50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก คาเฟ่ดานังฮานห์ ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

15:30
คาเฟ่ดานังฮานห์
13:30
โฮจิมินห์ฮานห์คาเฟ่
22ชั่วโมง

จาก ดานัง ถึง โฮจิมินห์ โดย รถไฟ

01:16
DNA ดานัง
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
01:16
DNA ดานัง
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
01:16
DNA ดานัง
18:55
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
 
08:02
DNA ดานัง
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
08:02
DNA ดานัง
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
08:02
DNA ดานัง
03:25
SGO นครโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
 
09:12
DNA ดานัง
06:01
SGO นครโฮจิมินห์
20ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
 
09:12
DNA ดานัง
06:01
SGO นครโฮจิมินห์
20ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
 
09:12
DNA ดานัง
06:01
SGO นครโฮจิมินห์
20ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
 
11:28
DNA ดานัง
04:50
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
คืนเงิน 
 
11:28
DNA ดานัง
04:50
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
คืนเงิน 
 
11:28
DNA ดานัง
04:50
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 22นาที
คืนเงิน 
 
13:42
DNA ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
 
13:42
DNA ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
 
13:42
DNA ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
 
13:42
DNA ดานัง
05:45
SGO นครโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
 
22:42
DNA ดานัง
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
 
22:42
DNA ดานัง
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
 
22:42
DNA ดานัง
16:30
SGO นครโฮจิมินห์
17ชั่วโมง 48นาที
คืนเงิน 
 

จาก Trung Tam Da Nang ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

10:15
Trung Tam Da Nang
09:15
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
13:30
Trung Tam Da Nang
12:30
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
15:40
Trung Tam Da Nang
14:40
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง
18:00
Trung Tam Da Nang
17:00
เมียนดง, โฮจิมินห์
23ชั่วโมง

จาก ดานังโฮนง์ลอง ถึง โฮจิมินห์ โดย รถบัส

02:00
ดานังโฮนง์ลอง
00:06
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
04:30
ดานังโฮนง์ลอง
02:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
07:30
ดานังโฮนง์ลอง
05:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
10:48
ดานังโฮนง์ลอง
08:54
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
12:12
ดานังโฮนง์ลอง
10:18
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
12:12
ดานังโฮนง์ลอง
10:18
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
12:30
ดานังโฮนง์ลอง
10:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
12:30
ดานังโฮนง์ลอง
10:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
22:30
ดานังโฮนง์ลอง
20:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 
23:30
ดานังโฮนง์ลอง
21:36
เมียนดง, โฮจิมินห์
22ชั่วโมง 6นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานดานัง (DAD) ถึง โฮจิมินห์ (SGN) โดย เที่ยวบิน

#VJ9633
00:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9641
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9631
00:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9315
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91625
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91641
00:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9623
00:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9645
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9635
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91621
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ91643
00:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9665
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9647
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9661
00:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
01:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9643
00:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
00:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9629
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ9659
00:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
01:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ9669
01:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
02:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
01:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:54
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:24
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
03:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:01
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:31
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:01
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
02:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
04:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
03:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ651
04:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
05:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1635
05:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ685
05:10
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
05:25
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ1639
05:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
06:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1629
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
05:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ629
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1625
06:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
06:05
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:20
DAD ท่าอากาศยานดานัง
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:30
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VJ665
06:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ681
06:40
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ667
07:00
DAD ท่าอากาศยานดานัง
08:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ621
07:35
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ659
07:45
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#VJ1641
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:20
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
07:55
DAD ท่าอากาศยานดานัง
09:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที