ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลี ถึง อุตตรประเทศ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

11:35
นิวเดลี
04:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
17ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
04:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
17ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
04:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
17ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
04:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
17ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
18:55
นิวเดลี
06:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:55
นิวเดลี
06:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:55
นิวเดลี
06:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
18:55
นิวเดลี
06:50
Manduadih, อุตตรประเทศ
11ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
22:35
นิวเดลี
11:10
Manduadih, อุตตรประเทศ
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:35
นิวเดลี
11:10
Manduadih, อุตตรประเทศ
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:35
นิวเดลี
11:10
Manduadih, อุตตรประเทศ
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:35
นิวเดลี
11:10
Manduadih, อุตตรประเทศ
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง พาราณสี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:00
เดลี
22:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:00
เดลี
22:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:00
เดลี
22:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:40
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:40
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:40
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:05
เดลี
05:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:40
เดลี
14:59
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
15:01
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
15:01
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
15:01
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
14:59
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
14:59
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
17ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 

จาก Anand Vihar Trm ถึง พาราณสี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:22
สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
13ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:22
สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
13ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
20:22
สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
13ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
15:10
Anand Vihar Trm, เดลี
06:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:10
Anand Vihar Trm, เดลี
06:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
15:10
Anand Vihar Trm, เดลี
06:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:30
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
18ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:30
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
18ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:48
เมืองพาราณสี
18ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:48
เมืองพาราณสี
18ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:24
เมืองพาราณสี
16ชั่วโมง 59นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:30
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
18ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
09:00
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
16ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:25
Anand Vihar Trm, เดลี
10:48
เมืองพาราณสี
18ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
17:10
Anand Vihar Trm, เดลี
08:50
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:10
Anand Vihar Trm, เดลี
08:50
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
17:10
Anand Vihar Trm, เดลี
08:50
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
15ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:15
Anand Vihar Trm, เดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:15
Anand Vihar Trm, เดลี
08:25
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
14ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:15
Anand Vihar Trm, เดลี
08:05
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
13ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:55
Anand Vihar Trm, เดลี
12:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:55
Anand Vihar Trm, เดลี
12:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:55
Anand Vihar Trm, เดลี
12:10
สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน