50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก นิวเดลี ถึง ลัคเนา โดย รถไฟ

06:10
นิวเดลี
12:45
Lucknow Ne
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:10
นิวเดลี
12:45
Lucknow Ne
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
18:42
ลัคเนา เอ็นอาร์
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
11:05
นิวเดลี
18:42
ลัคเนา เอ็นอาร์
7ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
21:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
21:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
21:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
11:35
นิวเดลี
21:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
12:25
นิวเดลี
21:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
12:25
นิวเดลี
21:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
12:25
นิวเดลี
21:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
12:25
นิวเดลี
21:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
21:15
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
21:15
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
21:15
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
13:10
นิวเดลี
21:15
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
21:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
21:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
21:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
14:15
นิวเดลี
21:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
15:05
นิวเดลี
23:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:05
นิวเดลี
23:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:05
นิวเดลี
23:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:35
นิวเดลี
22:05
Lucknow Ne
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
15:35
นิวเดลี
22:05
Lucknow Ne
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
03:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
03:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:35
นิวเดลี
03:05
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:50
นิวเดลี
03:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
19:50
นิวเดลี
03:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
19:50
นิวเดลี
03:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
19:50
นิวเดลี
03:47
Aishbagh, ลัคเนา
7ชั่วโมง 57นาที
คืนเงิน 
20:25
นิวเดลี
04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:25
นิวเดลี
04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:25
นิวเดลี
04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:25
นิวเดลี
04:50
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
22:05
นิวเดลี
06:55
Lucknow Ne
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:05
นิวเดลี
06:55
Lucknow Ne
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:05
นิวเดลี
06:55
Lucknow Ne
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:05
นิวเดลี
06:55
Lucknow Ne
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:25
นิวเดลี
07:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:25
นิวเดลี
07:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:25
นิวเดลี
07:30
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 

จาก ฮาสราตนิซามุดดิน ถึง ลัคเนา โดย รถไฟ

19:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
04:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
04:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
ฮาสราตนิซามุดดิน, เดลี
04:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก เดลี ถึง ลัคเนา โดย รถไฟ

00:20
เดลี
08:55
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:20
เดลี
08:55
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:20
เดลี
08:55
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
05:00
เดลี
14:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:00
เดลี
14:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:00
เดลี
14:00
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
07:50
เดลี
17:45
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:50
เดลี
17:45
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:50
เดลี
17:45
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:50
เดลี
17:45
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:45
เดลี
20:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:45
เดลี
20:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
00:22
Aishbagh, ลัคเนา
9ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
00:22
Aishbagh, ลัคเนา
9ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
15:20
เดลี
00:22
Aishbagh, ลัคเนา
9ชั่วโมง 2นาที
คืนเงิน 
18:25
เดลี
03:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:25
เดลี
03:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:25
เดลี
03:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:25
เดลี
03:35
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:10
เดลี
03:00
Lucknow Ne
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
เดลี
03:00
Lucknow Ne
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
เดลี
03:00
Lucknow Ne
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:10
เดลี
03:00
Lucknow Ne
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:50
เดลี
04:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:50
เดลี
04:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:50
เดลี
04:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:50
เดลี
04:40
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:30
เดลี
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:30
เดลี
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:30
เดลี
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:10
เดลี
06:10
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:40
เดลี
07:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก นิวเดลีซาไรโรฮิลลา ถึง ลัคเนา โดย รถไฟ

19:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
19:35
นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
05:20
ลัคเนา เอ็นอาร์
9ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก Anand Vihar Trm ถึง ลัคเนา โดย รถไฟ

06:30
Anand Vihar Trm, เดลี
14:15
ลัคเนา เอ็นอาร์
7ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน