50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Da Lat TP ถึง Ho Chi Minh โดย รถบัส

09:00
Da Lat TP, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
Ho Chi Minh TP
7ชั่วโมง
12:00
Da Lat TP, จังหวัดเลิมด่ง
19:00
Ho Chi Minh TP
7ชั่วโมง
15:00
Da Lat TP, จังหวัดเลิมด่ง
22:00
Ho Chi Minh TP
7ชั่วโมง
20:00
Da Lat TP, จังหวัดเลิมด่ง
03:00
Ho Chi Minh TP
7ชั่วโมง
22:00
Da Lat TP, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Ho Chi Minh TP
7ชั่วโมง

จาก Da Lat ThanhBuoi ถึง Ho Chi Minh โดย รถบัส

00:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
07:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
01:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
08:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
02:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
09:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
03:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
10:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
06:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
13:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
07:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
14:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
08:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
15:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
09:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
09:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
10:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
17:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
11:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
18:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
11:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
18:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
12:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
19:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
12:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
19:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
13:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
20:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
13:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
20:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
14:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
21:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
14:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
21:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
15:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
22:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
16:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
23:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
17:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
00:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
18:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
01:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
19:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
02:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
20:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
03:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
21:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
04:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
21:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
04:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
22:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
22:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
23:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง
23:00
Da Lat ThanhBuoi, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
Ho Chi Minh ThanhBuoi
7ชั่วโมง

จาก Da Lat bus station ถึง Ho Chi Minh โดย รถบัส

01:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
09:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
02:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
10:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
05:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
13:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
06:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
14:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
06:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
14:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
07:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
15:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
07:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
15:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
08:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
An Suong bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
08:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
08:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
16:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
09:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
17:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
09:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
17:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
10:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
18:00
An Suong bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
10:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
18:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
10:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
18:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
11:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
19:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
12:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
20:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
12:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
20:00
An Suong bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
13:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
21:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
14:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
22:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
15:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
23:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
16:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
00:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
17:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
01:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
18:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
02:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
19:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
03:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
19:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
03:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
20:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
04:00
An Suong bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
21:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
21:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
05:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
22:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
22:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
An Suong bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
22:30
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
06:30
Mien Dong, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง
23:00
Da Lat bus station, จังหวัดเลิมด่ง
07:00
Mien Tay Bus station, Ho Chi Minh
8ชั่วโมง

จาก Lien Khuong Airport ถึง Ho Chi Minh โดย เที่ยวบิน

#VJ367
03:30
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
04:20
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ361
07:15
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
08:05
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
08:20
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:25
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
09:15
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:25
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
09:20
SGN Ho Chi Minh Airport
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VJ1361
12:50
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
13:40
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:55
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
13:50
SGN Ho Chi Minh Airport
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
13:00
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
13:55
SGN Ho Chi Minh Airport
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:20
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
15:15
SGN Ho Chi Minh Airport
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:15
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
17:05
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:55
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
17:45
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VJ406
17:15
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
18:05
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ377
17:55
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
18:45
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:25
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
19:15
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:00
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
19:55
SGN Ho Chi Minh Airport
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:15
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
20:05
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:30
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
20:20
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VJ365
19:40
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
20:30
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:40
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
20:30
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VJ369
20:40
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
21:30
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ363
23:40
DLI Lien Khuong Airport, จังหวัดเลิมด่ง
00:30
SGN Ho Chi Minh Airport
50นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Da Lat City Center ถึง Ho Chi Minh โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Da Lat City Center, จังหวัดเลิมด่ง
เวลา
Ho Chi Minh
6ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Da Lat City Center ถึง Ho Chi Minh โดย แท๊กซี่+รถบัส ตั๋วร่วม

22:00
Da Lat City Center, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Ho Chi Minh MT
7ชั่วโมง
22:00
Da Lat City Center, จังหวัดเลิมด่ง
05:00
Ho Chi Minh MT
7ชั่วโมง
23:00
Da Lat City Center, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
Ho Chi Minh MT
7ชั่วโมง
23:00
Da Lat City Center, จังหวัดเลิมด่ง
06:00
Ho Chi Minh MT
7ชั่วโมง

จาก Dalat Sinh ถึง Ho Chi Minh โดย รถบัส

08:00
Dalat Sinh, จังหวัดเลิมด่ง
16:00
Ho Chi Minh City Sinh
8ชั่วโมง
 คืนเงิน
21:30
Dalat Sinh, จังหวัดเลิมด่ง
05:30
Ho Chi Minh City Sinh
8ชั่วโมง