50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ดานังโฮนง์ลอง ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

02:00
ดานังโฮนง์ลอง
00:10
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
04:30
ดานังโฮนง์ลอง
02:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:48
ดานังโฮนง์ลอง
08:58
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:12
ดานังโฮนง์ลอง
10:22
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
ดานังโฮนง์ลอง
10:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
ดานังโฮนง์ลอง
12:10
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
ดานังโฮนง์ลอง
20:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Trung Tam Da Nang ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

10:15
Trung Tam Da Nang
09:15
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
13:30
Trung Tam Da Nang
12:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
15:40
Trung Tam Da Nang
14:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
18:00
Trung Tam Da Nang
17:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง

จาก ดานัง ถึง โฮจิมินห์ โดย รถไฟ

01:21
DNA ดานัง, ดานัง
18:38
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 17นาที
 คืนเงิน
 
01:21
DNA ดานัง, ดานัง
18:38
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 17นาที
 คืนเงิน
 
01:21
DNA ดานัง, ดานัง
18:38
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 17นาที
 คืนเงิน
 
07:50
DNA ดานัง, ดานัง
02:47
SGO นครโฮจิมินห์
18ชั่วโมง 57นาที
 คืนเงิน
 
07:50
DNA ดานัง, ดานัง
02:47
SGO นครโฮจิมินห์
18ชั่วโมง 57นาที
 คืนเงิน
 
07:50
DNA ดานัง, ดานัง
02:47
SGO นครโฮจิมินห์
18ชั่วโมง 57นาที
 คืนเงิน
 
09:55
DNA ดานัง, ดานัง
05:20
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
 
09:55
DNA ดานัง, ดานัง
05:20
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
 
09:55
DNA ดานัง, ดานัง
05:20
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
 
11:23
DNA ดานัง, ดานัง
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
 คืนเงิน
 
11:23
DNA ดานัง, ดานัง
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
 คืนเงิน
 
11:23
DNA ดานัง, ดานัง
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
 คืนเงิน
 
11:25
DNA ดานัง, ดานัง
04:45
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
13:41
DNA ดานัง, ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 4นาที
 คืนเงิน
 
13:41
DNA ดานัง, ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 4นาที
 คืนเงิน
 
13:41
DNA ดานัง, ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 4นาที
 คืนเงิน
 
13:41
DNA ดานัง, ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 4นาที
 คืนเงิน
 
13:45
DNA ดานัง, ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง
 คืนเงิน
22:36
DNA ดานัง, ดานัง
16:10
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
 
22:36
DNA ดานัง, ดานัง
16:10
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
 
22:36
DNA ดานัง, ดานัง
16:10
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
 

จาก ท่าอากาศยานดานัง ถึง โฮจิมินห์ โดย เที่ยวบิน

#VJ9631
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9641
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9315
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9623
00:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9645
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9635
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9665
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9647
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9661
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9643
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
00:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ9659
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ9629
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
01:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
01:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ9669
01:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
01:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
01:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
01:54
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:19
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
02:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:56
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:56
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
02:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
03:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
03:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
03:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ621
04:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ651
04:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
04:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
 
#VJ1635
05:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ685
05:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
05:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ1639
05:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ1629
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ1625
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
06:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
06:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ633
06:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
06:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
06:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ681
06:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
 
#VJ667
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:50
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
 
#VJ1641
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
08:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
#VJ627x
08:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ627
08:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VJ661
08:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
 
08:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที